Monica Kristin Kongsli (f.v.) og Irelin Elisabeth Hansen var begge med i samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Lillehammer og Nav Oppland om praksisplasser. Hanne Glemmestad var en av initiativtakerne til prosjektet.

Monica Kristin Kongsli (f.v.) og Irelin Elisabeth Hansen var begge med i samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Lillehammer og Nav Oppland om praksisplasser. Hanne Glemmestad var en av initiativtakerne til prosjektet.

Eirik Dahl Viggen

– Å nei, ikke praksis i Nav!

Det tenkte sosionomstudentene Monica Kristin Kongsli og Irelin Elisabeth Hansen. I ettertid kan de ikke tenke seg en bedre praksisplass.
28.08.2018
10:32
28.08.2018 10:32

jbr@lomedia.no

Hjertet sank litt i brystet da de fikk beskjed om at de hadde fått praksisplassen sin i Nav, forteller de to sosionomene. Begge var studenter på andre året på Høgskolen i Lillehammer og deltok i et samarbeidsprosjekt mellom høgskolen og Nav Oppland. De trøstet seg med at det tross alt kunne lønne seg for en sosionom å kjenne godt til Nav. De fikk gjøre det beste ut av det.

– Noe av det skyldtes nok mediebildet og at Nav ofte snakkes ned, sier Kongsli.

De så for seg en byråkratjobb langt unna brukerne. En hverdag med høye papirbunker og dårlig tid.

• Les også: 67 prosent av norske studenter jobber ved siden av studiet

Endret mening

– Jeg trodde det handlet mye om å sitte fast på et kontor og fatte vedtak etter vedtak, ofte avslag, sier Kongsli.

Det tok ikke lang tid før tonen ble en annen.

– Allerede fra første dag skjønte jeg at jeg ikke hadde noe å bekymre meg over. Jeg gledet meg rett og slett til å komme tilbake allerede andre dagen i praksis, forteller Kongsli.

De ble overrasket over en variert og spennende praksishverdag. De følte seg inkludert og lot seg smitte av engasjementet til de ansatte, forteller de.

– Vi skjønte nok ikke hvor heldige vi var som del av samarbeidet mellom høgskolen og Nav Oppland, forteller Hansen.

Gjennom prosjektet fikk de opplæring i Det nye Nav. Det er Navs opplæringsmodul for alle nyansatte. De mener begge at denne opplæringen ga dem en fordel da de senere skulle søke jobb i Nav.

I dag jobber både Kongsli og Hansen i NAV og kaller det drømmejobben.

I dag jobber både Kongsli og Hansen i NAV og kaller det drømmejobben.

Eirik Dahl Viggen

Ønsker mer praksis i Nav

Høgskolelektor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap Hanne Glemmestad var Nav-leder før hun ble ansatt på høgskolen.

– Sosialt arbeid i Nav er mitt faglige fokus. Det var viktig for meg å jobbe for flere praksisplasser der, sier hun.

Som tidligere Nav-leder hadde hun et kontaktnett i Nav Oppland. Det kom til nytte da hun var med og tok initiativ til samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Lillehammer og Nav Oppland.

Prosjektet gikk fra 2013-2015, da andreårs sosionomstudenter fikk prøve seg i praksis ved 11 Nav-kontorer i Oppland. Til sammen 38 studenter deltok. Etter prosjektet har flere av kontorene fortsatt å ta inn studenter i praksis.

• Les også: Studenter foreslår aldersgrense og intervju før studiestart

Glemt tradisjon

Ifølge Glemmestad hadde de kommunale sosialkontorene i sin tid en tradisjon for å ta imot studenter i praksis. Sosionomer var også den dominerende yrkesgruppen i den kommunale sosialtjenesten. Med Nav-reformen endret dette seg.

– Etter reformen gikk antall praksisplasser for sosionomstudenter i Nav ned. Sosionomenes fagkompetanse var ikke nødvendigvis etterspurt lenger, forteller Glemmestad.

Hun mener mange Nav-kontorer i starten hadde nok med å få hjulene til å gå rundt.

– Ved å ha flere praksisplasser kan vi være med på å øke etatens oppmerksomhet om sosialt arbeid og etterspørsel etter sosionomer, sier Glemmestad.

For å få til det måtte de få Nav-lederne med på laget.

– Jeg tror lederforankring er noe av det viktigste for å få gode og stabile praksisplasser. Ansvaret bør ikke falle på enkeltpersoner. Bare slik kan vi klare å tenke langsiktig og strategisk om rekruttering, sier Glemmestad.

Engasjementet som overrasket

Kongsli og Nansen var skeptikerne som ble omvendt. Ganske raskt fikk de lyst på jobb i Nav. De skylder på praksisperioden.

– Jeg følte jeg ble inkludert inn i arbeidet fra første dag hvor også min stemme som student ble hørt, forteller Kongsli.

I dag jobber både Kongsli i Nav Ringebu og Hansen med ungdomsoppfølging i Nav Østre Toten. De beskriver begge arbeidet som drømmejobben.

– Det er mange, spennende muligheter, og ingen dager er like, sier Kongsli.

Studentleder: – Noen ganger har jeg tenkt at jeg burde vært mann

Kongsli og Hansens praksisråd

Til praksisstedet:

Vær dedikert og involvert når dere tar imot studenter.

Ikke ta imot studenter hvis kontoret gjennomgår omorganisering eller andre større endringer.

La studentene få prøve seg på alle arbeidsoppgaver ved at dere gir tydelige instrukser. Gi studentene tillit.

La studentene være en del av kollegaveiledningen som observatør, og lytt gjerne til studentens innspill.

Til studenten:

Sett deg inn i stedet der du skal ha praksis og gjør forberedelser.

Vær dedikert og interessert i arbeidet. Våg å vise initiativ.

Våg å stille kritiske spørsmål hvis det er noe ved praksisen du ikke forstår eller som ikke samsvarer med teorien du har lært.

Mange plasser har «stammespråk». Heng med så godt du kan, og spør hvis du ikke forstår.

Nav må åpnes for studenter

– Praksisplasser for sosionomstudenter i Nav skulle ha vært lovpålagt.

Praksisplasser er en del av Navs samfunnsansvar, mener Nita Storeheier Leqvamb. Hun er avdelingsleder i et av Nav-kontorene som samarbeidet med Høgskolen i Lillehammer.

– Å ta inn studenter gir oss mulighet til å få et blikk på vår egen praksis utenfra. Nysgjerrige studenter stiller spørsmål med bakgrunn i helt fersk teori. Det kan være utviklende og bevisstgjørende. Med godt grunnarbeid og instrukser tror hun også at praksisstudenter virker avlastende på kontoret.

Nita Storeheier Leqvamb er avdelingsleder i NAV, og mener at praksisplasser for sosionomstudenter i NAV burde være lovpålagt.

Nita Storeheier Leqvamb er avdelingsleder i NAV, og mener at praksisplasser for sosionomstudenter i NAV burde være lovpålagt.

Eirik Dahl Viggen

– Jeg hører fra andre Nav-kontor at «vi har ikke tid til å ha praksisstudenter». Til det pleier jeg å si at det er jo nettopp tid og avlastning vi får ved å ta inn studenter, sier Leqvamb.

Praksisplasser er også er en rekrutteringskanal. Selv om kanskje ikke ditt lokale Nav-kontor kan ansette studenter i ettertid, er det stor sannsynlighet for at denne studenten vil få jobb i Nav senere, ifølge Leqvamb.

Hun sier at alle sosionomstudenter ideelt sett burde ha vært innom Nav fordi man som sosionom sannsynligvis skal forholde seg til Nav uavhengig av hvilken jobb man ender opp med.

28.08.2018
10:32
28.08.2018 10:32

Kongsli og Hansens praksisråd

Til praksisstedet:

Vær dedikert og involvert når dere tar imot studenter.

Ikke ta imot studenter hvis kontoret gjennomgår omorganisering eller andre større endringer.

La studentene få prøve seg på alle arbeidsoppgaver ved at dere gir tydelige instrukser. Gi studentene tillit.

La studentene være en del av kollegaveiledningen som observatør, og lytt gjerne til studentens innspill.

Til studenten:

Sett deg inn i stedet der du skal ha praksis og gjør forberedelser.

Vær dedikert og interessert i arbeidet. Våg å vise initiativ.

Våg å stille kritiske spørsmål hvis det er noe ved praksisen du ikke forstår eller som ikke samsvarer med teorien du har lært.

Mange plasser har «stammespråk». Heng med så godt du kan, og spør hvis du ikke forstår.