Da Henrik Martinsen ga seg som hovedtillitsvalgt for FO for et år siden, var det ingen til å overta vervet. Martinsen er Nav-veileder på en videregående skole i Oslo.

Da Henrik Martinsen ga seg som hovedtillitsvalgt for FO for et år siden, var det ingen til å overta vervet. Martinsen er Nav-veileder på en videregående skole i Oslo.

Privat

FO har bare seks hovedtillitsvalgte i Nav stat

Ingen ville overta som tillitsvalgt i Nav da Henrik ga seg

FO sliter med å få tillitsvalgte i Nav. – Det er vanskelig når vi er få på hvert arbeidssted, sier Henrik Martinsen.
05.11.2019
09:24
05.11.2019 09:24

anne@lomedia.no

Henrik Martinsen hadde vært hovedtillitsvalgt for Nav stat i Oslo i halvannet år da han ga seg for et år siden. Han sa fra seg vervet fordi han byttet jobb i Nav. Han jobber nå som veileder på en videregående skole i Oslo.

– Det er dessverre ingen som har tatt på seg vervet etter meg, så vi har ingen tillitsvalgte på statlig side av Nav i Oslo nå, sier Martinsen.

Seks hovedtillitsvalgte i Nav stat

Det er magert med tillitsvalgte i Nav stat, viser opptellingen FO har gjort for Fontene: FO har seks hovedtillitsvalgte og 12 plasstillitsvalgte i Nav stat.

– Vi har ingen oversikt over hvor i Nav-systemet det mangler tillitsvalgte, men vi vet at det er mange steder, sier Haavard Ostermann, rådgiver for lønns- og arbeidsforhold i FO.

Totalt har FO 227 medlemmer som jobber i Nav stat og 1.448 som jobber i Nav kommune.

– Hvorfor er det vanskelig å rekruttere tillitsvalgte?

– Utfordringen er at mange av våre medlemmer jobber spredt geografisk. Derfor kan det være vanskelig å bygge en klar FO-samhørighet. Medlemmene i Nav er i FO først og fremst på grunn av profesjonstilhørighet, sier Ostermann.

Miriam kjempet fram lik arbeidstid for alle ved Nav Ringsaker

Vanskelig å bygge klubb

Noe av det Martinsen syntes var krevende med å være hovedtillitsvalgt i Nav Oslo, var rekruttering.

– Det er vanskelig å bygge fagforeningsklubb når vi er få medlemmer på hvert arbeidssted. Det er tilfellet med FO-ere på statlig side i Nav Oslo, sier han.

– Hvordan kan FO rekruttere tillitsvalgte i Nav?

– Det må være god opplæring og oppfølging av tillitsvalgte så man beholder de man har. Det er også viktig å rekruttere flere medlemmer på arbeidsplassene. Det er det som gir grunnlag for å ha en tillitsvalgt, sier han og legger til:

– Når man ikke har plasstillitsvalgte, fanges det ikke opp når det ansettes nye med sosialfaglig kompetanse. Vi kommer bakpå med verving. Norsk Tjenestemannslag (NTL) verver nye ansatte med engang. Kanskje man kan gjøre en avtale med arbeidsgiver om at man orienteres ved nyansettelser? foreslår han.

Martinsen hadde ingen plasstilitsvalgte å samarbeide med og representerte ikke nok medlemmer til å få en plass i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Han hadde heller ikke frikjøp til å gjøre tillitsvalgtoppgaver.

– Jeg prøvde å stable en klubb på beina og reiste rundt med en ansatt fra fylkesavdelingen for å få opp engasjementet. Utfordringen med statlig side i Oslo er at det ikke er så mange med sosialfaglig utdannelse, sier han.

FO i nord: - Vi frykter at vi vil miste medlemmer

Ingen FO-klubb i direktoratet

Heller ikke i Arbeids- og velferdsdirektoratet har FO en klubb.

Hege Løchen er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet og et av få FO-medlemmer der.

Hege Løchen er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet og et av få FO-medlemmer der.

Privat

Hege Løchen er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun er et av få FO-medlemmer i direktoratet.

– Vi har ingen klubb eller tillitsvalgt. FO har pekt meg ut som kontaktperson, og jeg går inn i noen oppgaver som en tillitsvalgt ville gjort i mangel av denne, sier hun.

Sosionomene diskuterer trygdeskandalen på sosiale medier: – Skandalens dimensjoner har ingen ende

Nav stat og kommune

Nav-kontoret har to eiere: stat og kommune. Kommunal del har ansvar for de sosiale tjenestene, som kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, opplysning, råd og veiledning, midlertidig husvære, økonomisk rådgivning.

Statlig del har ansvar for arbeids- og velferdstjenestene som arbeid, trygd og pensjon.

Dette er FOs hovedtillitsvalgte i Nav stat

Siv Hamn, Nav Vestland

Magnhild Thoresen, Nav Agder

Elin Thorsvik, Nav Trøndelag

Silje Beate L. Trannum, Nav Øst-Viken

Janne Leirstad Vike, Nav Møre og Romsdal

Unni Wilhelmsen, Nav Hedmark

Kilde: FO

05.11.2019
09:24
05.11.2019 09:24

Nav stat og kommune

Nav-kontoret har to eiere: stat og kommune. Kommunal del har ansvar for de sosiale tjenestene, som kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, opplysning, råd og veiledning, midlertidig husvære, økonomisk rådgivning.

Statlig del har ansvar for arbeids- og velferdstjenestene som arbeid, trygd og pensjon.

Dette er FOs hovedtillitsvalgte i Nav stat

Siv Hamn, Nav Vestland

Magnhild Thoresen, Nav Agder

Elin Thorsvik, Nav Trøndelag

Silje Beate L. Trannum, Nav Øst-Viken

Janne Leirstad Vike, Nav Møre og Romsdal

Unni Wilhelmsen, Nav Hedmark

Kilde: FO