Mennesker i gate- og rusmiljøet er ekstra utsatt nå. Kirkens Bymisjon gjør alt de kan for å holde noen lavterskeltilbud åpne.

Mennesker i gate- og rusmiljøet er ekstra utsatt nå. Kirkens Bymisjon gjør alt de kan for å holde noen lavterskeltilbud åpne.

Eirik Dahl Viggen

Hvis Bymisjonen må stenge, er gata alternativet for mange

Helsesenteret for papirløse i Oslo er stengt, men akuttovernattingen holder foreløpig åpent. – Det er krevende å vurdere smittefare opp mot konsekvensene av å stenge, sier Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon.
13.03.2020
16:30
13.03.2020 16:33

solfrid.rod@lomedia.no

– Kirkens Bymisjon har satt krisestab og jobber nå døgnet rundt med krevende avveininger mellom smittefare og konsekvensene av å stenge, sier Johannes Heggland, assisterende generalsekretær.

Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Johannes Heggland, assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Solfrid Rød

Gata er alternativet

Akuttovernattingen for fattig tilreisende i Gamle Oslo holder foreløpig åpent. Et større areal er tatt i bruk, det er ingen matservering, og det er innført strenge hygieneregler.

Paulus kirke stengte tidligere i uka sitt natt-tilbud til fattige tilreisende, drevet av Den norkse kirke. Stenger Kirkens Bymisjon, er gata alternativet for mange. Det kan øke smittefaren i miljøet.

– Vi planlegger å holde åpent i natt, men vi vurderer dette kontinuerlig, sier Heggland.

Han understreker at Bymisjonen er i tett dialog med lokale helsemyndigheter.

Opprettholder akuttberedskap for alvorlige saker i barnevernet

Helsesenteret stengt

Mens Kirkens Bymisjon fortsatt har åpent, er helsesenteret stengt. Helsesenteret for papirløse migranter er i hovedsak bemannet av helse- og sosialarbeidere som jobber frivillig når de har fri fra sine vanlige jobber i helsevesenet. Nå må de være tilgjengelig for beredskap, og det er uheldig å flytte helsepersonell mellom ulike virksomheter på grunn av smittefaren.

Helsesenter for papirløse i Oslo: Her jobber frivillige som nå må vie seg til det ordinære helsevesenet. Dette er et arkivbilde.

Helsesenter for papirløse i Oslo: Her jobber frivillige som nå må vie seg til det ordinære helsevesenet. Dette er et arkivbilde.

arash nejad/nyebilder.no

24/7, et helsetilbud til gate- og rusmiljøet i Oslo, har redusert driften, men holder åpent så lenge det vurderes forsvarlig.

Vernepleier om koronakrisen: – Det er kritisk for beboerne som er avhengig av rutiner

Alle Bymisjonenes kafeer, frivillighetssentraler, ungdomstilbud og utleie av sport- og fritidsutstyr i Oslo-området er stengt. Det samme gjelder dagsentrene på de fire sykehjemmene Bymisjonen driver på oppdrag fra Oslo kommune. Sykehjemmene drives som normalt, men har strenge besøksregler.

Gata er alternativet for mange dersom alle tilbud stenger. Det kan øke smittefaren.

Gata er alternativet for mange dersom alle tilbud stenger. Det kan øke smittefaren.

Sissel M. Rasmussen

Trigger angsten

Med unntakstilstanden som nå råder i landet, oppstår mye frykt i befolkningen. For mennesker som sliter fra før kan det bli ekstra belastende, minner Johannes Heggland om.

Han kommer rett fra et møte med daglige ledere i Kirkens Bymisjon rundt omkring i Norge. Der tok flere opp faren for retraumatisering. De mente altså at dagens unntakstilstand bidrar til å forsterke tidligere traumer.

– Vi snakket om folk i syriske miljøer, som er søvnløse og lurer på hva som nå skjer. Nedstengnigen av samfunnet som vi nå ser, kan trigge angsten som ligger der fra før, sier Heggland.

Derfor mener han det er svært viktig å holde tjenester som Kirkens SOS og andre hjelpetelefoner i drift.

13.03.2020
16:30
13.03.2020 16:33