JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fylleslag og terrorvits kunne stoppa karrieren til «Henrik»

Vold, våpen og en drøy snapmelding fikk medstudenter til å tvile på om han var skikket til å jobbe i barnevernet. Høgskolen ga grønt lys.

colourbox.com

21.08.2019
14:25
23.08.2019 10:27

En lørdag morgen klokken 08.30 våkner barnevernsstudent «Henrik» av at noen banker på soveromsdøra hans i kollektivet: «Det er politiet og vi har en ransakelsesordre».

Rommet hans er ikke ryddet på flere uker og nesten 100 tomme ølbokser står stablet oppå hverandre. Fire uniformerte politibetjenter kommer inn i rommet. «Kan vi se hendene dine?» spør de. Så overrekker de ham en ransakelsesordre. Henrik tar imot, ser at han er mistenkt for brudd på våpenloven. Politiet spør ham ut om våpnene. Han viser fram våpnene sine og våpenkortet.

Interessert i mer om skikkehet? Les også: «Silje» måtte gå til høgskolen og fortelle at kameraten deres kanskje var uskikket. – Det var kjempevanskelig, forteller hun.

Tobarnsmor ble kastet på gata – Nav må svare for seg

Henrik studerer barnevernspedagogikk og en av hans hobbyer er sportsskyting. Gjennom studietida har han vært involvert i noen episoder som har gjort noen av hans medstudenter bekymret. En av dem meldte fra til politiet. Noen meldte fra til høgskolen. De var usikre på om Henrik var skikket til å bli barnevernspedagog.

(Saken fortsetter under bildet)

Det er i dag 27 utdanninger har krav om skikkethetsvurderinger.

Det er i dag 27 utdanninger har krav om skikkethetsvurderinger.

Eirik Dahl Viggen

– Krevende yrker

Det er i dag 27 utdanninger som er underlagt Forskriften om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, som trådte i kraft i 2006. Barnevernspedagogikk, sosialt arbeid og vernepleie er blant dem. Det betyr at utdanningene har et ansvar for å avdekke om studentene har de nødvendige forutsetningene for å kunne jobbe i yrket.

Kun 20 av 8570 studenter i FO- utdanningene ble vurdert for skikkethet ifjor.

17 prosent av FOs medlemmer opplever seksuell trakassering på jobben, mot 4 prosent i arbeidsstyrken ellers

– Skikkethet handler om å ivareta sårbare grupper i samfunnet som elever, barn, pasienter og klienter. Og klarer ikke studenten å ivareta disse på en god måte, så er de dessverre ikke skikket for yrket, sier Kari Kildahl. Hun er seniorrådgiver og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet. Hun er også leder for nasjonal arbeidsgruppe for institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering som ble opprettet i 2013.

– Dette er krevende yrker hvor man bør ha en kombinasjon av god selvinnsikt og forståelse av hvordan man virker på andre, samtidig som man skal kunne ivareta mennesker i sårbare situasjoner, forteller Kildahl.

(Saken fortsetter under bildet)

Antall bachelorstudenter i 2018 Barnevernspedagogikk: 2445 Sosialt arbeid: 2615  Vernepleie: 3510

Antall bachelorstudenter i 2018 Barnevernspedagogikk: 2445 Sosialt arbeid: 2615 Vernepleie: 3510

Eirik Dahl Viggen

Fest, snap og våpen

Hvor går grensa for å være skikket eller ikke? Henrik var blant de mest aktive studentene både i undervisningen og studentpolitikken. Han var profilert i studentmiljøet og satt selv en periode i skikkethetsnemnda på høgskolen. Men det var likevel noen episoder som fikk medstudentene hans til å reagere.

En søndagsmorgen våknet Henrik til en voldsom bakrus og telefonen pepret med meldinger og ubesvarte anrop fra venner og medstudenter som hadde vært på samme studentfest som ham. Hva hadde han gjort? Han husket ikke. Blackout. Han ringte dem opp igjen.

– Folk sa «du kan ikke holde på sånn, er du helt dust?». Jeg pratet med folk hele søndagskvelden. Først trodde de bare jeg tullet da jeg sa jeg ikke husket noe, forteller han.

Sakte tegnes kvelden opp for ham.

Leder i FO Trøndelag Mona Berger (39) går for ordførerjobben i Trondheim

– Det jeg har blitt fortalt er at jeg gav folk ørefik og ropte «hallo, hallo» i ansiktet deres. Kanskje litt for hardt selv om det var ment som en spøk.

Men en jente ga ham en ørefik tilbake. Situasjonen eskalerte. Det endte opp med at han slo henne hardt i bakhodet mens han lo.

Den andre episoden var en snapchat. Som en spøk tok Henrik bilde av en moske og la til emojiene av en mørk mann og en bombe og la det ut på sin Snapstory. Flere i klassen hadde sett den. Noen hadde lagret bildet og kontaktet politiet. Festen, snappen og at han eide flere våpen hadde fått noen til å reagere.

(Saken fortsetter under bildet)

Studenter kan selv melde fra til skolen hvis de mistenker at en medstudent ikke er skikket for studiet.

Studenter kan selv melde fra til skolen hvis de mistenker at en medstudent ikke er skikket for studiet.

Eirik Dahl Viggen

Avhengig av gode praksisrapporter

Kari Kildahl forteller at både praksis og gruppearbeid er viktige verktøy for å vurdere om en student er skikket eller ikke.

– Gruppearbeid er jo for at studentene skal lære seg samarbeid med alle typer mennesker. Og det er utrolig viktig i disse yrkene.

Tilbakemeldinger utdanningene får fra praksisveilederne også viktige.

– Gode praksisrapporter er alltid viktig når vi skal vurdere en student, sier hun.

Vurderinger av skikkethet gjøres på to måter. Høgskolene og universitetene har løpende ansvar for å vurdere studentene. De har også et ansvar for å veilede studenter hvis de ser at det er behov for det.

Fagartikkel: Slik hjelper vi barn i høykonfliktfamilier

I tillegg til den løpende vurderingen har skolene det de kaller særskilt skikkethetsvurdering. Den begynner med at noen leverer en tvilsmelding, det vil si at de melder fra skriftlig til utdanningene om at de er bekymret for om en student er skikket. Da blir studenten først innkalt til en vurderingssamtale.

(Saken fortsetter under bildet)

Åtte studenter ble utestengt fra studiet i 2018. Da hadde det kommet inn 212 tvilsmeldinger fordelt på 200 studenter samme året.

Åtte studenter ble utestengt fra studiet i 2018. Da hadde det kommet inn 212 tvilsmeldinger fordelt på 200 studenter samme året.

Eirik Dahl Viggen

Vanskelig å dokumentere

Kildahl mener den største utfordringen med dagens ordning er å dokumentere grunnlaget for tvilsmeldingen.

– Vi kan ikke be en student gi oss dokumentasjon på at de går i noen form for medisinsk behandling eller be dem rusteste seg. Vi kan spørre om det, men det er avhengig av at studenten frivillig sier ja, sier Kildahl.

Hun sier at de fleste studenter pleier å si ja til dokumentasjon når høgskolene og universitetene spør og at mange er åpne for veiledning for å bli bedre skikket i yrket. Men dette er en prosess mellom utdanningsinstitusjonen og den studenten det gjelder. Hvis tvilsmeldingen kommer fra medstudenter, vil ikke de få vite hvordan denne har blitt vurdert og hvilke eventuelle tiltak utdanningsinstitusjonen har satt i verk.

Johannes (21) tar ferie fra systemet

Det har vært diskutert om studenter skal få muligheten til å sende inn tvilsmeldinger om medstudenter anonymt. Kildahl er skeptisk til det.

– De anonyme tvilsmeldingene er vanskeligere å etterprøve. Og arbeidslivet er jo heller ikke en dans på roser. Man kommer i situasjoner hvor man er nødt til å tørre å stå fram med det man mener, og da tenker jeg at det er viktig å kunne gjøre det under studietiden også.

Grovt regnet tror Kildahl at en tredjedel av tvilsmeldingene hun mottar kommer fra studentene.

– Ofte har studentene forsøkt å snakke med klassekameraten sin og forsøkt å ordne opp på egenhånd uten at de har nådd frem. Det er først etter dette de kommer til oss.

(Saken fortsetter under bildet)

I 2018 kom det inn ni tvilsmeldinger i vernepleiestudiet, åtte i sosialt arbeid og tre i barnevern.

I 2018 kom det inn ni tvilsmeldinger i vernepleiestudiet, åtte i sosialt arbeid og tre i barnevern.

Eirik Dahl Viggen

– En diffus prosess

Henrik hadde papirene sine i orden, og politiet henla saken. Høgskolen innkalte ham til et møte for en prat. Det ble aldri sendt en formell tvilsmelding på ham.

Henrik har fritatt høgskolen for taushetsplikten og Fontene har vært i kontakt med dem. De sier at de ikke ønsker å kommentere en enkeltsak, men det har vært en prosess der de har fulgt retningslinjene og lovverket for skikkethetsvurderinger. Videre forteller de at det er en strukturert prosess med flere faglige, etiske hensyn som ligger til grunn for vurderingene. Henrik har reflektert over sine egen adferd, men også over hva det er rom for og ikke. Betyr disse hendelsene at han ikke er skikket til å jobbe i barnevernet en gang i framtiden? Og klarer egentlig utdanningsinstitusjonene å fange opp dem som ikke er skikket?

– Jeg synes prosessen med skolen var litt diffus og uklar. Jeg fikk beskjed på e-post om at de ønsket å ta en prat, men det var først da jeg kom dit jeg fikk vite at det var en skikkethetsvurdering.

I møtet fikk han høre at alle kan lære av sine feil.

– Instituttlederen sa at jeg kommer til å bli en god barnevernspedagog. Men jeg følte ikke at det var en definert framgangsmåte for å behandle studenter som havner under radaren, en som var kjent for oss studenter. Og det er ikke godt nok.

Henrik fikk fortsette på studiet som barnevernspedagog.

Dette er saken

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenter har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal ha en ansatt som er ansvarlig for skikkethetsvurdering.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Kilde: Lovdata

21.08.2019
14:25
23.08.2019 10:27

Dette er saken

Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenter har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Hver enkelt utdanningsinstitusjon skal ha en ansatt som er ansvarlig for skikkethetsvurdering.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Kilde: Lovdata