JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FYLKESLEDER: Olav Neerland er fylkesleder i FO Hedmark.

FYLKESLEDER: Olav Neerland er fylkesleder i FO Hedmark.

Anne Myklebust Odland

Fylkesleder for FO i Hedmark, Olav Neerland

Opprørt over tjenestene til utviklingshemmede

– Det er en skam at fylkesmenn over en lav sko gir dispensasjon fra utdanningskravet i Helse- og omsorgsloven. Dette rammer tjenestene til utviklingshemmede, sier Olav Neerland.
28.02.2018
15:11
28.02.2018 15:44

anne@lomedia.no

Olav Neerland (52) er nettopp valgt til to nye år som fylkesleder i Hedmark. Han er utdannet fengselsbetjent og vernepleier og har permisjon fra Sykehuset Innlandet for å være fylkesleder. Han har hatt verv i FO Hedmark siden 2007.

Hvor trykker skoen mest for FO-medlemmer i fylket?

– Mange ansatte innen tjenestene for utviklingshemmede er veldig alene som høyskoleutdannede på sine arbeidsplasser. Jeg synes det er en skam at fylkesmenn over en lav sko gir dispensasjon fra utdanningskravet, beskrevet i kapittel 9 i Helse- og omsorgsloven. Det har i mange år vært gitt 70 til 80 prosent dispensasjoner i ansettelser. Det sier noe om hvordan gruppen utviklingshemmede er verdsatt. Fylkesmenn bør få mulighet til å pålegge kommuner å sørge for tilstrekkelig kompetanse i tjenestene til utviklingshemmede – særskilt gjelder det profesjonen vernepleiere. Her må vi ta tak i våre stortingspolitikere og påvirke til bedre rettssikkerhet.

Stort arbeidspress på tillitsvalgte

Lønnsoppgjøret er i gang

Mer som opprører deg?

– Det er ille å høre om de mange ansatte i barnevernet som er tynget av alt for mange saker, og hvor de opplever lite forståelse fra overordnede ledere i kommunen. Jeg må også trekke fram NAV – et sted hvor sosionomen og velferdsviteren bør være fanebærere for godt sosialt arbeid, men hvor de i svært liten grad får gjøre dette i praksis.

Her tetter de gapet mellom barnevern og psykiatri

Hvorfor vil du være fylkesleder for FO?

– Jeg har tro på at vi gjennom tålmodighet kan vinne seiere på viktige saker innen lønn og tariff, arbeidsmiljø, fag og politikk. Denne kombinasjonen gjør det interessant og positivt å være fylkesleder. Faste rammer betyr utrolig mye for våre medlemmer, og det er både krevende og givende å jobbe for best mulig løsninger i konfliktsaker. Jeg føler meg privilegert som får treffe dedikerte medlemmer og tillitsvalgte i fylket. Jeg er nordmøring, men har fått mer og mer sansen for den staute, solide hedmarkingen.

Hvilken viktig sak jobber du med akkurat nå?

– Helsetilsynet har avdekket at Hedmark har vesentlig flere tvangsvedtak overfor voksne utviklingshemmede etter helse- og omsorgsloven, enn alle andre fylker i landet. Det bør undersøkes grundig hvorfor det er slik. Det er et rettssikkerhetsmessig problem at utviklingshemmede ikke kan klage på Fylkesmannens vedtak om tvang og makt. Her bør det definitivt være en klageinstans. I tillegg bør det være tilsvarende klagerett i saker hvor utviklingshemmede mister samtykkekompetansen sin.

Eneste vernepleier på nyfødtavdeling

Fem minutter med en minister, hva sier du?

– Jeg sier til statsministeren at hun bør snakke opp organisering i arbeidslivet, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Jeg er pessimistisk med tanke på at manglende organisering i arbeidslivet på sikt kan svekke hardt tilkjempede rettigheter gjennom 100 år. Nåværende regjering snakker ikke opp de store fordelene et organisert arbeidsliv gir. Men et godt organisert og anstendig arbeidsliv er like lønnsomt som inntektene fra oljesektoren.

Hva irriterer deg mest?

– Nettopp dette, at oppegående folk ikke forstår verdien av fagforeningsorganisering. De tror alle rettigheter har kommet rekende på ei fjøl. Det irriterer meg at uorganiserte skummer fløten, og for eksempel innkasserer den femte ferieuka. Noe annet som irriterer meg er hyppige brudd på hovedavtalen, manglende involvering og arbeidsgivere som ikke forstår at godt arbeidsmiljø øker arbeidsinnsatsen. Det opprører meg også at litt for mange i samfunnsdebatten verdsetter noen menneskegrupper lavere enn andre. Og helt privat: Samboeren fra Trysil bruker ikke den flotte dialekten trysiliansk, men snakker til meg på østlandsdialekt.

Savner du den egentlige jobben din?

– Jeg jobbet på en akuttavdeling for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, og jeg savner det ikke mye, men av og til. Det er ikke til å komme vekk fra at økonomijaget i denne sektoren, og flere andre, driver faget fra skanse til skanse. Slik sett kan jeg på en annen måte bidra litt for å kjempe mot markedsliberalismen i offentlig sektor gjennom FO-arbeidet.

Hva har tillitsvervet gjort med ditt syn på arbeidsforholdene til helse- og sosialarbeidere?

– Mange trives godt i arbeidet på grunn av de meningsfulle oppgavene. Men arbeidsforholdene er ofte krevende, og våre folk står på og er stayere til tross for lav lønn og ofte ugunstige arbeidsvilkår. Mitt syn er at veldig mange strekker seg langt for faget og for å gi et godt tilbud til pasienter eller brukere – mer enn hva tilsettingsforholdet tilsier.

Når så du sist godt helse- eller sosialarbeid som inspirerte deg?

– Jeg besøkte nylig attføringsbedriften Mjøsanker, og det virket som de jobbet svært godt med å få folk ut i varig lønnet arbeid. I tillegg har de mange og varierte VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid, red. anm). Det er også gøy at Stangehjelpa her i Hedmark får den oppmerksomheten de har fått – uortodoks jobbing som ser ut til å bringe fram resultater!

• Les også: Vil ha Stangehjelp i Oslo

Hvilken gladsak vil du se på trykk i Fontene?

– At solide bemanningsnormer er sikret i alle våre tjenester og at alle har fått hundretusen kroner mer i lønn.

Dette tjener tillitsvalgte i FO

Er det noe du er veldig god til som mange ikke vet om?

– Jeg er god til å bake ostekake og lage bål.

Uttrykket fagforeningspamp – sannhet eller løgn?

– Pamp er opprinnelig et svensk dialektord for tjukkas. Det er lite dekkende for de mange som står på som tillitsvalgte hver eneste dag. Pamp er gammeldags. Farfaren min brukte uttrykket «guta som bles» om menn som utrettet noe eller fikk til noe bra. Det liker jeg bedre. I FO-land er det selvsagt ikke bare gutta, men det er vel unødvendig å si.

Hva ville du gjort hvis du var forbundsleder en dag?

– Utvidet døgnet og besøkt tilfeldige arbeidsplasser i alle fylker og bedt om klare tilbakemeldinger på hva som er viktigst å jobbe for på vegne av medlemmene.

Flere fem minutter med-intervjuer:

Lise Holm, fylkesleder i Vestfold

Gry Elizabeth Juvelid, fylkesleder i Buskerud

Lisbeth B. Grandalen, fylkesleder i Oppland

Ingunn Strand Johansen, fylkesleder i Akershus

28.02.2018
15:11
28.02.2018 15:44