BUDSJETT: Statsråd Solveig Horne og Barne- og likestillingsdepartementet lover barnevernsreform i 2017.

BUDSJETT: Statsråd Solveig Horne og Barne- og likestillingsdepartementet lover barnevernsreform i 2017.

Øyvind Aukrust

Tvangsbruk i barnevernet:

Horne: - Det er ikke bra nok

Først i andre halvår av 2017 får Bufdir statistikk som viser hvor ustrakt bruken av tvang er på private barnevernsinstitusjoner. Statsråd Solveig Horne er tydelig på at det ikke er bra nok.
10.02.2017
07:56
16.02.2017 13:12

hans.henrik@lomedia.no

– Det er riktig at det ikke har vært oversikt over tvangsbruk i private institusjoner. Det er ikke bra nok. Departementet tok derfor dette opp med direktoratet i 2016, og det arbeides nå med å få det på plass, sier Horne til Fontene.

Den manglende oversikten avdekkes i en sak publisert av Fontene tidligere fredag.

Les bakgrunnen her: Finnes ikke tall på tvangsbruk for private barnevernsinstitusjoner

Jobber for å få bedre kunnskap om tvang

I januar ga Bufdir «Spisskompetansemiljøet for trygghet og sikkerhet» i oppdrag å utrede terskelen for rapportering av tvang. Målet er at arbeidet skal bidra til klargjøre hvilke faglige råd, veiledning og opplæring som Bufdir står ansvarlig for.

Ifølge fungerende avdelingsdirektør Anna Bjørshol på barnevernsavdelingen i Bufdir har arbeidet med å skaffe oversikt over tvangsbruken i de private barnevernsinstitusjonene vært et tema lenge.

Les også: Hva kan barnevernet lære av Glassjenta?

– På denne bakgrunn har direktoratet satt i gang et arbeid i Birk for også å innlemme registrering og oversikt over tvangsbruk i private institusjoner. Med utgangspunkt i dette, vil direktoratet få en total oversikt over bruk av tvang både i statlige og private barneverninstitusjoner, sier Bjørshol.

Har egen gjennomgang av tvangsbruk

I kjølvannet av VGs avsløring av bruken av tvang i psykiatrien har Fontene bedt om innsyn i tvangsprotokollene i barnevernsinstitusjonene. VGs avsløring viste hvordan reglene for bruk av tvang ble brutt gjentatte ganger, uten at fylkesmennene, som er tilsynsmyndighet, klarte å fange det opp, eller de lot være å påtale grove brudd på regelverket. Fontene har stilt flere konkrete spørsmål til Bufdir vedrørende den manglende statistiske oversikten.

Les også: Barnevernet på Karmøy ba om å bli gransket

– Har Bufdir tatt initiativ til gjennomgang av bruk av tvang i kjølvannet av «Glassjenta»-saken og VGs avsløringer av bruk av tvang i psykiatrien?

– Ja. I forbindelse med «Glassjenta- saken» utarbeidet direktoratet en rapport hvor det redegjøres for hvordan direktoratet vil følge opp funnene i tilsynsrapporten. Rapporten ble oversendt Barne- og likestillingsdepartementet 27. september i 2016.

Tar ukritisk bruk av tvang på alvor

– Frykter man at det er ukritisk bruk av tvang i barnevernet?

– Direktoratet tar ukritisk bruk av tvang svært alvorlig. Påpekte avvik fra Fylkesmannens tilsyn blir fulgt opp i styringslinjen og gjennom kontraktoppfølging av de private barneverninstitusjonene. Samtidig er det slik at det ikke er et enkelt tiltak som virker alene, men summen av tiltak som virker over tid, sier Bjørshol.

Ekstern lenke - den orignale historien om Glassjenta

Ifølge henne har direktoratet satt i gang flere kompetansehevende tiltak for å forebygge og håndtere bruk av tvang på en ansvarlig måte. Bufdir har blant annet kompetanseprogrammet HandleKraft for ledere og ansatte i de statlige barnevernsinstitusjonene og fosterhjem.

– Direktoratet i ferd med å ferdigstille 15 anbefalinger i om trygghet og sikkerhet på institusjon. Anbefalingene har vært utgangspunkt for etablering av et spisskompetansemiljø i trygghet og sikkerhet som gir konkret opplæring i forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner og bruk av tvang i barneverninstitusjoner. Programmene fokuserer på at ansatte holdninger, og at ansatte skal møte barn og unge på en måte som er i samsvar med deres individuelle behov, svarer Bjørshol.

Les også: Barnevernet i Kongsberg reduserte akuttplasseringer med 90 prosent

Les også: – Barnevern er altfor krevende til at det holder med treårig utdannelse

<script>

setTimeout(function () {

$('.ag-iframe-container:eq(0) iframe').css('height','290px');

$('.ag-iframe-container:eq(1) iframe').css('height','290px');

}, 2000);

</script>

10.02.2017
07:56
16.02.2017 13:12