JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Barnevernsansatte diskriminert på grunn av FO-medlemskap

16 ansatte sluttet i Sogn barnevern. Ni av dem varslet. Over tre år senere konkluderes det med at kommunen diskriminerte ansatte fordi de var medlem av FO. – Det er kritikkverdig av arbeidsgiver at det har tatt så lang tid å ta tak i saken, sier en av varslerne.
Det var her i Sogn barnevern at flere FO-medlemmer sluttet etter det som er blitt omtalt som et helseskadelig psykososialt arbeidsmiljø.

Det var her i Sogn barnevern at flere FO-medlemmer sluttet etter det som er blitt omtalt som et helseskadelig psykososialt arbeidsmiljø.

Noralv Pedersen/NRK

hanna.skotheim@lomedia.no

I løpet av 2016 varslet tre ansatte i Sogn barnevern på sin nærmeste leder. De mente de hadde blitt utsatt for trakassering. Varslene kom etter flere år med turbulente arbeidsforhold i barnevernstjenesten. Rådmannen mente derimot ikke at varslene stemte overens med virkeligheten.

Året etter kom det en rapport som viser brudd på arbeidsmiljøloven i Sogn barnevern på punktet som omhandler nettopp trakassering eller annen utilbørlig opptreden av arbeidstaker. Kommunestyret behandlet rapporten og bestemte at de tre varslene skulle behandles på nytt. I løpet av de to neste årene kom det sju nye varsler. Alle var fra FO-medlemmer.

Først nå, over tre år etter at den første ansatte sendte et varsel, har det kommet en rapport hvor advokatfirmaet Brækhus gjennomgår varslene fra Sogn barnevern. Dommen er klar: Alle de sju FO medlemmene i Sogn barnevern er blitt utsatt for trakassering eller annen utilbørlig atferd, og to av dem har blitt diskriminert fordi de har vært medlem av FO. Det er også en som har varsla fordi vedkommende ikke fikk tilbud om fast jobb på grunn av FO-medlemskapet. En annen varsler forteller at vedkommende var redd for å ha for mye kontakt med kollegaer som var FO-medlemmer.

Belastende for alle involverte

Det helseskadelige psykososiale arbeidsmiljøet i Sogn barnevern har ført til at 16 FO-medlemmer har sluttet i barnevernstjenesten mens to er blitt omplassert. To av dem har uttalt seg til Fontene. Den ene var tidligere tillitsvalgt i barnevernstjenesten.

– Jeg har ventet på å bli renvasket i flere år. Det eneste jeg alltid har gjort er å prøve å gjøre situasjonen best mulig for mine klienter, sier hun.

Hun mener rapporten har gitt alle varslerne full seier. Likevel ønsker hun å være anonym inntil setterådmannen er ferdig med sitt arbeid.

Setterådmannen er blitt satt på saken ettersom kommunens rådmann i denne perioden er blitt vurdert som inhabil.

– Alvorligheten i konklusjonen fra varslingssekretariatet, altså advokatfirmaet, varierer i grad av alvorlighet. I noen av sakene er det tale om alvorlige forhold. Kommunen ønsker å foreta en forsvarlig og god behandling av saken. Vi bruker derfor tid til å sette oss inn i rapporten, sier Knut Broberg, som er setterådmannen og til vanlig rådmann i Florø kommune.

Han mener saken som har pågått i lang tid, utvilsomt har vært belastende for alle involverte.

– Kommunen har med det som utgangspunkt et ønske om å få avsluttet saken ved en minnelig løsning. Dersom en ikke lykkes med det, vil det være en risiko for at saken kan ende i retten, sier Broberg som opplyser om at flere av varslerne har varslet et mulig søksmål mot kommunen.

Tunge år

Det har vært turbulent i Sogn barnevern helt siden 2008. I 2014 fikk barnevernstjenesten pålegg fra arbeidstilsynet om at noe måtte gjøres. Arbeidsmiljøet viste seg nemlig å være helseskadelig, ledelsen var for dårlig og oppfølgingen av de ansatte var også for dårlig. Det ble i den forbindelse ansatt en ny barnevernsleder som skulle håndtere det som er blitt omtalt som «et barnevern i krise». Hun er en av de ni varslerne og forteller til Fontene at hun klarte å gjøre en del endringer som gjorde barnevernstjenesten mer stabil i en periode. Men situasjonen vedvarte ikke. Den nyansatte barnevernslederen ble sykmeldt etter et års tid og en ny leder kom på plass. Kort tid etter dette sluttet også daværende kommunalsjef og en ny ble ansatt.

– Den nye barnevernslederen og den nye kommunalsjefen begynte å ta en del negative grep overfor våre FO-medlemmer. De ga dem blant annet flere ubegrunnede advarsler og konstruerte en del historier som vi tilbakeviste, sier Jan Egil Haugland, fylkessekretær i FO Sogn og Fjordane.

Han har fulgt opp de ni varslerne tett i løpet av disse årene og forteller at de i møter kunne være ganske enige med kommuneledelsen, men at de i etterkant ofte ikke kjente seg igjen i referatene.

Allerede i 2013 fikk Haugland den første bekymringen fra Sogn barnevern. Deretter fulgte seks og et halvt år med det Haugland beskriver som tunge år.

– Med rapporten har vi endelig fått stadfestet det vi har hevdet i så mange år.

Advokaten som arbeidet med rapporten, sier dette er en av de mest omfattende granskingene de har gjort i Norge.

– Det har vært en stor belastning for alle involverte. Mange har hatt tunge dager og netter, sier Arntsen til Fontene.

Eivind Arntsen har ledet arbeidet med varslingsrapporten for advokatfirmaet Brækhus.

Eivind Arntsen har ledet arbeidet med varslingsrapporten for advokatfirmaet Brækhus.

BRÆKHUS

FO-medlem: Følte seg presset ut

Barnevernslederen som ble sykemeldt etter å ha fått i oppdrag å håndtere situasjonen i Sogn barnevern, ønsker også å være anonym. Det er fordi det i disse dager pågår forhandlinger med kommunen i forbindelse med det varslede søksmålet. Alle de individuelle varslene er mot nåværende eller tidligere ledere i Sogndal kommune.

Den tidligere barnevernslederen, som også er FO-medlem, mener hun har blitt utsatt for systematisk gjengjeldelse fra rådmannen og den nye kommunalsjefen fra januar 2016 til desember det samme året. Dette skal ha skjedd etter at hun leverte et varsel vedrørende håndteringen av forholdene i Sogn barnevern til kommunalsjefen høsten 2015. Mens hun var sykemeldt opplevde hun å bli presset ut av stillingen sin. Hun tror det skjedde fordi den nye kommuneledelsen ønsket å kvitte seg med FO-medlemmene i barnevernstjenesten. Nå håper varsleren at Sogndal kommune rydder opp i en sak som hun mener er langt på overtid. Det tok over tre år før varselet hennes ble behandlet.

– Det er helt forferdelig det som kommer fram i rapporten, og det er kritikkverdig av arbeidsgiver at det har tatt så lang tid å ta tak i saken, sier hun.

– Skuffet over Sogndal kommune

Det er ikke kjent for Fontene hvor mange flere ansatte det er som i dag har FO-medlemskap i Sogn barnevern. Men ifølge fylkessekretæren i FO Sogn og Fjordane, Jan Egil Haugland, er det få eller ingen igjen.

– Det er betenkelig, men det er samtidig ikke så rart når man leser rapporten og den slår fast at våre medlemmer er blitt diskriminert på grunn av sitt medlemskap i FO, sier Haugland.

Fylkessekretæren i FO, Jan Egil Haugland, har fulgt opp de ni varslerne tett i løpet av de siste årene.

Fylkessekretæren i FO, Jan Egil Haugland, har fulgt opp de ni varslerne tett i løpet av de siste årene.

Privat

I tillegg til diskriminering og trakassering avdekker rapporten også at ansatte er blitt utsatt for gjengjeldelse og uansvarlig saksbehandlingstid.

Begge varslerne Fontene har snakket med, synes det er bekymringsfullt at det i rapporten kommer fram at ansatte er blitt diskriminert på grunn av FO-medlemskap.

– Hvor ble det av trepartssamarbeidet? Jeg er skuffet over at Sogndal kommune ikke ser verdien av det, sier den ene varsleren.

Som tillitsvalgt har man et vern. De to tidligere tillitsvalgte følte seg i stedet dårlig behandlet fordi de i rollen som tillitsvalgt fremmet innspill fra de andre ansatte.

– Vi ble mer utsatt for trakassering enn om vi hadde vært vanlige ansatte, sier den ene varsleren.

– Venstresiden har lukket øynene

Flere av varslerne har hatt problemer med å få seg jobb etter varslingssakene. Det er også mange som har måttet ta til takke med jobber de egentlig ikke har hatt lyst på. Flere har også slitt både psykisk og fysisk, inkludert de to varslerne Fontene har snakket med. De har også møtt mye motstand. Den ene varsleren forteller at hun i tillegg til å møte motstand fra kommuneledelsen også har opplevd at lokalpolitikerne har gjort en dårlig jobb.

– Opposisjonen har tatt tak i det, men jeg opplever at venstresiden har lukket øynene og da særlig Arbeiderpartiet, sier hun som var tidligere tillitsvalgt.

Nå ønsker hun seg en offentlig beklagelse.

Kjenner seg ikke igjen

Måten ordføreren i Sogndal håndterte rapporten på er varslet på. Derfor er det varaordføreren i Sogndal, Laura Kvamme (Sp), som har kommentert kritikken fra varsleren. Hun sier til Fontene at hun ikke kjenner seg igjen i at de har lukket øynene i denne prosessen.

– Vi har stadig vekk bedt om orienteringer og fulgt med på det vi har fått av informasjon om saken. Samtidig kan alle være enig om at det tok lang tid før det ble gjort noe med varslene, sier Kvamme og legger til:

– Som du sikkert forstår gikk det politikk i denne veildig leie saken og noen har vært ivrigere med å uttale seg offentlig enn andre. Det er sikkert litt av grunnen til at den oppfatningen du refererer til, har festet seg.

Kvamme opplyser om at de på et kommunestyremøte i starten av 2018 la fram en offentlig unnskyldning.

– Hva hjelper en slik unnskyldning?

En unnskyldning er bedre enn ingenting, men hva den hjelper må mottaker vurdere. Dette er en vanskelig sak som har mange berørte parter.

Mener rapport inneholder feil og mangler

Fontene har vært i kontakt med den omvarslede rådmannen og kommunalsjefen i Sogndal kommune. De vil ikke kommentere saken, men henviser til advokaten sin Birthe Maria Eriksen i ADI Advokater AS. Hun skriver i en epost til Fontene at rapporten har en rekke metodiske feil og mangler.

«Rapportens kritikk av lederne i Sogndal kommune er for eksempel ikke sett i sammenheng med den svært alvorlige situasjonen for Sogn barnevern i årene 2015, 2016 og 2017», skriver Eriksen.

Hun sikter til fylkesmannens rapport fra 2016 etter tilsyn med Sogn Barnevern. Rapporten konkluderte med følgende:

• for høy terskel for undersøkelse og tiltak

• ikke tett nok oppfølging av tiltak i og utenfor hjemmet

• saker avsluttes på mangelfullt grunnlag.

«De grepene som ble tatt fra ledelsens side og som blir kritisert i rapporten, var nødvendige for å sikre både et forsvarlig arbeidsmiljø og lovpålagt omsorg til barn. Sogn barnevern er i dag velfungerende. Disse forholdene er helt oversett i rapporten», skriver Eriksen i e-posten.

På spørsmålet om hvilke grep ledelsen tok som ble kritisert, svarer Eriksen at det vil bli utdypet i den endelige tilbakemelding før behandlingen av saken i kommunestyret den 25. november.

«En grundig redegjørelse for de omvarsledes syn på rapporten, vil bli oversendt setterådmann i løpet av inneværende uke», skriver Eiksen.

Yter gode tjenester

Fontene har også vært i kontakt med konstituert barnevernsleder i Sogn barnevern, Elin Pettersen Tyssen, da nåværende leder er sykmeldt. Hun henviser til nåværende rådmann i kommunen, Ole Gunnar Krakhellen. Han vil ikke kommentere utover dagens situasjon i Sogn barnevern.

– Status for Sogn barnevern er at tjenesten og de ansatte yter gode tjenester. Barnevernstjenesten får gode resultater på de parameterne som både Bufdir og fylkesmannen oppgir som kriterier når de fører en oversikt over hvordan det står til i barnevernstjenestene, sier Krakhellen til Fontene og legger til:

– Kommunestyret har bestemt at det skal være en setterådmann på saken og da ligger det ikke til meg å kommentere saken. Jeg har derfor ingen kommentarer til varslingssakene.