JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nav-direktøren Hans Christian Holte var blant dem som gjestet FO-dagene 2022.

Nav-direktøren Hans Christian Holte var blant dem som gjestet FO-dagene 2022.

Hanna Skotheim

Nav-direktøren: – Sosialfag er en kjernekompetanse i Nav

Hvordan står det til med Nav og hva må gjøres for at hjelpen skal bli bedre? Dette ble diskutert under FO-dagene.
08.11.2022
11:51
08.11.2022 11:51

hanna@lomedia.no

– Det at direktøren i Nav sier at sosialfag er en kjernekompetanse i Nav, er et skritt i riktig retning. Det har jeg ikke hørt før.

Det sa lederen for sosionomene i Fellesorganisasjonen (FO), Hanne Glemmestad, under foredraget om Nav på FO-dagene. Forbundet har lenge understreket hvor viktig det er med sosialfaglig kompetanse i Nav. Dette understreket også Asgeir Solstad da han presenterte funnene fra en undersøkelse om bruken av begrepet «sosial» i blant annet Nav.

– Vi må tenke på sosialarbeidere i Nav litt som vi tenker om fysioterapeuter på sykehus. Akkurat som sykehusene driver med mye mer enn fysioterapi, driver Nav med veldig mye annet enn sosialt arbeid. Og akkurat som at fysioterapeuter er viktige på sykehus er sosialarbeidere viktige i Nav, sa Solstad fra Nord universitet.

En av forskerne som har fått i oppdrag av FO å se om det er grunn til bekymring når det kommer til begrepet «sosial», er Asgeir Solstad fra Nord universitet.

En av forskerne som har fått i oppdrag av FO å se om det er grunn til bekymring når det kommer til begrepet «sosial», er Asgeir Solstad fra Nord universitet.

Hanna Skotheim

Stengte kontorer

I en rapport fra Helsetilsynet kommer det fram at Nav er lite tilgjengelig for folk. Mens 49 av de 70 undersøkte Nav-kontorene hadde åpent og betjent publikumsmottak i seks timer eller mindre per uke, holdt 11 av de 70 kontorene helt stengt. Helsetilsynet mener det er alvorlig at kontorene ikke kan ta imot brukere uten timeavtale. Dette er brukere som kan ha akutte behov for hjelp til for eksempel mat, strøm og bolig.

Navs manglende tilgjengelighet var blant utfordringene Glemmestad trakk fram under presentasjonen av Nav. Det var også noe av det hun utfordret Nav-direktør, Hans Christian Holte, på.

– Rapporten fra Helsetilsynet setter fingeren på noe som ikke er godt nok i dag. Vi må gjøre Nav mer tilgjengelig for de med akutte behov og for de som ikke er tilgjengelig digitalt, sa Holte.

Nav-veileder Steinar Halvorsen er blant dem som gir ut sitt private nummer til klienter.

Holte lurer på om dette er noe man kan kreve eller forvente og vender seg mot alle de Nav-ansatte i salen.

– Jeg opplever alle jeg møter i Nav som ildsjeler, men er det et krav vi kan innføre på oss selv at vi gir ut nummeret til brukerne våre?

Orker ikke Nav

Martine Antonsen sitter i Navs sentrale brukerråd og er landsleder i Mental Helse Ungdom. Hun er selv arbeidsledig, men har ikke registrert seg som det. Et lite tilgjengelig Nav har vært grunnen til det, forteller hun.

– Unge har slutta å bruke skolehelsetjenesten, det samme gjelder for Nav. Dette prater vi brukere om, og det gjør kanskje at de andre som hører på heller ikke orker å ty til Nav.

Martine Antonsen snakket om egne erfaringer med Nav på FO-dagene.

Martine Antonsen snakket om egne erfaringer med Nav på FO-dagene.

Hanna Skotheim

Antonsen mener det er svært viktig at man får kontakt når man har lyst til å ta kontakt med Nav.

– Det er altfor mange som sliter med rus og psykisk helse som bruker for lang tid før de tar kontakt.

Hun mener det må på plass en form for sosialvakt. Nav-direktøren mener hun er inne på noe der.

Skal prioriteres høyt

Forholdet mellom stat og kommune var også et tema under presentasjonen av Nav. Holtet mener partnerskapet, som binder Nav sammen på tvers av stat og kommune, er verdifullt. Så på spørsmålet fra Glemmestad om partnerskapet er en klamp om foten, svarer ikke Holtet ja, men han mener det utfordrer. Da sikter han blant annet til lovverket og IT-løsninger som ikke prater med hverandre.

– Når vi tenker på hvordan Nav skal utvikles videre, setter vi en tjukk strek under at dette er noe vi vil prioritere høyt de neste årene. Og da er partnerskapet svaret på hvordan det skal skje, nemlig i samarbeid med kommunene.

Selv om det er stor variasjon i Nav rundt omkring i Norge, mener Holtet at man kan ha noen felles mål for alle.

– Vi har noe å gå på når det gjelder å stille krav og ha forventninger over hele linja. Vi trenger noen som kan fremme noe alle kan jobbe med og som kan se på hvordan vi jobber på en god måte.

Mister kunnskap

Avslutningsvis understreker Glemmestad hvor viktig det er at FO sikres en plass rundt bordet når utviklingen av Nav skal diskuteres. Selv om FO ble invitert inn da vold og trusler på jobb var på agendaen, ble de for eksempel ikke inkludert da tillitsreformen skulle diskuteres.

– Det er dumt for Nav som da mister den kunnskapen vi sitter på, sier Glemmestad.

Hanne Glemmestad, leder for sosionomene i FO.

Hanne Glemmestad, leder for sosionomene i FO.

Hanna Skotheim

Hovedfunn om Nav i fersk undersøkelse

• Kompetansen som etterspørres er ikke knyttet til noen bestemt profesjon, men til tverrfaglige begreper som kartlegging, veiledning og oppfølging.

• De ansatte mener at de driver med sosialt arbeid, men de kaller det noe annet, for eksempel oppfølgende arbeid eller miljøarbeid.

• Kompetansebehovene i Nav og innholdet i sosialarbeiderutdanningene har nærmet seg hverandre.

• Utdanningene har tatt inn mer arbeidslivskunnskap, i tråd med villet politikk.

• Andelen sosionomer i Nav har økt noe, fra 13 prosent i 2011 til 15 prosent i 2021.

• Nav legger mer vekt på å se individet i sammenheng med familie og lokalsamfunn, men bruker i liten grad analyser og metoder fra samfunnsarbeid, som er mer vanlig i andre land.

08.11.2022
11:51
08.11.2022 11:51

Hovedfunn om Nav i fersk undersøkelse

• Kompetansen som etterspørres er ikke knyttet til noen bestemt profesjon, men til tverrfaglige begreper som kartlegging, veiledning og oppfølging.

• De ansatte mener at de driver med sosialt arbeid, men de kaller det noe annet, for eksempel oppfølgende arbeid eller miljøarbeid.

• Kompetansebehovene i Nav og innholdet i sosialarbeiderutdanningene har nærmet seg hverandre.

• Utdanningene har tatt inn mer arbeidslivskunnskap, i tråd med villet politikk.

• Andelen sosionomer i Nav har økt noe, fra 13 prosent i 2011 til 15 prosent i 2021.

• Nav legger mer vekt på å se individet i sammenheng med familie og lokalsamfunn, men bruker i liten grad analyser og metoder fra samfunnsarbeid, som er mer vanlig i andre land.