Lokalpolitikere må ta ansvar for hele stillinger i kommunene, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Bildet er fra vårens sykehusstreik.

Lokalpolitikere må ta ansvar for hele stillinger i kommunene, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. Bildet er fra vårens sykehusstreik.

Anne Myklebust Odland

Godt valg 9. september!

DEBATT: Som sosialarbeider ønsker jeg meg gode sosialpolitikere. Som fagforeningsleder ønsker jeg meg skikkelige arbeidsgivere, som setter respekt for medarbeidere, tillitsvalgte og medbestemmelse høyt, skriver FO-leder Mimmi Kvisvik.
21.08.2019
14:26
21.08.2019 14:26

Tenk om sommeren kunne vare evig! Takk og lov for fagbevegelsen som har skaffet oss ferierettigheter. Vi har godt av et avbrekk.

Høsten 2019 kan vi ikke kimse av. Mitt hovedfokus er FOs landsmøte som åpner 20. november. Vi har et solid arbeid foran oss, men jeg kjenner at jeg gleder meg.

Men verden stopper ikke opp selv om FO skal ha landsmøte. Snart er det valg. Kommunevalget er et viktig valg for oss, for velferdstjenestene og for arbeidsplassene til mange FO-medlemmer. Det er valg om hvem som skal styre samfunnsutviklingen, og hvilket politisk grunnlag det skal bygges på. Og det handler også om hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for Norges største og viktigste sektor, kommunesektoren.

I FO driver vi på ingen måte en direkte valgkamp slik enkelte andre forbund gjør. Dette hviler på valget om å være partipolitisk uavhengig og være del av en fri og uavhengig fagbevegelse. Men det betyr ikke at vi er politisk nøytrale. Vi ønsker både nasjonalt og lokalt å være en sentral aktør innen helse-, sosial- og arbeidslivspolitikken.

Leder i FO Trøndelag Mona Berger (39) går for ordførerjobben i Trondheim

I årets valgkamp ønsker vi oss politikere som spør seg:

• Hvordan kan min kommune bli best på barnevern? For FO handler det om bemanning, kompetanse og gode hjelpetiltak.

• Hvordan tar kommunen min vare på mennesker som sliter med rus? For FO handler det om ettervern, bolig- og dagtilbud.

• Hvordan kan min kommune bedre hverdagslivet til personer med utviklingshemning? For FO handler det om rom for verdige liv og kompetent oppfølging.

• Hvordan kan min kommune få de beste velferdstjenestene? For FO handler dette om å planlegge og drive tjenester i egenregi, og ikke sette de bort til kommersielle aktører.

• Hvordan kan min kommune gi alle barn en god skolehverdag? For FO handler dette om en tverrfaglig og gratis skole og SFO, inklusive skolemat.

• Hvordan unngå at barn vokser opp i fattigdom i min kommune? For FO handler dette om en sosialhjelp det er mulig å leve av og hvor barnetrygden holdes utenfor beregningen.

• Hvordan kan vi i min kommune sikre medarbeiderinnflytelse og bekjempe deltidsstillinger? For FO handler dette om at alle deltidsansatte gis stillinger tilsvarende det de faktisk har arbeidet de siste tolv månedene.

Før og etter høstens valg vil vi som tillitsvalgte i FO utfordre kommunepolitikere på dette. Bruk valgdagen til å utfordre du og! Godt valg!

• Les også: 44 prosent av FOs medlemmer truet på jobb siste året

21.08.2019
14:26
21.08.2019 14:26