JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Økte satser er kanskje bare det første steget for en helhetlig sosialpolitikk, men et viktig steg for dem som lever i fattigdom, sier Mimmi Kvisvik.    

– Økte satser er kanskje bare det første steget for en helhetlig sosialpolitikk, men et viktig steg for dem som lever i fattigdom, sier Mimmi Kvisvik.    

Hanna Skotheim

Fattigdom

Nav-ansattes utspill om sosialhjelp skaper debatt. Nå takker forbundslederen dem

FOs tillitsvalgte i sosialtjenesten i Nav mener andre grep må tas enn å heve satsene for sosialhjelp. Nå takker FO-leder Mimmi Kvisvik dem for å si hva de mener.
03.06.2022
13:16
07.06.2022 12:06

anne@lomedia.no

Bergen har høyere sosialhjelpssatser enn andre byer, men det får ikke nødvendigvis folk ut av fattigdom, mener Sigrid Simonsen Ofstad i Nav. Hun mener problemet vel så gjerne er at enkelte blir gående lenge på sosialhjelp, når de heller skulle vært trygdet og dermed hatt en varig og fast trygdeinntekt. Hun uttalte til Fontene at man bør satse mer på boligsosialt arbeid og se mer på bostøtteordninger enn støtte til livsopphold.

Artikkelen har ført til stort engasjement på sosiale medier, der Fontene-artikkelen er delt. Nå ønsker også FO-leder Mimmi Kvisvik å gi sine kommentarer. Hun vil si takk til de to tillitsvalgte som er intervjuet i saken.

– Først vil jeg si tusen takk til Sigrid og Venke. De løfter viktige perspektiver rundt økte satser for sosialhjelp. De har helt rett når de sier at fattigdom ikke har noen enkel løsning. Vi trenger flere stemmer som deres, skriver Kvisvik i en epost til Fontene.

Å gi mer penger i sosialhjelp løser ikke fattigdom, mener Nav-ansatt Sigrid

– To sider av samme sak

Tillitsvalgte i Nav ble i slutten av mai invitert til å delta i en paneldebatt om Navs rolle i bekjempelse av fattigdom, i regi av Fattignettverket Norge og Batteriet Vest-Norge. Sigrid Simonsen Ofstad takket nei.

– Jeg ønsket ikke å delta. Jeg vet ikke om mitt syn vil falle i god jord hos brukerorganisasjoner og sentralt i FO, som tydelig mener satsene må økes. FO-ledelsen snakker om å øke, øke. Jeg tror ikke det er løsningen, sa Ofstad i intervjuet med Fontene.

– Jeg håper de takker ja neste gang Fattignettverket inviterer til debatt, uttaler Kvisvik til Fontene.

Lisbeth ber LO gjøre mer for dem som står utenfor arbeidslivet

Kvisvik forklarer hvorfor Fellesorganisasjonen (FO) går inn for å øke satsene:

– Vi krever rausere ordninger fordi det skaper nok ro til at vi kan bruke vår sosialfaglige kompetanse. Når du ikke har råd til næringsrik mat, har du lite energi til å endre din egen livssituasjon. Økt sosialhjelp er ingen erstatning for sosialt arbeid, det er to sider av samme sak.  

– Vi må satse boligsosialt  

Da Bergen økte satsene i 2020 var fagfolkene redde for «velferdstilflyttere», påpeker Kvisvik.

– I fjor så vi at det var færre som var avhengig av sosialhjelpen. Det skyldes ikke de økte satsene alene, men de kan ha vært et viktig bidrag til at familier får kommet seg ovenpå.  

Hun er også enig i at andre virkemidler må tas i bruk for å få bukt med fattigdom:

– Vi må satse boligsosialt og sørge for at flere får krav på bostøtte. Vi må støtte fritidsaktiviteter og ikke minst ha flere sosialarbeidere til å gjøre sosialt arbeid. Økte satser er kanskje bare det første steget for en helhetlig sosialpolitikk, men et viktig steg for dem som lever i fattigdom.   

Kathrine i Kirkens Bymisjon jobber for at vanskeligstilte mennesker skal få stabile steder å bo. Her kan LO bidra mer, mener hun

Skolerer fylkesavdelingene

– Hva tenker du som FO-leder om det «kjøret» tillitsvalgte kan oppleve i kommentarfelt som følge av en mediesak, når de velger å uttale seg om et kontroversielt og brennbart tema? 

– Jeg kan ikke klandre dem som velger å skåne seg selv. Det er uakseptabelt at medlemmer og tillitsvalgte skal bli utsatt for hets, hat eller trusler når de uttaler seg. De gjør en viktig jobb for mennesker i sårbare situasjoner og har verdifulle erfaringer som bør løftes i samfunnsdebatten, sier Kvisvik.  

– Hvordan støtter FO sine tillitsvalgte i å stå for meningene sine? 

– Vi ønsker at alle skal føle seg trygge på at de kan stå for sine egne meninger. Nå har vi en ny kommunikasjonsstrategi og skolerer fylkesavdelingene slik at de kan stå tryggere i pressearbeidet. Jeg håper de tillitsvalgte bruker den hovedtillitsvalgte og fylkesavdelingene når de står i en kontroversiell sak. Vi vil også stille opp med ressurser fra forbundskontoret sentralt om det er behov for det. Alle skal føle seg trygge på å stå for medlemmenes og egne meninger, understreker Kvisvik.

Kvinner i aktiv rus skulle få lik rett til vern mot vold som alle andre. Et år senere har ingenting skjedd, hevder generalsekretæren i Actis

 

De gjør en viktig jobb for mennesker i sårbare situasjoner og har verdifulle erfaringer som bør løftes i samfunnsdebatten

Mimmi Kvisvik

03.06.2022
13:16
07.06.2022 12:06