JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kompetansekrav i barnevernet:

Nye unntak skal gjøre det enklere for barnevernsinstitusjoner å rekruttere folk: – Absolutt en fordel

Barne- og familieministeren tar grep etter tilbakemeldinger om rekrutteringsutfordinger i barnevernet. Se hvilke unntak institusjonene kan søke om.
Anne Lene Brueland, nestleder i CRUX institusjon-Haugalandet erkjenner at de har problemer med rekruttering på grunn av kompetansekravene.

Anne Lene Brueland, nestleder i CRUX institusjon-Haugalandet erkjenner at de har problemer med rekruttering på grunn av kompetansekravene.

Hanna Skotheim

hanna@lomedia.no

I dag må du ha relevant bachelorutdanning hvis du skal jobbe i en barnevernsinstitusjon. Det har gjort det vanskelig for flere barnevernsinstitusjoner å rekruttere nok, kvalifiserte folk. Det er også mange som sliter med å få nok kvalifiserte sommervikarer slik at ferieavviklinga går opp.

Det er allerede mulig å søke om unntak i såkalte «særlige tilfeller». Dette ble avklart i fjor slik at institusjoner skulle få ferieavviklingen til å gå opp. Nå kan barnevernsinstitusjoner søke om unntak i flere tilfeller der:

• Søkere med relevant praksiserfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon ønsker å skifte arbeidssted og dermed får en ny arbeidsgiver.

• Ansettelsen gjelder mindre stillinger som tilkallings- og ferievikarer og ansettelser i midlertidige stillinger. Det kan også gjelder for nattevakter og studenter som er i ferd med å gjennomføre en utdanning.

• Det er en unormalt stor og antatt midlertidig etterspørsel etter særskilte typer institusjonsplasser og det er nødvendig å bygge opp et tilbud på kort tid. Et eksempel på dette er akuttplasser, som man har sett en stor økning av henvendelser til det siste halve året.

Sikre forsvarlig kompetanse

Stiftelsen CRUX er blant dem som har slitt med rekruttering på grunn av kompetansekravene. Stiftelsen driver blant annet tjenester innen barnevernsfeltet.

– Det er forutsetning at de som arbeider med den mest sårbare gruppen i samfunnet, må ha adekvat kompetanse slik at vi gir forsvarlige tjenester, men kompetansekravet gjør det utfordrende når vi skal rekruttere, sier Anne Lene Brueland, nestleder ved barnevernsinstitusjonen i Haugalandet. 

Brueland uttaler seg til Fontene på vegne av stiftelsen CRUX. Hun forteller at de har benyttet seg av muligheten til å søke om dispensasjon for enkelte faggrupper, studenter i studieløp og ansatte som har vært ansatt før kompetansekravet ble iverksatt. Dette har hjulpet med rekrutteringen.

Nå som unntakene fra reglene er blitt utvidet, ønsker stiftelsen dette velkommen.

– Det er absolutt en fordel. Det vil bidra til at det er forsvarlig kompetanse og bredde i personalgruppen ved institusjonene, sier Brueland.

Selv om barnevernsinstitusjoner nå gis mulighet til å søke dispensasjon i noe større grad enn tidligere, firer ikke CRUX på kravene, understreker Brueland.

– Vår erfaring er at tverrfaglig sammensetting i ansattgrupper gir mer robuste tjenester. De favner også bredt når det kommer til beboernes komplekse behov. Det er tross alt disse vi er til for.  

Unntak fra regelen

Brueland i CRUX sier at de er helt avhengig av fleksibilitet i tjenesten. Dette trekker også statsråd Kjersti Toppe fram. Hun erkjenner at det må gjøres noe med mangelen på fagfolk, og da er fleksibilitet et grep, skriver hun i e-posten til Fontene.

Hun mener også unntakene fra reglene som allerede finnes, må bli tydeligere.

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe (Sp).

Barne- og familieminister, Kjersti Toppe (Sp).

Hanna Skotheim

«Hva er hensikten med å ha kompetansekrav hvis man kan søke så mange unntak fra det?»

«Mange institusjoner mener at situasjonen er vanskelig, og da må vi håndtere det. I en situasjon der flere opplever mangel på fagfolk, må vi ta hensyn til behovet for god kompetanse og behovet for tilstrekkelig bemanning. Hensikten er derfor å tydeliggjøre fleksibiliteten som ligger i regelverket for å gjøre unntak».

«Er det realistisk å oppfylle kompetansekravene når vi ser at så mange institusjoner sliter med å rekruttere folk?»

«Det er enighet i sektoren om at det trengs god kompetanse for å kunne hjelpe barn og unge som er i en sårbar situasjon. Jeg ser samtidig at det kan være behov for ytterligere, og mer langsiktige tiltak for å sikre fleksibilitet. Det vil kreve endringer i lovverket, og det er et arbeid jeg allerede har starta på», skriver Toppe i en epost.

Unntakene må formidles

Bufetat kan fortsatt gi dispensasjon for studenter og personer som allerede har jobbet i en barnevernsinstitusjon. Det betyr at de fortsatt kan være vikarer.

«Det vil gjøre det enklere å få til en god ferieavvikling nå i sommer samtidig som vi holder oppe et godt og forsvarlig tilbud til barn og unge, skriver Toppe.

Barne- og familieministeren har bedt Bufdir om å raskt formidle unntakene til statlige og private institusjoner. Det gjelder også for Oslo kommune.

Håper unntakene er midlertidige

I februar skrev Grethe Rossebø et innlegg som svarte på kompetansekravene. Hun bekymret seg over at de barna og unge som har rett på tiltak, risikerer å ikke få hjelp i tide. Dette fordi miljøterapeutene som skal til for å oppfylle kravet, ikke finnes.

Rossebø jobber til daglig i Bufetat, men uttaler seg til Fontene som privatperson. Hun er ikke imot kompetansekravet, men hun mener man må gi systemet en mulighet til å lykkes. Og så håper hun at den økte etterspørselen etter særskilte tiltak, er midlertidig.

– Kanskje er unntakene et steg på veien før vi får rekruttert flere miljøterapeuter som har erfaring og kompetanse i henhold til kravene, sier Rossebø.

Grethe Rossebø.

Grethe Rossebø.

Privat

Rossebø håper kravene fører til at institusjoner får flere, kvalifiserte søkere.

– Men endringene vil ta tid. Miljøterapeutene som oppfyller de nye kravene er fremdeles altfor få.