JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO og YS Spekter trapper opp sykehusstreiken: – Kampviljen for rettferdig pensjon er stor

– Vi står på vårt og streiker mot det som er et pensjonssvik. Streikeviljen er stor og dette er et krav vi ikke er villig til å gi oss på, sier Marianne Solberg, nestleder i FO.
Fra tirsdag 11. juni er 42 FO-ere i streik. Her fra første streikedag på Ullevål sykehus i Oslo.

Fra tirsdag 11. juni er 42 FO-ere i streik. Her fra første streikedag på Ullevål sykehus i Oslo.

Martin Guttormsen Slørdal

tori@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

Torsdag morgen melder både LO og YS Spekter at de trapper opp sykehusstreiken. Dermed er 670 sykehusansatte i streik for kravet om pensjon fra første krone. FO tar ut ytterligere 5 ansatte ved Oslo Universitetssykehus og 16 ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Fra tirsdag 11. juni er til sammen 42 FO-medlemmer i streik, 21 ved hvert sykehus.

– Pensjon for alle, det føles bra å streike for!

– Urettferdig og diskriminerende

Streiken har pågått siden forrige uke, da nesten fem hundre sykehusansatte ble tatt ut i streik etter at mekling mellom partene ikke førte fram.

Fra før av har YS og LO tatt ut folk ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sykehuset Sørlandet og Sykehuset Østfold. Kravet er at ansatte som jobber i mindre enn 20 prosent stilling også skal få pensjonsoppsparing, slik kommuneansatte får.

– Dette er et utrolig viktig krav og vi har en bred støtte blant andre forbund, organisasjoner og politikere. Det er både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav, understreker FOs nestleder.

– Pensjonsordningen diskriminerer kvinner, mener Marianne Solberg, nestleder i FO.

– Pensjonsordningen diskriminerer kvinner, mener Marianne Solberg, nestleder i FO.

Martin Guttormsen Slørdal

– At enkelte arbeidstakere ikke skal tjene opp pensjon er urettferdig og diskriminerende. Og det går i all hovedsak utover kvinner og de fleste er unge. Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier Solberg.

p

Sosionomene Maria Hovind (t.v.) og Helena Wold streiker for første gang.

Sosionomene Maria Hovind (t.v.) og Helena Wold streiker for første gang.

Martin Guttormsen Slørdal

177 nye tatt ut i streik

Torsdag tar YS Spekter ut 41 nye Delta-medlemmer og 10 nye Parat-medlemmer i streik. Det nye uttaket rammer Sørlandet sykehus, Helse Bergen og Sykehuset Østfold. Streiken rammer blant annet timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, vedlikehold av medisin-teknisk utstyr, renhold, pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

– Dette er vår første opptrapping av streiken, og vi vil fortløpende vurdere ytterligere opptrapping. Kampviljen for rettferdig pensjon er stor, skriver leder av YS Spekter Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo tar ut ytterligere 126 medlemmer i streik ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet og Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon, skriver Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet i en pressemelding.

Inger Johanne Honterø deler ut flyere utenfor Ullevål sykehus.

Inger Johanne Honterø deler ut flyere utenfor Ullevål sykehus.

Eirik Dahl Viggen

Reagerer mot Spekter

Spekter har så langt ikke ønsket å komme de streikende i møte. Arbeidsgiverforeningen viser til at flere yrkesgrupper, som leger og sykepleiere, har 20-prosentsgrensen fastsatt ved lov, og at det derfor vil være en forskjellsbehandling av ansatte på sykehusene dersom de streikende vinner fram. De viser også til det regjeringsoppnevnte pensjonsutvalget som er ventet å legge fram sine konklusjoner til neste år.

YS på sin side reagerer på det de mener er manglende samarbeidsvilje fra Spekter. Selv mener de å ha lagt ned et betydelig arbeid for å sikre at uttaket ikke rammer liv og helse for pasienter i sykehusene som er rammet av streiken.

– Vi reagerer kraftig på at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter tydelig har varslet at de ikke vil benytte seg av muligheten til å søke om dispensasjon for arbeidstakere de mener ikke bør streike. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at streiken ikke setter liv og helse i fare, og det kan de gjøre ved å søke dispensasjon, understreker Thorkildsen.

Støtte fra andre yrkesgrupper

Kravet om pensjon fra første krone gjelder til sammen 4.160 arbeidstakere i sykehusene. Rundt 70 prosent er kvinner, og over halvparten er arbeidstakere under 35 år. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattedekning ved død. Ifølge et regnestykke fra Fagforbundet, kan det samlede tapet for en ansatt i oppunder 20 prosent stilling bli på 390.000 kroner.

I kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone siden 2013.

Selv om legene og sykepleierne kommer under andre ordninger, har deres forbund uttrykt støtte til streiken. Både Sykepleierforbundet og Akademikerne Helse, som også omfatter Legeforeningen, har gått ut med støtteerklæringer.

Meklingen i sykehusoppgjøret endte i brudd ved midnatt tirsdag 28. mai.

Sykepleierforbundet støtter pensjonskravet til de streikende i LO og YS

LOs representantskap ga full støtte til de streikende ved St. Olavs hospital