UTVIKLING: Universitetet Nord kan bli det første som  tilbyr femårig barnevernspedagogutdanning.

UTVIKLING: Universitetet Nord kan bli det første som tilbyr femårig barnevernspedagogutdanning.

Trude Landstad

Bodø får femårig utdanning for barnevernspedagoger i 2018

– Det skal ikke bare gå ut på å legge til to år på toppen av de nåværende tre. Vi ønsker oss en utdanning hvor det er bedre samspill mellom praksis og teori, og at det ikke er vanntette skott mellom dem, sier Kate Eileen Mevik, dosent på Nord universitet.
17.03.2017
08:09
26.04.2017 16:46

mia.paulsen@lomedia.no

Mevik ønsker en helt ny form på utdanningen. Studentenes praksiserfaringer skal knyttes til teori gjennom refleksjon over praksisen.

– Refleksjon krever tid og fordrer at det kommer ubehagelige spørsmål av og til, slik at tankemønstre kan brytes. Arbeidsplasser hvor det er for stor enighet, kan bli farlige, sier Mevik.

• Les også: Høgskoleansatte: – Barnevern er altfor krevende til at det holder med treårig utdanning

Trekker med praksisfeltet

Hun mener at universitetet må utvide feltet hvor de sender studenter i praksis. Studentene bør ha praksis både på barnevernskontor, i institusjoner og andre arbeidsplasser. Samarbeid med praksisfeltet har tidvis vært variabelt, og deler av feltet har sagt nei til å ta imot studenter.

– Vi opplever at noen av dem ikke har tatt på alvor sitt samfunnsmandat. Men vi må ha med oss praksisfeltet, sier Mevik.

Tettere samarbeid mellom teori og praksis vil være gunstig for begge parter, understreker hun.

For lite og for sein undervisning i vitenskapsteori og forskningsmetode og for dårlig samarbeid med praksisfeltet var to av problemområdene NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) påpekte i tilsyn med utdanningene.

Debatt: Tiden er moden for femårig grunnutdanning

• Debatt: Sårbare barn må få hjelp av kompetente fagfolk

Kan ikke vente på myndighetene

Kritikken fra NOKUT inspirerer Mevik og hennes kolleger til å legge seg i selen. I høst har de blant annet satset mer på å utvikle kompetanse på samvær med barn, de har jobbet mer bevisst med skriving og har hatt mer rollespill. Det blir ledd i utviklingen av en femårig utdanning.

Nord universitet håper på å utvikle piloten i samarbeid med andre som har samme mål. Både Norges arktiske universitet og Universitetet i Agder har sagt seg interesserte i å skape en ny femårig barnevernspedagogutdanning.

– 2018 er bare ett år til, men vi er ikke ferdige med planene, sier Mevik.

Hun er åpen på at ett år kan bli kort tid å utvikle en ny form på utdanningen, og sier at de vil vente med å ta inn studenter til studiet er godt fundamentert.

– Men vi kan jo ikke vente på myndighetene, i så fall vil det ikke skje noe på lenge.

• Kronikk: Kva treng barnevernet?

17.03.2017
08:09
26.04.2017 16:46

Mye lest