FO- tillitsvalgt Miriam Sander sier at det er viktig å ikke gi seg.

FO- tillitsvalgt Miriam Sander sier at det er viktig å ikke gi seg.

Jathushiga Bridget Rajah

Miriam kjempet fram lik arbeidstid for alle på Nav Ringsaker

Ansatte i kommunal del av Nav jobbet 55 timer mer i året enn sine kollegaer i statlig del. Nå kan alle ansatte gå hjem samtidig, takket være FO- tillitsvalgt Miriam Sander.
17.10.2019
13:42
17.10.2019 13:42

jbr@lomedia.no

– Det kom nesten noen tårer. Jeg må innrømme at jeg ble rørt, sier Sander.

På Nav Ringsaker jobber statlige og kommunalt ansatte i Nav på samme kontor. Side om side satt kollegaer med nesten identiske arbeidsoppgaver, men de som jobbet i Nav kommune måtte likevel jobbe en halvtime mer hver dag enn de som jobbet i Nav stat.

20. september i år fikk Sander og hennes kollegaer vite at hele kontoret deres nå har like arbeidsdager gjeldende fra 1. oktober. Det har vært en lang vei dit.

Saken fortsetter under bildet.

Med alkoholfri champagne og iskrem feiret de ansatte at de alle kunne gå hjem kl15.30 fra 1.oktober i år.

Med alkoholfri champagne og iskrem feiret de ansatte at de alle kunne gå hjem kl15.30 fra 1.oktober i år.

Privat

Måtte jobbe 55 timer mer i året enn de nærmeste kollegaene

Første brev fra fagforeningene ble nemlig sendt i 2009. Da hadde alle kommunalt ansatte skrevet under. Kommunen mottok brevet, og gjorde et vedtak om noen bedringer slik at forholdene mellom de statlige og kommunalt ansatte ble likere på arbeidstid. Men den halvtimen hver dag som de kommunalt ansatte har måttet jobbe, som utgjorde 55 timer i året, ble det ikke gjort noe med.

Sosialarbeidere taper konkurransen om jobbene i Nav

Saken har blitt forsøkt så smått å bli tatt opp igjen her og der i løpet av det siste tiåret, men det var først når Sander gikk inn for å jobbe systematisk med problemstillingen i 2017 at endringen skjedde.

– Flere sa til meg «dette har vi prøvd å kjempe for før uten nytte» da jeg satte i gang. Men jeg kunne ikke la være å prøve fordi man ikke hadde fått dette til i fortiden en gang, sier Sander.

Følte på urettferdigheten

Sander startet med å snakke med medlemmer og andre kolleger om hva de tenkte om saken. Hun understreker at de har et svært godt arbeidsmiljø på Nav Ringsaker og mange av de ansatte har jobbet der i flere tiår. Men at det påvirker et arbeidsmiljø når halvparten av staben kan gå litt før enn resten. Det skapte unødvendige skiller.

– FO bør slutte å behandle klager på medlemmenes yrkesetikk, mener flere tillitsvalgte

– Mange syntes jo dette var problematisk, og særlig de som jobbet i den statlige delen som kunne gå en halvtime før.

Men siden vedtaket fra formannskapet i 2009 ikke ble fullstendig gjennomført så opplevde noen også å bli skuffet.

– Noen av de kommunalt ansatte har jo valgt å gå ned i stillingsbrøk for å få logistikken med henting i barnehage og lignende til å gå opp.

Våge å være utholdende

Sander kartlegga hvordan det var på andre Navkontorer hvor statlig og kommunalt ansatte jobbet på samme kontor. Av 22 kontorer var det kun to hvor de ansatte ikke hadde samme arbeidstid. Så snakket hun med de andre fagforeningene på huset og alle sammen sa seg enige i kravet. Så sendte de et brev til kommunen for å be dem se på saken.

FO i nord: – Vi frykter at vi vil miste medlemmer

– Det har vært en prosess som har tatt tid, men det har også vært gøy og spennende å arbeide sammen med de andre fagforeningene på denne måten, sier Sander.

Hun tror kanskje samarbeidet har hatt noe å si for å få gjennomslag.

– Det har også vært viktig å være utholdende og tørre å ha tro på saken sin selv om man kanskje får avslag i første omgang.

Som tillitsvalgt har hun lært at det lønner seg å ikke gi opp.

Stor dag

Sander sier at det er viktig å gi god informasjon til medlemmene underveis slik at de er kjent med prosessen.

Hun opplevde ikke kommunen som nødvendigvis motvillig, men at de kanskje ikke så utstrekningen av problemet siden Nav Ringsaker ofte skåret høyt når det gjaldt trivsel på arbeidsplassen. I et drøftingsmøte før sommeren i år merket likevel Sander en holdningsendring hos kommunen og ble litt optimistisk.

Nav-ansatte Else og Mariadelle får trusler om natta og skjelles ut på jobben

– Men så gikk det plutselig så lang tid før vi hørte noe igjen, så da kom tvilen så smått igjen.

Kommunen innkalte til et nytt forhandlingsmøte 20. september. Det var en forventningsfull spenning i lufta da partene gikk inn til forhandling.

– Da må kommunen ha bestemt seg for å gi oss gjennomslag, og jeg tror nesten de gledet seg til å fortelle oss det, sier Sander.

Det var derfor med stor glede hun og de andre tillitsvalgte gikk tilbake til arbeidsplassen for å fortelle kollegaene sine at de nå alle hadde samme arbeidstid.

– Det ble feiret med alkoholfri champagne og iskrem, sier Sander.

17.10.2019
13:42
17.10.2019 13:42