Hanna Skotheim

Koronaviruset:

Her er noen råd til deg som jobber i rusfeltet

Leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk: – Avrusning nå er billigere enn respiratorbehandling senere.
19.03.2020
14:50
19.03.2020 14:50

hanna.skotheim@lomedia.no

Flere lavterskeltilbud for mennesker i sårbare livssituasjoner er stengt grunnet koronakrisen. Dette bekymrer Arild Knutsen, leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk.

– Tjenestene for smittevern er opprettholdt, men alt annet er stengt. Stengte dører kan være et godt tiltak generelt, men det er svært uheldig på rusfeltet. Vi vil kunne risikere å stå igjen med rusmisbrukere som ansees som en smittekilde i samfunnet som vi ønsker å beskytte oss mot. Det vil skape svært stigmatiserende holdninger, sier Knutsen.

Vil hindre avvisning

Han har laget en liste med råd for sin brukergruppe, men også for de som jobber innenfor rusbehandling. Den har fått mye støtte og blitt mye delt, blant annt av ledelsen i Helsedirektoratet og i Helsedepartementet.

Knutsen råder blant annet fagfolk til å legge til rette for boligtiltak, sosiale tiltak og avrusnings- og behandlingsopphold på en lur måte slik at de som trenger tjenestene ikke må avvises.

– Man må tilrettelegge på en fornuftig og ikke smitterisikabel måte i stedet for å avvise. Det må være særskilte regler for de som er inne til behandling og for de som jobber der slik at de ikke går ut, pådrar seg smitte og smitter andre, sier Knutsen.

Han advarer mot å unngå å ta folk inn til rusbehandling fordi man frykter mange smittede. For som han skriver i et innlegg i Stavanger Aftenblad torsdag: «Vi må ønske folk velkommen til avrusning for det vil være mindre kostnadskrevende enn respiratorbehandling senere». Knutsen har skrevet innlegget sammen med Tommy Sjåfjell i A-larm, bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling.

– Stenger vi de regulerte samværene i tiltaksapparatet vil alternativet være å stå i uregulerbare grupper ute i samfunnet, sier Knutsen.

Hvis Bymisjonen må stenge, er gata alternativet for mange

Reagerer med følelser heller enn fornuft

Knutsen reagerer på at mange i rusfeltet nå møter på stengte dører.

– De har ikke stengt ned Stortinget, men de har tatt sine forhåndsregler slik at flest mulig får gjort det de skal ved å for eksempel redusere antall mennesker på et sted.

Lederen i Foreningen for Human Narkotikapolitikk er opptatt av at det opprettes gode kanaler slik at rusmisbrukere får informasjonen om smitteråd.

– Det er mange signaler på at de der ute ikke vet hvordan de skal forholde seg til viruset, sier Knutsen og legger til:

– Flere av dem ser på pressekonferanser som alle oss andre, men for de fleste av oss er konsekvensen at vi må være hjemme med maten, TVen og hjemmekontoret vårt. For de der ute handler dette om at de ikke får tak i rusmidlene sine. Den vanskelige situasjonen de står i gjør at mange reagerer med følelser heller enn fornuft, og da kan det bli enda vanskeligere å ta til seg alt av informasjon.

Leder i Uteseksjonen: – Vi er kjent med at det er mye frykt i miljøene vi arbeider i. Korona kommer på toppen av det

Må revurdere henteordning

I et brev til helseminister Bent Høie kommer bruker- og pårørendeorganisasjonene på rusfeltet med noen spesifikke krav. De ønsker blant annet at henteordningene for de som er i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) revurderes. Det vil si ordningen som gjør at pasienter får utlevert flere døgndoser til selvadministering.

– Henteordningen må bli minst mulig smittefarlig. Dette kan være tiden for å lytte til LAR-pasientenes egne innspill om medisinvalg for på den måten å hindre deltakelse i gatemarkedet, sier Knutsen.

– Rusmiljøet er ikke slik det var. Det er helt andre forhold for dem, og de har ikke de samme mulighetene som oss til å innrette seg etter myndighetenes anbefalinger.

I brevet kreves det også at det settes inn smittetrygge ernærings- og hygienetiltak i alle kommuner, og at økonomiske støtteordninger kommer på plass når gatemagasiner og lignende stenger.

– Viktig å være heiagjeng

Knutsen er klar over at det er utfordrende å jobbe i rusfeltet nå.

– Det er viktig å være heiagjeng for de som jobber i rusbehandlingsapparatet nå. Det er også viktig å ikke glemme de som er i aktiv rus og som var sårbare allerede før virus-pandemien.

19.03.2020
14:50
19.03.2020 14:50