Forbundsleder Mimmi Kvisvik vil ha lokalpolitikere som går til valg på blant annet bedre rusomsorg i kommunene.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik vil ha lokalpolitikere som går til valg på blant annet bedre rusomsorg i kommunene.

FO

Dette er FOs syv valgkampsaker

Her er spørsmålene du kan stille lokalpolitikerne før valget.
03.09.2019
13:50
03.09.2019 13:50

anne@lomedia.no

FO har trykket syv valgkort som de deler ut til lokalpolitikerne og til oss som skal stemme. Ett av kortene har spørsmålet: «Hvordan kan din kommune ta vare på mennesker som sliter med rus?»

– Ettervern til rusavhengige som har fått behandling i spesialisthelsetjenesten er en av FOs valgsaker. Vi vil ha politikere som går til valg på bedre rusomsorg i kommunene, sier Kvisvik.

– Hvorfor er det så viktig?

– I mange kommuner er tilbudet om ettervern svakt. Kommunene må sørge for at alle har en trygg bolig, at de tilbys poliklinisk oppfølging og at de har noe å gå til på dagtid. Ensomhet er ikke et godt ettervern, sier Kvisvik.

Hun påpeker at regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet gir kommunene ansvaret for at mennesker med ruslidelser får et godt tilbud.

FO-kommentaren: – Godt valg 9. september

Valgkort deles ut

Valgkortene som FO har trykket opp er sendt ut til FOs fylkesavdelinger og brukes på LOs stands i valgkampen. Kvisvik vet også at tillitsvalgte i organisasjonen har latt seg inspirere av budskapene på kortene. De har skrevet en rekke leserinnlegg i lokalpressen.

– Vi oppfordrer også alle våre tillitsvalgte til å bruke kortene etter valgkampen når de skal etablere kontakt med nye lokalpolitikere, sier Kvisvik.

Dette er spørsmålene FO utfordrer politikerne på:

• Hvordan unngå at barn vokser opp i fattigdom i din kommune?

FO mener: Gi sosialhjelp det er mulig å leve av, hold barnetrygden utenfor når sosialhjelp regnes ut.

Sosialarbeidere taper konkurransen om jobbene i Nav

• Hvordan kan din kommune gi alle barn en god skolehverdag?

FO mener: Innfør gratis skolemat, gjør skolefritidsordningen (SFO) gratis, ansett miljøterapeuter i skole og SFO.

• Hvordan kan din kommune bekjempe deltidsstillinger?

FO mener: Gi deltidsansatte stillinger tilsvarende det de har arbeidet de tolv siste månedene.

• Hvordan kan din kommune bli best på barnevern?

FO mener: Innfør bemanningsnorm med maks 15 barn per ansatt, sørg for at det finnes gode hjelpetiltak for barna i familien.

• Hvordan kan din kommune bedre hverdagen til personer med utviklingshemning?

FO mener: Innfør kompetansekrav: 70 prosent av ansatte i tjenester til utviklingshemmede må ha treårig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning.

Tonny (38) blir spesialist i grov deig og grønne drinker

• Hvordan kan din kommune tilby de beste velferdstjenestene?

FO mener: Avslutt anbudsordninger, etabler egne tjenester framfor å overlate disse til kommersielle aktører.

Dom i Aleris-saken: Nederlag for Fagforbundet og saksøkerne

• Hvordan kan din kommune ta vare på mennesker som sliter med rus?

FO mener: Gi et bedre ettervern til de har fått behandling i spesialisthelsetjenesten, sørg for god bolig med oppfølging og at alle har noe å gå til på dagtid.

– Vi har plukket ut områder vi mener er sårbare med tanke på at det er kommunen og fylkeskommunen som er den store velferdsaktøren i Norge. Vi er hele tiden på jakt etter politikere som har en helse- og sosialpolitisk profil og som gjør dem til skikkelige arbeidsgivere, sier Kvisvik.

03.09.2019
13:50
03.09.2019 13:50