JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her kan det bli streik i staten om meklinga ikke fører fram

LO Stat varsler at 4000 medlemmer blir tatt ut i streik dersom meklinga natt til 24. mai ikke fører fram.

Leif Martin Kirknes

anders@lomedia.no

Lønnsoppgjøret i staten er til mekling, der LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne stat møter arbeidsgiversiden i staten. Fristen for å komme i havn er midnatt, natt til 24. mai.

I dag sendte LO Stat sitt områdevarsel, som er den første indikasjonen på hvor det kan bli streik dersom meklinga ikke fører fram.

Vold og trusler mot ansatte er mer utbredt i skolen enn i helse- og sosialsektoren

I denne varsler LO Stat at 4000 medlemmer kan bli tatt ut i streik fra klokka 6.00 24. mai.

Dette områdevarselet viser hvilke etater og virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Det er ikke sikkert alle på lista blir tatt ut fra dag én.

En gang i neste uke kommer et mer spesifisert første streikeuttak, med arbeidssteder og antall.

VARSLET: LO Stat-leder Egil André Aas har i dag levert områdevarsel for en mulig streik i staten. Rundt 4000 medlemmer går i streik dersom meklinga ikke fører fram.

VARSLET: LO Stat-leder Egil André Aas har i dag levert områdevarsel for en mulig streik i staten. Rundt 4000 medlemmer går i streik dersom meklinga ikke fører fram.

Morten Hansen

Her er stedene det kan bli streik:

Statsministerens kontor

Arbeids- og sosialdepartementet:

Arbeidstilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Petroleumstilsynet

Arbeidsretten

Barne- og likestillingsdepartementet:

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Finansdepartementet:

Finansdepartementet

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Skatteetaten

Skattedirektoratet

Forsvarsdepartementet:

Forsvarsdepartementet

Forsvarsmateriell

• Fikk du med deg denne? Da «Ole» (16) ikke kunne bo hjemme, fikk han selv velge institusjon

Helse- og omsorgsdepartementet:

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet:

Justis- og beredskapsdepartementet

Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgsdirektoratet

Klima- og miljødepartementet:

Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Fylkesmannen i Trøndelag

Kulturdepartementet:

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet:

OsloMet - storbyuniversitetet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Landbruks- og matdepartementet:

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet:

Nærings- og fiskeridepartementet

Vernepleie øker mest blant helsefagene

Olje- og energidepartementet:

Olje- og energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Samferdselsdepartementet:

Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen

Utenriksdepartementet:

Utenriksdepartementet