Leif Martin Kirknes

Her kan det bli streik i staten om meklinga ikke fører fram

LO Stat varsler at 4000 medlemmer blir tatt ut i streik dersom meklinga natt til 24. mai ikke fører fram.
10.05.2019
14:42
15.05.2019 13:23

anders@lomedia.no

Lønnsoppgjøret i staten er til mekling, der LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne stat møter arbeidsgiversiden i staten. Fristen for å komme i havn er midnatt, natt til 24. mai.

I dag sendte LO Stat sitt områdevarsel, som er den første indikasjonen på hvor det kan bli streik dersom meklinga ikke fører fram.

Vold og trusler mot ansatte er mer utbredt i skolen enn i helse- og sosialsektoren

I denne varsler LO Stat at 4000 medlemmer kan bli tatt ut i streik fra klokka 6.00 24. mai.

Dette områdevarselet viser hvilke etater og virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Det er ikke sikkert alle på lista blir tatt ut fra dag én.

En gang i neste uke kommer et mer spesifisert første streikeuttak, med arbeidssteder og antall.

VARSLET: LO Stat-leder Egil André Aas har i dag levert områdevarsel for en mulig streik i staten. Rundt 4000 medlemmer går i streik dersom meklinga ikke fører fram.

VARSLET: LO Stat-leder Egil André Aas har i dag levert områdevarsel for en mulig streik i staten. Rundt 4000 medlemmer går i streik dersom meklinga ikke fører fram.

Morten Hansen

Her er stedene det kan bli streik:

Statsministerens kontor

Arbeids- og sosialdepartementet:

Arbeidstilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Petroleumstilsynet

Arbeidsretten

Barne- og likestillingsdepartementet:

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Finansdepartementet:

Finansdepartementet

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Skatteetaten

Skattedirektoratet

Forsvarsdepartementet:

Forsvarsdepartementet

Forsvarsmateriell

• Fikk du med deg denne? Da «Ole» (16) ikke kunne bo hjemme, fikk han selv velge institusjon

Helse- og omsorgsdepartementet:

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet:

Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet

Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Fylkesmannen i Trøndelag

Kulturdepartementet:

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet:

OsloMet - storbyuniversitetet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Landbruks- og matdepartementet:

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet:

Nærings- og fiskeridepartementet

Vernepleie øker mest blant helsefagene

Olje- og energidepartementet:

Olje- og energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Samferdselsdepartementet:

Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen

Utenriksdepartementet:

Utenriksdepartementet

10.05.2019
14:42
15.05.2019 13:23