LOs førstesekretær Julie Lødrup har levert en rapport om innskjerpede rutiner mot seksuell trakassering i fagbevegelsen.

LOs førstesekretær Julie Lødrup har levert en rapport om innskjerpede rutiner mot seksuell trakassering i fagbevegelsen.

Eirik Dahl Viggen

Rørsla skal strammes opp mot sextrakassering

Metoo-debatten må ikke bli et blaff, heller ikke i fagbevegelsen, mener LO-ledelsens Julie Lødrup.
26.09.2018
16:47
26.09.2018 16:56

edv@lomedia.no

Metoo nådde Norge for snart et år siden. Oppunder jul 2017 satte Aftenposten på trykk oppropet #ikketilforhandling fra 736 kvinner i fagbevegelsen. Inkludert LO-nestleder Peggy Følsvik, tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla og de sittende forbundslederne Mette Nord (Fagforbundet, Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Trine Lise Sundnes (Handel og Kontor).

Hørt i fagbevegelsen: «Det er synd du er feminist, du som er så søt»

Kvinner i fagbevegelsen forteller om hvordan de ble seksuelt trakassert

LO-kvinnene krevde:

• Opplæring om seksuell trakassering inn på alle grunnkurs for tillitsvalgte

• Nulltoleranse for seksuell trakassering inn i forbundenes vedtekter

• Forbundsledelsene må legge til rette kanaler for at de som utsettes for trakassering kan fortelle historiene sine.

Oppropet fikk støtte i et «Opprop mot seksuell trakassering i fagbevegelsen - blant gutta» underskrevet av rundt 650 menn i fagbevegelsen.

Kollegene dine sextrakasserer mer enn klientene

Nå venter mange i rørsla på svaret fra LO

LOs familie- og likestillingsutvalg under ledelse av LOs førstesekretær Julie Lødrup har brukt 2018 på å utarbeide en rapport om seksuell trakassering.

– Hva har dere vedtatt?

– Vi har lagt fram en rapport om seksuell trakassering i fagbevegelsen og forbundene, som skal vedtas i sekretariatet i oktober. Anbefalingene våre handler i stor grad om at vi må ha varslingsrutiner på plass, og bedre forebygging. For eksempel kurs og skolering og at retningslinjer aktivt brukes, sier Lødrup.

LO har jobbet med saken i 30 år

Siden 1980-årene har seksuell trakassering blitt tatt opp av LO-tillitsvalgte som et arbeidsmiljøproblem. I 2005 vedtok LO-kongressen at «LO vil jobbe for at seksuell trakassering ikke forekommer i arbeidslivet, i egen organisasjon eller i samfunnet for øvrig». Det skriver historiker Trine Rogg Korsvik i sin framstilling av fagbevegelsens omgang med temaet seksuell trakassering. Se kapittelet på radikalportal.no

– Vi vet at seksuell trakassering og hersketeknikk mot kvinner fortsatt forekommer i LO og forbundene, hvorfor er det så vanskelig å få slutt på det?

– Jeg tror ikke det er vanskeligere hos oss en i samfunnet for øvrig. Det handler om maktforhold, om relasjoner, om likestilling. I organisasjonslivet vil man alltid ha hierarkier som gir en maktubalanse. Det øker risikoen for seksuell trakassering, sier Julie Lødrup.

Denne skolen har 12 miljøterapeuter

– Å nei, ikke praksis i Nav!

Metoo har satt fart i arbeidet mot trakassering

– Hvordan har metoo-debatten påvirket jobben med å luke ut trakasseringen?

– Den har satt saken høyere på dagsordenen. Vi jobbet med det før også. Mange forbund har fått det tydeligere på dagsordenen. Debatten det siste året bør ikke bli et blaff. Arbeidet fortsetter hele tiden, sier Lødrup.

– Er LO en feministisk organisasjon?

– Jeg mener at LO gjør viktig feministisk arbeid i organisasjonen og i samfunnslivet for øvrig. Vi prioriterer alltid likestillingspolitiske spørsmål. Vi har det i ryggmargen.

– Hva bør LO gjøre for at kvinnelige tillitsvalgte skal bli tatt like mye på alvor som sine kamerater?

– Jeg mener kvinnelige tillitsvalgte blir tatt like mye på alvor som mannlige. Men arbeidet med å sikre det er noe man aldri kan la hvile.

26.09.2018
16:47
26.09.2018 16:56