FO-studentene pleier å delta aktivt på landsmøte. Her er studentdelegasjonen i 2015.

FO-studentene pleier å delta aktivt på landsmøte. Her er studentdelegasjonen i 2015.

Ylva Seiff Berge

Dette skjer på FOs landsmøte

Onsdag åpner FOs landsmøte, med ny visuell profil, ny forskning og ny metode for å forhindre seksuell trakassering.
20.11.2019
07:18
20.11.2019 07:27

solfrid.rod@lomedia.no

195 delegater er samlet i fem dager for å finpusse FOs politikk, vedta ny organisasjonsstruktur og velge ledelse. Landsmøtet er FOs øverste organ og avholdes hvert fjerde år. I år arrangeres landsmøtet på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen fra 20. til 24. november.

Motstand mot sammenslåing i nord

Den saken som forventes å skape mest debatt på dette landsmøtet er FOs egen organisasjon. Forbundet har gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess, og landsstyret mener at FO skal følge norgeskartet. Det vil si at dagens 19 fylkesavdelinger blir til 11.

FO Troms og FO Finnmark motsetter seg dette, og delegatene fra de to nordligste fylkene lover kamp. De mener en sammenslåing av de to avdelingene vil gå utover tilbudet til medlemmene og dermed svekke FO i nord.

Kampklare delegater: – Sammenslåing er katastrofe for små klubber i nord

Uansett hvordan landsmøtet stiller seg til de to nordligste fylkene, vil vedtaket om ny organisasjonsstruktur medføre at FOs vedtekter må endres på en rekke punkter. Delegatene må også ta stilling til hvordan pengene fordeles i organisasjonen.

Barnevernsansatte diskriminert på grunn av FO-medlemskap

FO får ny logo

Før delegatene fordyper seg i vedtekter og prinsipprogram, venter selve åpningen av landsmøtet. Der skal FO avduke sin nye visuelle profil. Forbundets logo har vært lik siden de tre forbundene gikk sammen i ett i 1993. Designerne bak lover at de har ivaretatt logoens historiske betydning, men sier at de også har utfordret den.

Forskning om vold og trusler

FOs medlemmer er svært utsatt for vold og trusler på jobben. Dette temaet løftes også på landsmøtets åpningsdag.

FO har hyret forskningsstiftelsen Fafo til å undersøke medlemmenes arbeidsforhold. Fafo har lansert flere rapporter, og en siste avsluttende rapport legges fram på landsmøtet.

Etter at Veronica (41) fikk tre drapstrusler, sluttet hun i barnevernet

Ny metode mot seksuell trakassering

På årets landsmøte tar FO i bruk en ny metode for å forhindre seksuell trakassering. Bakgrunnen er #metoo og vissheten om at landsmøter og lignende arrangementer i fagbevegelsens regi er risikoarenaer.

Nytt av året er et telefonnummer og en epostadresse til et uhildet varslingsorgan deles ut til alle delegatene. I andre enden sitter tillitsvalgte og ansatte fra andre forbund med fullmakter til å sende folk hjem om nødvendig.

Kvisvik innstilt på fire nye år som FO-leder

Ny ledelse på plass lørdag

Lørdag ettermiddag skal landsmøtet velge et arbeidsutvalg (AU) på fem som utgjør FOs politiske ledelse. Videre velges landsstyret og diverse råd og utvalg.

FO-leder Mimmi Kvisvik og nestleder Marianne Solberg stiller til gjenvalg. Det gjør også Marit Selfors Isaksen, som er AU-medlem og leder for vernepleiernes profesjonsråd. Valgkomiteen innstiller på at de blir valgt for fire nye år.

Mimmi Kvisvik stiller til gjenvalg som forbundsleder.

Mimmi Kvisvik stiller til gjenvalg som forbundsleder.

Hanna Skotheim

AU-medlemmene Kathrine Haugland Martinsen og Christian Wiik Kynsveen takker for seg. Inn i deres verv foreslår valgkomiteen sosionom Hanne Glemmestad og barnevernspedagog Ole Henrik Kråkenes.

Landsmøtet har siste ordet

De 195 delegatene kommer fra hele landet. FOs 19 fylkesavdelinger velger 157 delegater basert på medlemstall. I tillegg møter 12 studentdelegater, landsstyrets medlemmer og en delegat fra velferdsviterutvalget. Ledere for yrkesetisk råd, kontrollkomité og valgkomité møter med talerett.

Landsstyret, som møtes fire ganger i året, forbereder og innstiller saker for landsmøtet. Landsstyret fremmer egne forslag, og anbefaler også om landsmøtet bør støtte eller avvise forslag innsendt fra organisasjonen.

Innsendte forslag som landsstyret har avvist, kan likevel fremmes på nytt på landsmøtet. Og landsmøtet har det siste ordet.

FO har tidligere kalt landsmøtet for kongress. Det ble endret i 2015.

20.11.2019
07:18
20.11.2019 07:27