Er du under 18 år trenger du foreldres signatur for å få BankID. Det skaper trøbbel for en del unge som bor i fosterhjem.

Er du under 18 år trenger du foreldres signatur for å få BankID. Det skaper trøbbel for en del unge som bor i fosterhjem.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ungdom i fosterhjem sliter med å få seg BankID

«Oscar» (16) har ikke BankID og Vipps fordi han ikke har kontakt med foreldrene. – Det skjærer i hjerterota å se hvordan en ungdom påvirkes av hindringene for å få noe som de fleste andre har, sier barnevernspedagog Kristin Degerdal.
04.10.2019
13:14
04.10.2019 13:14

anne@lomedia.no

– Ungdommer ønsker å være som andre unge. De ønsker ikke å sende papirer og endre verden for å få seg Vipps og BankID. De vil være en av gutta som går på kino og betaler hverandre med Vipps etterpå, sier Kristin Degerdal, barnevernspedagog i Akershus.

Hun har engasjert seg for å hjelpe 16-år gamle «Oscar» med å opprette bankavtale. BankID er elektronisk legitimasjon, og brukes blant annet for å søke skoleplass og stipend.

Foreldre må signere

For at ungdom under 18 år skal kunne etablere nettbankavtale må begge foreldrene logge seg på med sin elektroniske BankID og signere. En rekke banker aksepterer ikke fullmakter fra barnevernstjenesten.

– Lovgivningen tar ikke høyde for at enkelte ungdommer ikke har kontakt med sine foreldre, at noen er sterkt traumatisert av dem eller at foreldre ikke er tilgjengelige på grunn av rus, kriminalitet, sykdom eller at de har forlatt landet, sier Degerdal.

I sommer ville «Oscar» skaffe seg BankID. Han trenger det for å søke skoleplass på videregående og stipend fra lånekassen. Barnevernstjenesten ga fostermor fullmakt, men banken forlangte at guttens foreldre måtte signere.

– Jeg har vært så frustrert på guttens vegne. Etter mange uker er dette ennå ikke på plass, sier fostermor.

Det er de som har foreldreansvaret, som etter vergemålsloven har ansvaret for å ivareta barnets økonomi. Dersom man ønsker en annen økonomisk verge enn foreldrene, kan man søke fylkesmannen.

– Jeg har aldri tenkt på at vi burde søke om det. I alle år har jeg skrevet under på papirer, på søknader om skole og pass, sier fostermor.

Fosterhjem er mer enn et rom å bo i

– Floken må løses

Hun sier barnevernstjenesten heller aldri har informert om muligheten for en økonomisk verge.

– Der synes jeg barnevernet er slappe. Eller så har de ikke nok kunnskap om systemet, sier hun.

Hun understreker at hun har fått fantastisk hjelp av barnevernspedagog Kristin Degerdal.

Degerdal understreker at forholdet mellom omsorgsovertagelse og floken rundt foreldreansvar og dagens finanslovverk må løses på langt høyere nivå enn i førstelinjen.

– Men kanskje bør vi i førstelinja i barnevernet bli flinkere til å si ifra hvor skoen trykker, sier hun.

Når foreldre ikke er i stand til å utøve sitt foreldreansvar i henhold til loven, burde det oftere vært drøftet løsning med både verge og økonomisk verge, sier barnevernspedagog Kristine Degerdal.

Når foreldre ikke er i stand til å utøve sitt foreldreansvar i henhold til loven, burde det oftere vært drøftet løsning med både verge og økonomisk verge, sier barnevernspedagog Kristine Degerdal.

Privat

Under to lover

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er kjent med problemstillingen, og ser at det kan være utfordrende for barnet hvis foreldre motsetter seg å ta nødvendige beslutninger. Det opplyser divisjonsdirektør Ingvild Aleksandersen.

– Selv om barnevernet har overtatt omsorgen for et barn, er det enkelte avgjørelser om barnets personlige forhold som skal avgjøres av foreldrene i kraft av at de har et begrenset foreldreansvar. Under høringen til ny barnevernslov har Bufdir spilt inn at det bør være mulig å opprette midlertidig verge i konkrete saker hvor foreldrene motsetter seg å ta nødvendige beslutninger om barnet, sier hun.

Barne- og familiedepartementet sier de vil vurdere dette i arbeidet med ny lov. Problemstillingen med Vipps og BankID er også omtalt i regelverk som Justisdepartementet har ansvaret for, og skal vurderes i arbeidet med ny finansavtalelov.

«Departementet kan ikke si noe konkret om hva et eventuelt lovforslag vil gå ut på, men arbeidet har høy prioritet», får vi opplyst på epost.

Barnevernet ruster opp hjelpen til unge som er farlige for seg selv og andre

Smutthull

Degerdal har forhørt seg med fosterforeldre og barnevernsledere om hva de gjør før en løsning er på plass.

– De som har lykkes med å skaffe ungdommene BankID, har funnet smutthull hos noen banker, og har hatt saksbehandlere som har stått på. Andre har resignert, sier hun.

Hun understreker at det finnes flere områder i en ungdoms liv hvor foreldreansvaret skaper hodebry.

– I saker hvor det er god dialog mellom foreldre, fosterhjem og barnevern, løses det meste fra sak til sak. I de tilfellene hvor foreldre ikke er i stand til å utøve sitt foreldreansvar i henhold til loven, burde det oftere vært drøftet løsning med både verge og økonomisk verge, sier hun.

Etter første møte med Hagaløkka skole, satte foreldrene seg i bilen og gråt. Av lettelse

04.10.2019
13:14
04.10.2019 13:14