Stat- og kommuneansatte som reiser for å utføre jobben, kan kreve overtid, hvis Høyesterett stemmer for.

Stat- og kommuneansatte som reiser for å utføre jobben, kan kreve overtid, hvis Høyesterett stemmer for.

colourbox.com

EFTA-domstolen sier ja. Regjeringsadvokaten sier nei

Er reisetid arbeidstid? Nå avgjøres saken i Høyesterett

Hvor slutter reisetiden og hvor starter arbeidstiden? Høyesterett har denne uken behandlet en sak som kan få store konsekvenser for offentlig ansatte.
04.05.2018
12:22
04.05.2018 13:15

merete.jansen@lomedia.no

Det er første gang reguleringen av reiser mellom hjemmet og et annet sted enn den faste arbeidsplassen er oppe til behandling i rettssystemet.

– Derfor har saken stor prinsipiell betydning, påpeker forbundssekretær Guro Vadstein i NTL.

Hun tilbrakte to dager på tilhørerbenkene i den fornemme salen sammen med representanter fra flere arbeidstakerorganisasjoner.

Bare to utviklingshemmede i Finnmark har tvangsvedtak

Lensmann i Gaular

Det er Politiets Fellesforbund (Unio) som har brakt saken helt til landets øverste domsstol, etter å ha lidd nederlag i tingretten og lagmannsretten.

Det startet med at ett av medlemmene deres i Sogn og Fjordane flere ganger ikke fikk betalt overtid på noe han selv mente var en del av arbeidet.

 Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund har kjørt saken til Torbjørn Thue (t.h.) hele veien til Høyesterett. Nå håper de å få medhold i at reisen ut til oppdragssteder må regnes som arbeidstid.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund har kjørt saken til Torbjørn Thue (t.h.) hele veien til Høyesterett. Nå håper de å få medhold i at reisen ut til oppdragssteder må regnes som arbeidstid.

Merete Jansen

Politimann Torbjørn Thue ved Gaular lensmannskontor, ble blant annet kalt ut for å eskortere statsministeren. Han var innom kontoret for å hente våpen og annet utstyr før han kjørte til stedet der statsministeren befant seg. Den reisen vil han ha regnet som fullgod arbeidstid.

Staten derimot, mener det må betraktes som reisetid, og da blir det ikke like god betaling.

– Dette har vært en verkebyll i etaten i mange år, sier Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad til FriFagbevegelse. Han mener statens argumenter ikke henger sammen med det som er en naturlig praksis.

– Når du sitter med fullt utstyr i et uniformert kjøretøy, å si at man da ikke er til disposisjon for arbeidsgiver og for samfunnet, det henger bare ikke på greip.

Lønnsoppgjøret: Her er detaljene i tilbudet fra staten, som fikk LO Stat til å bryte

Støtte fra EFTA

EFTA-domstolen, som avgjør EØS-rettslige spørsmål som oppstår i Norge, Island og Liechtenstein, kom i november med en uttalelse som støtter sterkt oppunder synspunktene til arbeidstakersiden.

Har du utført et oppdrag utenfor ditt vanlige arbeidssted? Da skal reisetiden regnes som en del av arbeidet, uansett hvor lite du får gjort på veien, kunne man lese i dokumentene. Det holder at man er til arbeidsgivers disposisjon.

– Alle skoler bør ha minst én miljøterapeut i hel stilling

Kommuneansatte med høgskoleutdanning får minst 8.500 kroner i lønnsøkning

Regjeringsadvokaten argumenterte likevel i retten for at arbeidet starter på oppmøtestedet. I de aktuelle tilfellene var ikke det på lensmannskontoret, men der hvor oppdragene skulle utføres. At disse stedene lå et godt stykke unna kontoret, mente statens representant ikke var noe problem, så lenge det var innenfor samme politidistrikt.

Videre ble det påstått at når det kommer til økonomisk kompensasjon, er det forskjell på arbeidstid og reisetid, og at for å falle inn under begrepet arbeidstid, må man ha drevet aktivt arbeid. Å forflytte seg i en tjenestebil er for eksempel ikke nok.

Provosert av staten

Dette var en av påstandene Guro Vadstein reagerte sterkest på.

– Regjeringsadvokaten sier at arbeidet tid ikke er det samme som arbeidstid. Og den er jo ny for oss - så det kan hende at dette er noe vi må ta videre til arbeidsretten.

Vadstein liker også dårlig at statens representant hevdet at arbeidstakersiden tydeligvis har akseptert en slik fortolkning siden den ikke har protestert mot den eller prøvd å få teksten endret under tarifforhandlingene.

– Det er en gjenganger i konfliktene med staten, at uansett hvordan vi opptrer, blir det brukt mot oss. Enten har vi vært for aktive eller så har vi vært for passive. Selv i denne saken der LO Stat har sagt klart fra om hva LO mener, argumenterer de med at man ikke har sagt det klart nok, at det ikke er riktig person som har meldt fra og at brevet ikke har vært formelt nok.

– Hva tenker du om at det kom slike formuleringer på bordet?

– Vel, jeg har hørt den samme regjeringsadvokaten i mange saker, og hun er utrolig oppfinnsom. Noen ganger får hun gjennomslag, andre ganger ikke, men det er jo sirkus i retten!

Helene går nesten alene på jobb i barnevernet

Rødt vil lukke smutthullet som gir private omsorgsarbeidere 28 døgns gratisarbeid hvert år

Dominoeffekt

Politiets Fellesforbund håper Høyesterett lytter til EFTA-domstolen og dømmer i tråd med uttalelsen fra Luxembourg. Det vil i så fall ikke bare være en seier for dem, men også for mange andre offentlig ansatte, mener Sigve Bolstad.

– Dette handler ikke bare om politi- og lensmannsetaten. Det man hører mellom linjene fra statens side, er at de advarer mot en dominoeffekt som vil koste staten mye penger.

– Du skjønner vel den frykten?

– Jo, men samtidig skal rett være rett. Er man på jobb, skal man ha betalt for å være på jobb. Man står til tross alt til disposisjon for arbeidsgiver og for samfunnet.

En kjennelse fra Høyesterett er ventet før sommeren.

Spytt er den nye urinen

Nå sier regjeringsadvokaten at arbeidet tid ikke er det samme som arbeidstid, og den er jo ny for oss!

Guro Vadstein, forbundssekretær i NTL

04.05.2018
12:22
04.05.2018 13:15