JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Vi som er tillitsvalgte skal være støttepersoner for medlemmene når noen klager på dem, sier Mona Berger.

– Vi som er tillitsvalgte skal være støttepersoner for medlemmene når noen klager på dem, sier Mona Berger.

Nina Hanssen

– FO bør slutte å behandle klager på medlemmenes yrkesetikk, mener flere tillitsvalgte

Mona Berger, leder i FO Trøndelag, vil fjerne klagebehandling fra oppgavene til Yrkesetisk råd. Jorunn Vindegg, leder i rådet, advarer mot det: – Uten selvjustis er vi ikke mye til profesjonsforbund.
11.10.2019
14:41
11.10.2019 15:14

solfrid.rod@lomedia.no

FOs yrkesetiske råd har som en av sine oppgaver å behandle klager på medlemmers yrkesutøvelse. Det er uryddig at en fagforening skal behandle slike klager på siden av forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, mener Mona Berger, leder i FO Trøndelag.

– Arbeidsgivers ansvar

Da landsstyret denne uka diskuterte vedtekter, foreslo hun å fjerne punktet om at rådet skal drive klagebehandling. Hvis et FO-medlem utfører jobben sin på kritikkverdig vis, er det arbeidsgivers ansvar å veilede den ansatte, eventuelt konkludere med at personen ikke er egnet til jobben sin, mener Berger.

Hun har opplevd flere ganger at medlemmer har blitt overrasket når de får vite at deres eget forbund skal behandle klager mot dem. Noen har følt seg dolket i ryggen og har meldt seg ut.

– Yrkesetisk råd er viktig. Rådet skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet. Vi skal holde yrkesetikken høyt. Men jeg mener vi må ta en debatt om hva vår rolle skal være når medlemmer klages på, sa Berger.

Støtte i landsstyret

Det er bare landsmøtet som kan endre FOs vedtekter. Berger ønsket at landsstyret, som nå har innstilt på saker til landsmøtet i november, skulle foreslå å endre vedtektene på dette punktet.

Flere av landsstyrerepresentantene støttet Mona Berger. De opplever at klagebehandling opptar for mye av rådets kapasitet, og at rådet ikke har tid til å reise ut i organisasjonen for å diskutere yrkesetikk.

– Jeg støtter veldig det Mona sier. Yrkesetisk råd har blitt en klageinstans for folk som er misfornøyde med barnevernet. På nett oppfordres det til å klage til de ansattes eget forbund, sa Gunhild Holthe fra Nordland.

– For dramatisk å fjerne klagebehandling

Kathrine Haugland Martinsen i FOs politiske ledelse advarte sterkt mot å endre vedtektene nå. Hun minnet om at FO ikke bare er en fagforening, men også et profesjonsforbund.

– Et kjennetegn på en profesjon er nettopp at vi evner å ha et kritisk blikk på vår egen fagutøvelse. Jeg ser helt klart at det kan oppstå krevende situasjoner der medlemmer opplever at forbundet ikke støtter dem i en vanskelig situasjon. Men jeg mener det er altfor dramatisk å endre vedtektene uten at dette er grundig utredet og diskutert. Dette er kjernen i vår rolle som profesjonsforbund, sa Martinsen.

– Er det klagemuligheten som er kjernen? Eller er det yrkesetikken? Jeg opplever ikke at yrkesetikken har vært høyt hevet, det er klageinstansen som har vært høyt hevet, repliserte Berger.

– Det er altfor dramatisk å endre vedtektene uten at dette er grundig utredet og diskutert, mener Kathrine Haugland Martinsen.

– Det er altfor dramatisk å endre vedtektene uten at dette er grundig utredet og diskutert, mener Kathrine Haugland Martinsen.

Hanna Skotheim

– Tillitsvalgte skal støtte medlemmer

Mona Bergers forslag om å endre vedtektene falt mot ni stemmer. Men landsstyret foreslår at rådets rolle skal utredes og diskuteres grundig i neste landsmøteperiode. Landsstyret pålegges også å styre rådet mer aktivt gjennom måten mandatet utformes på.

Berger er fornøyd med delvis gjennomslag.

– Dette er et klart signal fra landsstyret om å løfte yrkesetikken og diskutere rollen til Yrkesetisk råd, sier hun til Fontene.

– Du er ikke redd for at det virker som at sosialarbeidere ikke vil ha kritikk hvis klageordningen fjernes?

– Jeg forstår at det kan tolkes slik. Men det er absolutt ikke sånn det er ment. For meg er det uryddig at vi som fagforening skal behandle klager. Vi som er tillitsvalgte skal være støttepersoner for medlemmene når noen klager på dem. Arbeidsgiver må ta ansvar for at ansatte får den veiledningen de skal ha.

Rådet får så mange klager at de ikke har tid til så mye annet. Viser ikke det at det er et behov?

– Jeg mener det sier mest om at vi har en barnevernstjeneste i krise, og at det er en trend å kritisere barnevernet. Det å behandle slike klager bidrar ikke nødvendigvis til å heve yrkesetikken. Et annet poeng er at det finnes en rekke andre klagemuligheter på lovpålagte tjenester, som Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og pasient- og brukerombud, sier Berger.

Yrkesetisk råd bør ha en mye mer aktiv rolle i selve organisasjonen, mener hun.

– Tenk hvis de ansatte i en barnevernstjeneste og rådet kunne hatt en dag sammen og diskutert yrkesetikk. Det tror jeg hadde vært bra. Det er kjempeviktig at vi, som har mye makt, er maktbevisste og kritiske til vår egen yrkesutøvelse, sier Berger.

– Kritikk er ikke en dom over yrkeslivet ditt

– Både fag- og profesjonsforbund

Jorunn Vindegg, leder Yrkesetisk råd, advarer mot å fjerne klageordningen.

– FO er både fagforening og profesjonsforbund. Uten en klageordning, selvjustis som jeg kaller det, er vi ikke mye til profesjonsforbund, sier Vindegg til Fontene.

Jorunn Vindegg er studieleder for sosialt arbeid ved Oslomet og leder i yrkesetisk råd i FO.

Jorunn Vindegg er studieleder for sosialt arbeid ved Oslomet og leder i yrkesetisk råd i FO.

Werner Juvik

Sosialarbeidere har mye makt, og må være kritiske til hvordan de utøver denne, påpeker Vindegg. Det holder ikke å vise til at arbeidsgiver har ansvaret, mener hun.

– Så enkelt er det ikke. Da har vi fraskrevet oss det profesjonelle ansvaret. Vi i rådet understreker at det ikke er den enkeltes ansvar hvordan tjenesten fungerer. Men hvordan du møter folk og hva du sier, det er et individuelt ansvar, fastholder Vindegg.

Hun legger til at rådet forsøker å peke framover, og kommer med veiledende kommentarer i sine uttalelser.

Rådsleder Jorunn Vindegg: – Noen ser på yrkesetisk råd som en byrde og reagerer voldsomt på faglig kritikk

– Må bli bedre på kritikk

Vindegg har også tidlige sagt til Fontene at helse- og sosialarbeidere må bli flinkere til å tåle kritikk. Som ansatt på sosionomutdanningen på OsloMet jobber hun for at studentene fra første dag skal trenes i både å gi og ta konstruktiv kritikk.

– Noen opplever kritikk som en dom over hele sitt profesjonelle virke. Det er det ikke. Som sosialarbeider er det umulig å ikke gjøre feil. Vi må tåle kritikk, sier hun.

Ansatte kan heller ikke gjemme seg bak dårlig tid og lite ressurser, mener Vindegg.

– At du har dårlig tid til å gjøre jobben din er ikke en grunn til å la være å påtale at det du gjorde eller sa faktisk ikke er i tråd med etisk praksis.

Vindegg var ikke til stede på landsstyrets møte. Hun mener det er fornuftig at forbundet diskuterer rådets rolle og hvordan en klageordning skal fungere.

– Men en eller annen form for selvjustis må vi ha. Det er vanskelig å komme forbi.

Flere saker fra landsstyremøtet:

FO Nordland vil erstatte feminisme med likestilling

FO i nord: – Vi frykter at vi vil miste medlemmer

11.10.2019
14:41
11.10.2019 15:14