JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fv: Else Tjeldnes (Oslo), Randi Skavhaug (Troms), Runa Hjertø (Trondheim), Eva Aarskog (Bergen) og  Hanne Kro Sørborg (Vest-Agder) deltok på Kvinnepolitisk nettverksmøte hos FO fredag 21. september 2018

Fv: Else Tjeldnes (Oslo), Randi Skavhaug (Troms), Runa Hjertø (Trondheim), Eva Aarskog (Bergen) og Hanne Kro Sørborg (Vest-Agder) deltok på Kvinnepolitisk nettverksmøte hos FO fredag 21. september 2018

Eirik Dahl Viggen

Hørt i fagbevegelsen:

«Det er synd du er feminist, du som er så søt»

– I det øyeblikk menn går inn i rommet, har de ofte en holdning om at de eier det rommet, melder Fellesorganisasjonens kvinnepolitikere.
24.09.2018
14:44
25.09.2018 10:44

edv@lomedia.no

Kvinnene dominerer i FO. I alle fall i antall. Alle de fire i forbundsledelsen er kvinner. 85 prosent av medlemmene er kvinner. Politiske møter kun for det dominerende kjønnet hadde vært skandale i et mannsdominert LO-forbund. Men FO kjører på. I 2018 fortsetter forbundet med kurs og nettverksmøter om kvinnepolitikk.

LOs familie- og likestillingsutvalg behandler tirsdag denne uka et utkast til rapport etter #metoo-kampanjen og fagbevegelsens egen #ikketilforhandling. I påvente av det, sjekket Fontene pulsen på FOs kvinnepolitiske nettverk:

Randi Skavhaug, representerer Troms i FOs Landsstyre

Randi Skavhaug

Randi Skavhaug

Eirik Dahl Viggen

– Hva er den viktigste kvinnepolitiske saken?

– Pensjon og hele stillinger. At jenter som jobber nå får en pensjon å leve av. Omsorgsarbeid i hjemmet må verdsettes og gi pensjonspoeng.

– Kvinnepolitikk eller likestilingspolitikk?

– Kvinnepolitikk er fortsatt viktig for å oppnå likestilling. Vi er ikke der ennå, selv om mange av oss tror det. Utviklinga i samfunnet preges av holdninger fra gamle dager. Det bærer alt det seksualiserte innholdet i media preg av. Det er liksom ikke kult å være feminist lenger. Vi får fortsatt kommentarer som «Det er synd du er feminist, du som er så søt».

Deeyah Khan: – Jeg har kranglet med nynazister før og det har ikke hjulpet. Jeg ville prøve noe annet med denne filmen

– 85 prosent av FOs medlemmer er kvinner, hvorfor ha en egen kvinnepolitisk arena som ikke inkluderer menn?

– Fordi problemet med diskriminering så ofte snus på hodet. Fokuset blir gjerne at det er synd på mennene som føler seg ekskludert. Men det skal de bli i denne sammenhengen. Kvinnene snakker friere, uten å være redd for å bli misforstått. Når det er mer gjenkjennbart, blir det tryggere å dele erfaringer. Vi opplever et søsterskap.

Runa Hjertø, hovedtillitsvalgt for FO i Trondheim kommune, medlem av arbeidsutvalget i LO Trondheim

Runa Hjertø

Runa Hjertø

Eirik Dahl Viggen

– Hva er den viktigste kvinnepolitiske saken?

– Likelønn, spesielt å utjevne verdsettingen av ulike manns- og kvinnedominerte yrker. Likelønn handler både om lik lønn for samme jobb, og for likeverdig jobb. Det er like viktig å bygge trygg oppvekst rundt barn og unge som å bygge trygge veier. Også i barnevernet er det sånn at det kan gå svært dårlig hvis ikke grunnarbeidet i oppveksten er skikkelig. Vi må diskutere hvordan arbeid verdsettes. Det skapes like mye verdier i offentlig sektor som i privat.

Klinisk spesialist: – Morsomt med diplom, men hva skal det brukes til?

– Kvinnepolitikk eller likestilingspolitikk?

– Kvinnepolitikk, siden vi fortsatt jobber i motvind. Gutter og jenter møtes forskjellig fra de er små. Jentene bes om å vente og regulere seg selv, mens guttene blir sett, nevnes med navn og har det generelt friere. Samfunnet har ulike forventninger til gutter og jenter. Det forplanter seg, og etterhvert tar ikke jentene så lett ordet. Det er viktig at vi kaller oss feminister og endrer dette.

– 85 prosent av FOs medlemmer er kvinner, hvorfor ha en egen kvinnepolitisk arena som ikke inkluderer menn?

– Menn har en fantastisk tendens til å dominere diskusjonene og få mer taletid. I disse debattene er det kvinner, som har vokst opp med å vente, som ikke tar ordet. Av den grunn har vi mange faglig flinke tillitsvalgte som ikke kommer til orde. Vi må hele tiden snakke sammen, både menn og kvinner i fagbevegelsen, om hvilken kultur vi har for å slippe til unge tillitsvalgte, spesielt kvinner.

Eva Aarskog, leder av Kvinnepolitisk utvalg i FO Hordaland

Eva Aarskog

Eva Aarskog

Eirik Dahl Viggen

– Hva er den viktigste kvinnepolitiske saken?

– At #metoo ikke blir en flopp, men noe å bruke videre. Det er altfor lenge av LO å bruke 15 måneder på å komme med en uttalelse om metoo-kampanjen. Seksuell trakassering har stor innvirkning på arbeidslivet, først og fremst for kvinner. En god vei framover vil være å øke innsatsen for å korrigere menn i ung alder, og forhåpentlig unngå rettssaker og oppsigelser i voksen alder.

Hvor blir det av metoo-tiltakene som LO skulle komme med? Det spør kvinnene bak fagbevegelsens opprop om

– Kvinnepolitikk eller likestilingspolitikk?

– Sistnevnte gjelder alt fra innvandrere til funksjonshemmede og seksuelle minoriteter. Kvinner er i alle disse gruppene, men bare i kvinnepolitikken forholder vi oss kun til kvinners rettigheter. Vi har blitt holdt nede i så mange år. Når vi nå begynner å reise oss, oppfattes det negativt og møter motbør. Mange kvinner er redde for å snakke om kvinnekamp og feminisme. Vi trenger å bruke mer tid på å forklare hva feminisme og kvinnekamp er for noe.

– 85 prosent av FOs medlemmer er kvinner, hvorfor ha en egen kvinnepolitisk arena som ikke inkluderer menn?

– Godt spørsmål. Vi ser ofte stor forskjell på rene kvinnefora og blanda fora. I det øyeblikk menn går inn i rommet, har de ofte en holdning om at de eier rommet. Mens kvinnene bakker ut. Se på hvor mange av mennene i FO-yrkene som har lederstillinger. Eller hvor ofte de har fått mer lønn for å ikke forlate jobben. Isteden for å ta med mennene på kvinnekurs, kunne vi hatt egne feministiske mannskurs!

Else Tjeldnes, hovedtillitsvalgt for FO i Oslo kommune

Else Tjeldnes

Else Tjeldnes

Eirik Dahl Viggen

– Hva er den viktigste kvinnepolitiske saken?

– Likhet mellom kjønnene i muligheter. Ikke minst i arbeidslivet er hindringene for likhet mange. Fortsatt skjer det mye diskriminering i forbindelse med barnefødsler. Fortsatt er kvinnene lengst borte fra jobb etter fødsel, og fortsetter med å ta mesteparten av ansvaret på hjemmebane. Selv om vi er på rett vei. Sammenliknet med menn er kvinner lite representert i styrer og ledelser, der beslutningene tas.

– Kvinnepolitikk eller likestilingspolitikk?

– Disse henger tett sammen. Den ene skal ikke gå på bekostning av den andre.

Barn under 15 år kan straffes med fotlenke, om dette forslaget får gjennomslag

– 85 prosent av FOs medlemmer er kvinner, hvorfor ha en egen kvinnepolitisk arena som ikke inkluderer menn?

– Fordi det ennå er skjevheter selv internt i FOs yrkesgrupper. Mennene kommer lettere til administrative stillinger. Det er viktig at vi fortsetter å sette kvinnene i fokus.

Hanne Kro Sørborg, deltaker i Kvinnepolitisk nettverk fra FO Vest-Agder

Hanne Kro Sørborg

Hanne Kro Sørborg

Eirik Dahl Viggen

– Hva er den viktigste kvinnepolitiske saken?

– Det kommer an på hvilket perspektiv du tar. Internasjonalt eller lokalt? Sekulære eller religiøse arenaer? Lokalt på Sørlandet finnes store religiøse miljøer hvor kvinner systematisk holdes utenfor styrer og ledelser. Flere er store lokale aktører som driver sosialt arbeid inkludert eldreomsorg, rusomsorg og ungdomsarbeid.

Gunhild reddet fylkesavdelinga fra konkurs

– Kvinnepolitikk eller likestilingspolitikk?

– Likestilingspolitikk, fordi diskriminering også skjer ut fra religion, etnisitet, seksualitet, klasse, alder og funksjonsnedsettelse. Det er nyttig å se det i sammenheng og tåpelig å konkurrere i diskriminering.

– 85 prosent av FOs medlemmer er kvinner, hvorfor ha en egen kvinnepolitisk arena som ikke inkluderer menn?

– Jeg er usikker på om andre kjønn enn kvinner må utelukkes. Jeg forstår ikke helt at vi ikke kan ha allierte av alle kjønn.

Mennene, som ikke var invitert til det kvinnepolitiske møtet, gikk glipp av to meritterte foredragsholdere. Professor Berit Ås snakket om kvinnekamp fra 1960-tallet fram til metoo. Leder ved Nasjonalt Institutt for Folkehelse Camilla Stoltenberg innledet om de økende forskjellene i skoleprestasjoner mellom gutter og jenter. Her er kvinnene vinnerne.

Kvinnene regjerer populære høgskolefag

Overlev siste uka før lønning

24.09.2018
14:44
25.09.2018 10:44