JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

De er FOs stemmer på LO-kongressen. Dette er de viktigste sakene for dem

– Jeg ble overveldet: Skal jeg få være en av de ti som skal representere 32.000 FO-ere på LO-kongressen? Det er ganske stort. Jeg kjenner på ansvaret, sier Herdem Trønnes, delegat for første gang.
FO-delegasjonen klare for LO-kongressen 2022. Fra venstre: Hanne Glemmestad, Marit Isaksen, Lisbeth Norshus, Marianne Solberg, Runa Hjertø, Ole Henrik Kråkenes, Herdem Trønnes, Karl Hans Braut, Ingunn Strand Johansen og FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO-delegasjonen klare for LO-kongressen 2022. Fra venstre: Hanne Glemmestad, Marit Isaksen, Lisbeth Norshus, Marianne Solberg, Runa Hjertø, Ole Henrik Kråkenes, Herdem Trønnes, Karl Hans Braut, Ingunn Strand Johansen og FO-leder Mimmi Kvisvik.

Simen Aker Grimsrud

solfrid.rod@lomedia.no

Hun er vernepleier, hovedtillitsvalgt i Bærum og nå altså delegat på LO-kongressen for første gang.

Likelønn er hennes kampsak, og Herdem Trønnes gleder seg til å være en del av en delegasjon som skal ha det som mantra: LO må snakke om likelønn, ikke bare lavlønn.

Herdem Trønnes er delegat på LO-kongressen for første gang.

Herdem Trønnes er delegat på LO-kongressen for første gang.

Hanna Skotheim

– Betyr det at du mener LO bør skjerpe sin politikk på det området?

– Ja, jeg synes LO kan jobbe enda mer med likelønn, både i privat og offentlig sektor. Kanskje kan vi også få LO til å kreve at det skal bli lettere for faglærte å ta høyskoleutdanning, på samme måte som det i dag står at det må bli lettere for ufaglærte å ta fagbrev.

– Er medlemmene du møter opptatt av at FO er en del av LO?

– Ja, det opptar folk. Mange ser fordelene, at vi er mange og favner bredt. Men noen er også kritiske. Det var en som meldte seg ut i vår på grunn av koblingen til Arbeiderpartiet. Det er også en viktig sak for meg, at LO skal samarbeide med flere partier som støtter våre krav.

– Ifølge Klassekampen blir arbeidstid en viktig debatt på kongressen. Vil du støtte forslag om kortere arbeidsdag/uke?

– Ja. Det vil få flere i arbeid. For oss som har tunge yrker kan det bidra til at vi står lenger i arbeid, og ikke minst gi oss mer tid til barna våre.

Hva er LO-kongressen? Vi gir deg svarene

På forrige kongress ble det satt ned et utvalg som skulle utrede redusert arbeidstid. Det utvalget bør få et mer konkret mandat og tydeligere frister, slik at det blir mer fart på arbeidet, mener Trønnes.

– Noen vil innvende at det ikke er tid for slike krav med alle krisene vi står i?

– Jeg ser at det er et vanskelig mål, men jeg mener at kravet ikke skal legges bort. Vi har hatt åttetimersdagen i snart 100 år.

– Likelønn, ikke bare lavlønn

Fylkessekretær i FO Oslo Lisbeth Norshus er også debutant på LO-kongressen.

Lisbeth Norshus gleder seg til å fronte FO-saker på LO-kongressen.

Lisbeth Norshus gleder seg til å fronte FO-saker på LO-kongressen.

Privat

Der vil hun jobbe for at LO i større grad gjør seg attraktiv for høgskole- og universitetsutdannede.

– Ikke bare i festtalene, men helt konkret i den daglige politikken. LO må huske at det å jobbe i velferdsstaten også handler om produksjon, vi skaper friske mennesker som kan jobbe og betale skatt. Og LO må tørre å snakke om at lønnsgapet mellom kvinner og menn øker med utdanning. For høgskolegruppene er gapet større enn de 87 kronene per hundrelapp som det vanligvis snakkes om. LO må fronte likelønn, ikke bare lavlønn, sier sosionomen.

– Hva gleder du deg mest til?

– Til å gå på talerstolen. Det er også det jeg gruer meg mest til. Men jeg er så stolt av FO, og jeg gleder meg til å fronte våre saker. Det er også et veldig bra opplegg fra forbundet med delegatsamlinger på ulike temaer. Jeg føler meg ivaretatt som ny.

Verdien av fagkunnskap

Vernepleier og hovedtillitsvalgt for FO i Klepp kommune, Karl Hans Braut, sier det er en stor ære å skulle representere FO.

Karl Hans Braut ser det so en ære å representere FO på LO-kongressen.

Karl Hans Braut ser det so en ære å representere FO på LO-kongressen.

Privat

Han er særlig opptatt av kapasiteten i høyere utdanning, og vil ha LO med på å kreve at det opprettes flere studieplasser innen yrker som mangler fagfolk i dag. For eksempel mener FO at Norge mangler 20.000 vernepleiere.

– Er det realistisk å få det inn i LOs handlingsprogram?

– Ikke så spesifikt som de 20.000 vernepleierne, men at høyere utdanning må dimensjoneres i tråd med samfunnets behov, det bør være mulig. Men FO er et lite forbund på LO-kongressen, så det er viktig at vi er flinke og får gjennomslag for våre saker.

– Hvordan skal dere få til det?

– I den salen tror jeg det er stor respekt for fagkunnskap. Som profesjonsforbund er vi gode til å snakke om den fagkunnskapen som trengs på våre felt. Det er vi som står opp for dem som trenger velferdsstatens hjelp, og det er vi som vet hvor skoen trykker.

– Hvordan blir det å snakke om disse temaene på kongressens talerstol?

– Jeg var på FOs landsmøte for noen år siden, og fikk øvd meg litt. Og så opplever jeg at vi får god støtte både fra de andre i delegasjonen og fra administrasjonen i FO. Jeg er trygg på at vi får til dette i lag.

– Hele laget sammen

Runa Kristiansen Hjertø (38) er sosionom, hovedtillitsvalgt for FO i Trondheim kommune og aktiv i LO lokalt. Når hun møter som kongressdelegat for første gang, vil manuset helt klart inneholde ordet verdsettingsdiskriminering, altså at kvinners arbeid verdsettes lavere enn menns.

Runa Kristiansen Hjertø er delegat for første gang.

Runa Kristiansen Hjertø er delegat for første gang.

Ole Martin Wold

– Jeg er veldig opptatt av at vi kan jobbe godt innenfor frontfagsmodellen med å løfte hele laget. Jeg vil ikke at vi skal gå i fella og sette grupper opp mot hverandre. Jeg vil ha det brede laget i fagbevegelsen. Vi skal løfte de lavtlønte, men tallene viser jo at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er størst blant utdanningsgruppene. Vi skal være tydelige på begge deler, sammen, fastslår Hjertø.

– Hvordan blir det å gå på den talerstolen?

– Det er en talerstol som krever respekt, ydmykhet og at man er godt forberedt, og at man bruker den, ikke minst. LO-kongressen er en kjempeviktig arena for både fagbevegelsen og det norske samfunnet. Det er med stor ydmykhet jeg representer FOs medlemmer, og kanskje litt ærefrykt.

LO-lederen håper kampen mot ulikhet vil prege LO-kongressen

– Skikkelig på hugget

Delegasjonsleder er Marit Isaksen fra forbundsledelsen. Hun var også delegat på forrige kongress. Også den gangen jobbet FO-erne for å løfte utdanningsgruppene. Som et ledd i det ville de ha FO-lederen inn i LO-ledelsen. Det siste gikk ikke, men LO har i denne perioden gjennomført prosjektet LO for alle, som nettopp har som mål å rekruttere flere medlemmer med høgskole- og universitetsutdanning. Det har vært viktig for å bevisstgjøre forbundene, mener Isaksen.

Marit Isaksen er delegasjonsleder for FO-erne.

Marit Isaksen er delegasjonsleder for FO-erne.

Hanna Skotheim

– Det er viktig at LO tar sin andel av disse gruppene. Det trenger LO. Nå er vi spent på hvordan dette prosjektet skal videreføres. Kanskje kan det utvikles til noe større, til å tenke mangfold på flere områder, som sektor, kjønn og etnisk bakgrunn, sier Isaksen.

Hun er stolt av delegasjonen hun skal lede gjennom de fem kongressdagene.

– Vi kjører skolering en dag i uka nå, seinest i går hørte jeg dem framføre innlegg. De er veldig flinke, og skikkelig på hugget. Det er ingen tvil, vi skal etterlate oss et inntrykk av sosialpolitikk, likelønn og likestilling.

FOs øvrige delegater er: Ingunn Strand Johansen, leder i FO Viken og Marianne Solberg, Ole Henrik Kråkenes, Hanne Glemmestad og Marit Selfors Isaksen fra forbundsledelsen. FO-leder Mimmi Kvisvik er med i kraft av å sitte i LO-sekretariatet.