FO-leder Mimmi Kvisvik er bekymret for medlemmenes arbeidssituasjon. De er langt mer utsatt for seksuell trakassering enn andre yrkesgrupper.

FO-leder Mimmi Kvisvik er bekymret for medlemmenes arbeidssituasjon. De er langt mer utsatt for seksuell trakassering enn andre yrkesgrupper.

Jan-Erik Østlie

17 prosent av FOs medlemmer opplever seksuell trakassering på jobben, mot 4 prosent i arbeidsstyrken ellers

– Jeg er overrasket over et så høyt tall. For meg sier det noe om enda en arbeidsmiljøbelastning for våre medlemmer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.
15.08.2019
16:57
15.08.2019 17:02

Ansatte i barnevernsinstitusjoner, tjenester til personer med utviklingshemming og psykisk helse og rus er aller mest utsatt for seksuell trakassering, sa Fafo-forsker Jørgen Svalund da han presenterte en ny undersøkelse blant FOs medlemmer under Arendalsuka.

Forekomsten av seksuell trakassering i arbeidslivet ligger stabilt på rundt fire prosent. Blant FOs medlemmer forteller så mange som 17 prosent at de har opplevd seksuell trakassering i løpet av de siste 12 månedene. Forskjellen forklares med trakassering fra brukerne av tjenestene.

44 prosent av FOs medlemmer truet på jobb siste året

– Et stort arbeidsmiljøproblem

Undersøkelsen skiller mellom fysisk, verbal og ikke-verbal seksuell trakassering. Fysisk trakassering, som kan være alt fra berøring til overgrep og voldtektsforsøk, forekommer sjeldnere enn de to andre formene. Men fire av ti ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming opplever dette en gang i måneden eller oftere. Det er et veldig høyt tall, ifølge forskeren.

– I tillegg er det slik at mange av dem som ikke selv har opplevd seksuell trakassering kjenner noen på egen arbeidsplass som har blitt utsatt. Dette er et stort arbeidsmiljøproblem, sier Svalund.

40 prosent svarer at de har blitt verbalt eller ikke-verbalt trakassert eller kjenner noen på arbeidsplassen som har blitt det. For fysisk trakassering er tallet 27 prosent.

Menn og kvinner er like utsatt for seksuell trakassering, men forskningen tyder på at menn sliter mer enn kvinner i etterkant.

– Hva kan gjøres for å forebygge mer?

– Det trengs nok ulike tiltak. Noen av brukerne er syke, andre mottar tjenester hjemme. Det er mange ulike utfordringer her. Kommunene kan stille krav. Og de må kartlegge risikoen og se på bemanningen, sier Svalund.

Fafo-forsker Jørgen Svalund presenterte nye tall under Arendalsuka.

Fafo-forsker Jørgen Svalund presenterte nye tall under Arendalsuka.

Solfrid Rød

– Hva er det brukeren uttrykker?

FO vil jobbe mot seksuell trakassering lang samme spor som kampen mot vold og trusler: med en nullvisjon og gjennom å fastholde arbeidsgivers ansvar, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

I tillegg er det nødvendig å se på om det trengs andre tiltak fordi dette er en ny uttrykksform som ikke har vært med i undersøkelser tidligere og mye av trakasseringen kommer fra brukerne av tjenester, påpeker hun.

– Vi har møtt seksuell trakassering i arbeidslivet generelt gjennom å utvikle bedriftskultur og spilleregler. Her må vi parre arbeidsmiljømessige krav med sosialt arbeid. Vi skal ikke akseptere, men vi må prøve å forstå hva som ligger bak. Hva er det brukeren uttrykker? Er det sinne, frustrasjon, hjelpeløshet?

– Jeg vil utfordre Arbeidstilsynet

Mens ansatte som trakasserer kolleger kan få advarsler og til slutt miste jobben, kan ikke brukerne ekskluderes fra tjenestene, påminner Kvisvik.

Både for arbeidssituasjonen og kvaliteten på tjenestene er det avgjørende å få bukt med dette problemet, mener FO-lederen. Hun trekker fram tilstrekkelig bemanning, god ledelse og riktig kompetanse som viktige forutsetninger for en tryggere arbeidshverdag.

– Vi er ganske kjappe på det fysiske, men ofte ikke så kjappe på det organisatoriske. Det gjelder både kartlegging, tilsyn og tiltak. Arbeidsgiver har ansvaret. Vi skal bistå som ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste. Og så vil jeg utfordre Arbeidstilsynet til å se nærmere på seksuell trakassering, sier Kvisvik.

15.08.2019
16:57
15.08.2019 17:02