Mandag sprakk nyheten om at minst 48 mennesker er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS- lovverket. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt pressekonferanse.

Mandag sprakk nyheten om at minst 48 mennesker er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS- lovverket. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt pressekonferanse.

Tore Kristiansen/VG/Scanpix

Sosionomene diskuterer trygdeskandalen på sosiale medier: – Skandalens dimensjoner har ingen ende

I lukkede grupper på sosiale medier kaster sosialarbeidere seg inn i debatten om trygdeskandalen. Vi har tatt et dykk inn for å se hva som rører seg.
30.10.2019
15:49
31.10.2019 11:09

anne@lomedia.no

– Skandalens dimensjoner har ingen ende, poster Torgerd Sandøy på Facebook.

Hun deler Dagsavisens kommentar «Nav-skandalen er grov av så mange grunner at det kan ta pusten fra en» med medlemmene i den lukkede gruppen Ta sosialt arbeid framover.

Hun er en av administratorene og har fulgt med på kommentarene som har dukket opp det første døgnet etter at trygdeskandalen sprakk mandag. Hun mener saken engasjerer sosionomer og sosialarbeidere langt utenfor Nav. Selv er hun sosionom og familieterapeut i den interkommunale barnevernstjenesten i Molde.

– Det kommer mange innlegg nå. Dette er jo skandaløst og en katastrofe for folk som skal få hjelp av Nav. Tenk å være fengslet i åtte måneder uten lovlig hjemmel! utbryter Sandøy.

Hun synes det har vært hjerteskjærende å lese om bestefaren som ikke torde fortelle barnebarna om dommen.

Torgerd Sandøy er administrator i gruppa Ta sosialt arbeid framover, hvor medlemmer nå diskuterer trygdeskandalen.

Torgerd Sandøy er administrator i gruppa Ta sosialt arbeid framover, hvor medlemmer nå diskuterer trygdeskandalen.

Privat

Kommentar: Her står vi overfor en skandale som savner sidestykke i norsk rettshistorie

– Hvilke diskusjoner håper du å få i gang i gruppa deres?

– Jeg vi ha flere ledere med i debatten. Hvor skal grensen gå for å anmelde en klient? Hvem skal ta den beslutningen? At lovverket blir feiltolket og misbrukt, det er så voldsomt og har alvorlige konsekvenser, sier hun og legger til: – Jeg er også spent på hva FO mener, men de er ikke på banen ennå, ser jeg.

– Våre medlemmer i Nav er fortvilet

I FOs facebookgruppe er det foreløpig ikke delt noen saker eller kommentarer om trygdeskandalen. På spørsmål fra Fontene om hvilke diskusjoner FO håper å få i kjølvannet av skandalen, svarer Kathrine Haugland Martinsen dette:

– For FO er dette en alvorlig påminnelse om hvor viktig det er å si tydelig fra når politikk skaper systemer som bygges på mistillit og ikke tillit. Dersom grunnholdningen er at folk ønsker å utnytte systemet og jukse til seg fra fellesskapet, så rigges systemene deretter. Trygdesvindel, trygdeeksport, lykkejegere er alle begreper som bygger opp under en sånn forståelse.

Kathrine Haugland Martinsen, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomer

Kathrine Haugland Martinsen, medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomer

Hanna Skotheim

Haugland Martinsen forteller at FOs medlemmer i Nav er fortvilet over det som nå avdekkes.

– Men saken handler først og fremst om hvordan ledelse og politikere har bestemt at regler skal være, hvordan reglene skal tolkes og at praksis skal være mest mulig systemstyrt. Skjønnsrommet har blitt innskrenket. Dette er utenfor den enkelte ansattes kontroll- og myndighetsområde. Samtidig vil frustrasjonen og fortvilelsen blant Navs brukere raskt kunne ramme den enkelte ansatte, sier hun.

– Hvilke konsekvenser vil saken kunne få på sikt?

– Det krever en sterk rygg å bære det å bli behandlet som kriminell. I tillegg til å bli sint på vegne av de som er rammet, blir jeg bekymret for hvilke konsekvenser skandalen vil ha for folks tillit til systemene og velferdsstaten. Velferdsstaten skal bidra til å gi folk muligheter, til å løfte folk opp og ikke tråkke ned.

Linda ble møtt med Nav-krav på 47000 kroner: – Jeg følte meg som en kriminell

Avventende holdning

Jogeir Berg er klinisk sosionom og administrator i Ta sosialt arbeid framover. Han har delt nyhetssaker, så folk kan lese seg opp.

– Det er tydelig at saken engasjerer, sier han.

– Hva håper du det blir debatt om?

– Hvilke holdninger har vi til folk som trenger ytelser? Har saksbehandlere og sosialarbeidere i Nav tid til å følge dem opp? Orienterer de godt nok om regelverket, og kjenner de det selv? Jeg synes det er rart at Nav-ledere ikke sjekker om det er lov eller ikke å reise til et EØS-land samtidig som man mottar ytelser fra det offentlige. Hvorfor er ikke et slikt direktiv plukket opp? Og hvem har ansvaret for å sjekke regelverket man er med å forvalte, også den enkelte saksbehandler?

Massenes enighet

I Norske sosionomers facebookgruppe er det delt flere nyhetssaker om trygdeskandalen. Mange av medlemmene i gruppa jobber i Nav, forteller administrator Bente Bakken Rasmussen.

Bente Bakken Rasmussen er administrator i gruppa Norske sosionomers facebookgruppe. Det siste døgnet er preget av trygdeskandalen.

Bente Bakken Rasmussen er administrator i gruppa Norske sosionomers facebookgruppe. Det siste døgnet er preget av trygdeskandalen.

Privat

– Jeg håper på mer debatt om hvordan Nav kan bli bedre, og hvordan vi kan få et system som er til folks beste, ikke til makthavernes beste. Jeg ser at folk i gruppa er opptatt av hvordan vi kan få frem det sosialfaglige arbeidet, at vi må klare å se mennesket i det store systemet, sier hun.

Bakken Rasmussen er sosionom og leder Rettighetshjelpen, som bistår klienter i saker med Nav.

– I denne saken er jeg «fascinert» av massenes enighet. Hva skyldes det at ingen har stilt flere spørsmål? Kan man fengsle et menneske i høysikkerhetsfengsel fordi det har vært på opphold i utlandet med trygd?

– Treghet i Nav-systemet

Fontene har kontaktet tillitsvalgte for FO i Nav, for å høre hva slags diskusjoner som rører seg blant dem.

Beate Varpe, plasstilitsvalgt for FO ved Nav Kristiansand, sier det tar på å stå i det som er skjedd.

– Dette er en veldig trist sak for brukerne og familiene som er berørt. Det er blitt en stor mediesak, og det er ikke greit å lese om hvordan «Nav er urimelige, og ikke tar til seg læring» i mediene.

Beate Varpe er plasstillitsvalgt i Nav Kristiansand.

Beate Varpe er plasstillitsvalgt i Nav Kristiansand.

Privat

Hun forteller at ansatte snakker om hvordan det kan ha sviktet i tre instanser - i Nav, hos påtalemyndigheten og i domstolen.

– Ansatte har vært lojale mot fortolkningen av regelverket som har vært gitt fra sentralt hold. Fra lokalkontoret vårt har vi spilt inn flere ting vi opplever urimelig rundt regelverk og skjønnsvurdering. Vi sitter ikke passive og ser på ting vi mener er feil. Samtidig opplever vi at Nav som system er tregt. Det er utrolig at det er gått så lang tid fra Trygderetten meldte fra til det skjedde noe. Dette må vi ansatte nå stå i og ta læring av, sier Varpe.

For tidlig å si noe om omdømme

Hege Løchen, FO-medlem og seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer på vegne av seg selv, fordi FO ikke har klubb eller tillitsvalgte i direktoratet:

– Jeg føler en slags alvorlig stemning i direktoratet. Det er ille for dem som er utsatt for feil saksbehandling og som er blitt straffet. Mange ansatte venter nå på fakta og lurer på hvordan det kan ha skjedd på de ulike nivåene, politisk, i domstolen og i Nav, sier hun og legger til:

– Personlig synes jeg det er viktig at saken har kommet opp og at det blir ryddet opp.

Hege Løchen er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hege Løchen er seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Privat

– Hva tror du trygdeskandalen vil gjøre med Navs omdømme?

– Det er for tidlig å si. Jeg venter i spenning på å få vite hvordan dette har kunnet skje. Hvis det skulle vise seg at det er systemfeil, så er det trist at det har tatt så lang tid å rette opp. Hva omdømmet blir, avhenger av hva som i så fall er systemsvikten. Jeg ser at det manes til sjefers avgang i kommentarfeltene og at noen understreker at skandalen ikke må gå ut over ansatte i Nav.

– Frykter du Nav-hets som følge av dette?

– Jeg jobber ikke med folketrygdsaker og føler meg ikke truffet av negative omtaler. Min jobb er å forbedre systemene i Nav.

Nav-ofre har blitt gjeldsslaver, i følge advokat. Nå kan de kreve millioner i erstatning

30.10.2019
15:49
31.10.2019 11:09