JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

De fikk tre minutter hver til å tale sin hjertesak. Slik gikk det på LO-kongressen

– Nå har vi LO i ryggen til å jobbe videre med sosialpolitikk og andre saker som er viktige for medlemmene våre, sier delegasjonsleder Marit Selfors Isaksen.
Marit Selfors Isaksen (t.h.) har ledet FO-delegasjonen. Her er hun i samtale med kollega Hanne Glemmestad.

Marit Selfors Isaksen (t.h.) har ledet FO-delegasjonen. Her er hun i samtale med kollega Hanne Glemmestad.

Hanna Skotheim

anne.myklebust.odland@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

yngvil.mortensen@lomedia.no

Marit Selfors Isaksen har ledet FO-delegasjonen under LO-kongressen. De har vært ni delegater som har løftet fram FOs politikk for resten av LO-forbundene. I tillegg til at hver delegat har hatt tre minutter hver på talerstolen, har de drevet lobbyvirksomhet i pausene. Det er del av gamet, forteller Isaksen.

– Samlet sett har vi markert oss og løfta fram temaer om sosialpolitikk. Delegasjonen har tatt ansvar for å snakke med andre forbund om våre saker. Jeg er utrolig stolt over delegasjonen, sier hun.

Fellesorganisasjonen (FO) har hatt ni delegater under LO-kongressen. F.v: Ingunn Strand Johansen, Ole Henrik Kråkenes, Herdem Trønnes, Karl Hans Braut, Lisbeth Norshus.

Fellesorganisasjonen (FO) har hatt ni delegater under LO-kongressen. F.v: Ingunn Strand Johansen, Ole Henrik Kråkenes, Herdem Trønnes, Karl Hans Braut, Lisbeth Norshus.

Hanna Skotheim

Hun sier de har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmene og heiarop når de har delt saker på Facebook.

– Er det riktig å kalle kongressen et viktig politisk verksted hvis alle bare framfører planlagte innlegg om sine hjertesaker?

– Ja, det er det. Men formen på debatten er krevende: Man får én sjanse, det er de tre minuttene på talerstolen. Jeg har kjent selv at jeg har hatt lyst å ta replikker til det andre sier. Men det ville tatt tid og blitt veldig omfattende. Derfor har vi brukt pausene godt, og vi har snakket med andre delegater om våre saker. Vi har mobilisert både i forkant av kongressen og underveis, sier Selfors Isaksen.

– Gir oss tyngde

De ni delegatene forberedte seg godt før kongressen og hadde til sammen seks møtedager. De fordelte temaer seg imellom og har gått gjennom tema for tema som er viktige for FO, forklarer Selfors Isaksen.

Marit Selfors Isaksen sier hun er stolt over FO-delegasjonen som har jobbet godt.

Marit Selfors Isaksen sier hun er stolt over FO-delegasjonen som har jobbet godt.

Hanna Skotheim

– Hva betyr FOs gjennomslag i LO for FOs medlemmer?

– Det betyr at vi har LO i ryggen i viktige saker vi skal ta videre. Vi får dermed mer tyngde. Vi kommer til å bli mer offensive for de som står utafor arbeidsmarkedet.

FO fikk gjennomslag for en skjerpet sosialpolitikk.

– Det er FO utrolig glad for, våre medlemmer forteller oss at de daglig møter familier som lever i fattigdom, og de ser hvordan dette særlig påvirker barna negativt. Utviklingen med familier som lever med vedvarende lavinntekt har fortsatt å øke og vi trenger at også LO skal øke sitt engasjement for å gjøre noe med situasjonen. 

FO fikk gjennomslag for en skjerpet sosialpolitikk.

FO fikk gjennomslag for en skjerpet sosialpolitikk.

Hanna Skotheim

– Hva er du skuffet over etter denne uken på LO-kongress?

– Det er at vi ikke fikk til en så stram klimapolitikk som FO ønsker seg. Samtidig er LO en organisasjon der det handler om å finne sammen i kompromisser, vi skal leve sammen, og vi er kommet et stykke på vei i klimasaken, sier Selfors Isaksen.

FOs leder Mimmi Kvisvik får nå fast plass i LOs sekretariat, som har 15 faste medlemmer, bestående av LOs ledelse og ledere etter antall yrkesaktive medlemmer i de ulike forbundene. Hun har tidligere møtt som vara.

– Hva betyr det i praksis at hun nå får fast plass?

– Det er veldig stort. Det betyr at man rykker nærmere opp nær vakta og får en annen anerkjennelse.

Den praktiske betydningen er at Kvisvik får stemmerett. Grunnen til at FO har fått fast plass er at forbundet har oppnådd et stort antall yrkesaktive medlemmer og at de har passert et annet forbund som rykker ned til varaplass. Vararepresentanter har stemmerett når den de er vara for ikke er til stede.

– Vi har sett mot dette målet når vi har rekruttert medlemmer til FO, så dette er en seier, sier Selfors Isaksen.

Marit Selfors Isaksen (t.v) og Herdem Trønnes.

Marit Selfors Isaksen (t.v) og Herdem Trønnes.

Hanna Skotheim

SLIK GIKK DET MED FOs HJERTESAKER:

Skjerper sosialpolitikken

Økende ulikhet bekymrer LO, og er tema for en av uttalelsene fra kongressen. Uttalelsene staker, sammen med handlingsprogrammet, ut LOs politiske kurs. I uttalelsen om ulikhet slår LO fast at et organisert arbeidsliv, en rettferdig lønnsdannelse, kompetanseheving og utjevnende skattesystem er viktig for å motvirke økende ulikhet. FO-leder Mimmi Kvisvik advarte mot at LO glemmer dem som står utenfor arbeidslivet.

– Vi stiller opp for de som tjener for lite, men hva med dem som ikke tjener noe? sa hun.

Hver delegat har fått tre minutter hver på talerstolen. Ellers er der mye tid for å lytte til andre og sysle med andre ting.

Hver delegat har fått tre minutter hver på talerstolen. Ellers er der mye tid for å lytte til andre og sysle med andre ting.

Hanna Skotheim

Kvisvik fikk LO-kkongressen med på å vedta dette tillegget til uttalelsen:

«De økonomiske forskjellene vokser, andelen fattige er økende. LO ser spesielt med bekymring på at vi konstant over år har 115.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt og at fattigdom nedarves gjennom generasjoner. Dette ønsker LO å gjøre noe med gjennom en inkluderende oppvekstpolitikk, en aktiv arbeidsmarkedspolitikk og gode stønadsordninger. Det forutsetter gode og gratis universelle ordninger for barn og unge og en sosialpolitikk hvor stønadsnivåene sikres på et forsvarlig nivå. Videre krever LO en arbeidslivspolitikk hvor den enkelte gis nødvendig hjelp og bistand for å lykkes med å komme i jobb og hvor vi sammen tar ansvar for å skape et inkluderende arbeidsliv. De som ikke får eller mister jobb må sikres et forsvarlig livsgrunnlag gjennom de ulike offentlige ordningene slik at også de kan sikres en forsvarlig levestandard».

Her er FOs representanter.

Her er FOs representanter.

Hanna Skotheim

Tillitsreform i offentlig sektor

En annen uttalelse av særlig interesse for FO har tittelen En sterk offentlig sektor i hele landet. «Vi har en god offentlig sektor i Norge, men den kan bli enda bedre. Dette vil vi oppnå gjennom en tillitsreform i hele offentlig sektor», skriver LO.

Som Fontene skreve tidligere denne uka, opplever nærmere halvparten av offentlig ansatte helse- og sosialarbeidere at kontrollsystemer og rapportering begrenser dem i å utøve faget. Dette framkommer i en spørreundersøkelse Tankesmien Agenda har gjort. Undersøkelsen er del av et samarbeidsprosjekt hvor FO og Agenda skal se på rammene for sosialt arbeid i velferdsstaten.

– Dette understøtter vårt krav om at en tillitsreform i offentlig sektor er nødvendig, sa FOs nestleder Marianne Solberg til Fontene.

I sitt innlegg til kongressen kalte Solberg dagens rapporteringssystem nesten grotesk.

– Dette må vi endre for å utnytte ansattes tid og kompetanse på en bedre måte, sa Solberg.

FOs nestleder Marianne Solberg vil ha tillitsreform i offentlig sektor.

FOs nestleder Marianne Solberg vil ha tillitsreform i offentlig sektor.

Hanna Skotheim

– Detaljstyring må fjernes

Hun understreket at måten offentlig sektor styres på ikke bare angår dem som jobber der, men alle innbyggere som trenger velferdsstaten, fra barnehage- til sykehjemsplass.

– Dette handler om at dere skal møte kompetente fagfolk som har tid til å snakke med dere, fastslo Solberg.

Hun understreket at en tillitsreform ikke betyr fravær av kontroll. Jobben med å utforme reformen ligger foran oss, sa Solberg, og vil at LO skal spille en aktiv rolle her. Hun fikk kongressen med på følgende tillegg til uttalelsen om offentlig sektor:

«Offentlig sektor skal fortsatt styres og kontrolleres, men detaljstyring og individuell målstyring må fjernes. I stedet for systemer som kontrollerer enkeltansatte og deres produktivitet, ønskes kontroll på om samfunnsoppdraget blir løst på en god måte»

Beholder «høyere utdanning»

Fagforbundet foreslo at LO skal skrote begrepet «høyere utdanning». I dag blir medlemmer som har tatt en bachelorgrad eller mastergrad omtalt som en med høyere utdanning i LOs dokumenter. Fagforbundet, som i hovedsak organiserer fagarbeidere og assistenter i offentlig sektor, vil kalle det høyskole- og universitetsutdanning. Bakgrunnen er tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever at de har en utdanning med lavere verdi fordi noen blir omtalt som høyere utdannede.

FO-delegat Hanne Glemmestad advarte mot forslaget. Hun mener LO ikke kan gå bort fra et begrep som brukes i offentlige dokumenter og selv konstruere nye begreper. Hun reagerer på begrunnelsen. Ingen har sagt eller ment at noen utdanninger har lavere verdi enn andre, fastholdt Glemmestad.

– Høyere utdanning brukes blant annet av SSB når de legger fram statistikk. Jeg opplever det som et relativt nøytralt begrep. Det er ikke noe poeng å bruke begreper som er så lange og omstendelige at man omtrent snubler i ordene bare for å få sagt det, mener Glemmestad.

Ingen har sagt eller ment at noen utdanninger har lavere verdi enn andre, fastholdt Glemmestad.

Ingen har sagt eller ment at noen utdanninger har lavere verdi enn andre, fastholdt Glemmestad.

Hanna Skotheim

Forslaget fra Fagforbundet fikk ikke støtte.

– Det er et viktig mål for LO å rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning. Hvis vi skal gjøre det med troverdighet, må vi bruke de begrepene SSB og andre instanser bruker, sa redaksjonskomiteens leder Terje Olsson da han la fram innstillingen, som ble vedtatt.

Gjennomslag i Palestina-uttalelse

LO-kongressen vedtok med stort flertall at LO støtter en internasjonal boikott av Israel. Det skjedde etter at komiteen som vurderte den såkalte Palestina-uttalelsen til LO-kongressen ikke kom til enighet. Uttalelsen bestemmer hva kongressen mener skal være LOs politikk overfor Israel og palestinerne de neste tre åra. Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet og Mimmi Kvisvik fra Fellesorganisasjonen tok dissens. Uenigheten sto om én viktig formulering:

De ville ha med denne setningen: «LO støtter også en internasjonal boikott av Israel».

Guldbrandsen og Kvisvik ville erstatte denne: «Vi vil også jobbe for boikott av kultur-, sports, -og akademiske aktiviteter som tjener okkupasjonsmakten, samt for målrettede sanksjoner mot områder av strategisk betydning for opprettholdelsen av okkupasjonen».

Dermed ble det avstemning om Palestina-uttalelsen på LO-kongressen, som altså samlet seg om boikott. Kongressen vedtok også en liste med 14 konkrete tiltak som skal presse Israel til å etterleve folkeretten.

FO-Marit vil ha større satsing på offentlig sektor i LO: – Vi må se på måten vi organiserer oss på