Sanam Henriksen holdt et innelgg i debatten om ny organisasjonsstruktur. Hun støtter landsstyrets innstilling.

Sanam Henriksen holdt et innelgg i debatten om ny organisasjonsstruktur. Hun støtter landsstyrets innstilling.

Adrian Nielsen

Halvparten av delegatene er nye på landsmøtet

- Da jeg hørte at det var forventet å gå på talerstolen, vurderte jeg å trekke meg

Hemmelige lobbymøter, gardiner som trekkes for, og langdryg debatt om ett ord. Dette er noe av det nye delegater forundres over på sitt første landsmøte.
22.11.2019
15:24
22.11.2019 19:03

anne@lomedia.no

Sanam Henriksen er delegat fra FO Akershus og på sitt aller første landsmøte i FO.

– Jeg merker at folk er stressa i landsmøtesaken om hvordan FO skal være organisert i nye regioner. Det lobbes, sier Henriksen.

Delegasjonen fra Akershus var inne på et møterom og hadde besøk av en annen delegasjon da noen begynte å trekke for gardinene. Organisasjonssaken skulle diskuteres.

– Hallo? Hvor hemmelig er dette?

Hun vedgår at hun lar seg fascinere av spillet i kulissene.

Kampklare delegater: - Sammenslåing er katastrofe for små klubber i nord

Snakk i gangene

Svært mange av delegatene er på landsmøtet for første gang. Av fylkesavdelingenes 157 delegater er 67 nye. I tillegg er FO-studentene representert med tolv nye delegater.

Noen av de nye sier fra talerstolen at det kan være krevende å stå opp og si imot erfarne delegater som har lang fartstid og toppverv i organisasjonen.

 - Jeg hadde nok en forventning om at saker om faget vårt ville få større plass, sier Sanam Henriksen, som er på landsmøte for første gang.

- Jeg hadde nok en forventning om at saker om faget vårt ville få større plass, sier Sanam Henriksen, som er på landsmøte for første gang.

Adrian Nielsen

– Jeg vurderte å trekke meg som delegat da jeg hørte at det er forventet at jeg går på talerstolen, sier Henriksen muntert.

Hun har tegnet seg på talerlisten og finsliper på et innlegg i debatten om ny organisasjonsstruktur. Hun støtter etableringen av de 11 FO-regionene.

– I saken om ny organisasjonsstruktur er fylkesavdelingene i Viken enige, sier hun.

– Hvordan merker du påvirkningsarbeidet som pågår?

– Det summer i pausene. Det snakkes om nye forslag og kompromisser som legges fram. Vi har delegatmøter og inviteres til hverandre, sier hun.

– Hvorfor er akkurat dette en betent sak?

– Det handler om endring og det er alltid vanskelig, sier Henriksen.

- Yrkesetikk trengs mer enn noen gang, fordi det strammer seg til i velferdstjenestene

Savner mer fag i debatter

Landsmøtet varer i fem dager. Det kan være krevende å være borte fra familie og jobb.

– Jeg har hørt historier om hvor lite man sover på landsmøte, så jeg har lurt litt på hvor gode beslutninger man da tar og hvor mye spissfindigheter det blir. Men på kveldsmøtet i går ble det overraskende gøy. Debatten ble morsom fordi folk var trøtte og klarte å være korte i talene! sier Henriksen.

– Hvis du skal se på landsmøtet med skjevt blikk, hva ser du da?

– Vi har brukt veldig mye debatt-tid på ett ord: feminisme. Da det trakk ut i flere timer tenkte jeg at det er veldig mye annet som hadde vært viktig, sier Sanam Henriksen.

– Vi har brukt veldig mye debatt-tid på ett ord: feminisme. Da det trakk ut i flere timer tenkte jeg at det er veldig mye annet som hadde vært viktig, sier Sanam Henriksen.

Adrian Nielsen

– Vi har brukt veldig mye debatt-tid på ett ord: feminisme. Da det trakk ut i flere timer tenkte jeg at det er veldig mye annet som hadde vært viktig. Faglige debatter forsvinner.

– Hvilken debatt savner du?

– Jeg er kjempeopptatt av hvordan vi tar vare på barna som det offentlige har overtatt omsorgen for. Det er barn som er på anbud, og noen venter i flere år på å komme i fosterhjem. Jeg hadde nok en forventning om at saker om faget vårt ville få større plass, sier Henriksen, som jobber ved OSF Brusetkollen barnevernsinstitusjon.

- Hadde jeg vært en erfaren delegat, hadde jeg kanskje meldt inn sak på det, sier hun.

Barnevernsansatte diskriminert på grunn av FO-medlemskap

Åtte av ni nye fra Østfold

Fra FO Østfold er åtte av ni delegater nye på landsmøtet. Lillian Munkeboe er en av dem. Hun er vernepleier og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset i Østfold. Munkeboe har også vært på «hemmelige delegatmøter» mellom FO Oslo og det kommende FO Viken (FO Østfold, Akershus og Buskerud).

– Da jeg kom inn i rommet var gardinene trukket igjen. Jeg stusset litt, sier hun og ler.

– Hvordan opplever du lobbyismen her?

– Ikke påtrengende. Jeg synes ingen er på meg for å finne ut hva jeg mener, sier hun.

– Det er god FO-ånd her. Og jeg synes det er bra med lange debatter og at folk blir hørt, sier hun.

David Forsell som er fylkesleder i Østfold er selv ny på landsmøtet.

David Forsell (blå skjorte) leder delegasjonen fra FO Østfold. Åtte av fylkesavdelingens ni delegater har aldri vært på landsmøte før.

David Forsell (blå skjorte) leder delegasjonen fra FO Østfold. Åtte av fylkesavdelingens ni delegater har aldri vært på landsmøte før.

Adrian Nielsen

– Vi har hatt flere samlinger og har gått gjennom alt om hvordan det demokratiske verkstedet fungerer. Selv om nesten alle er nye har de fleste tross alt lang erfaring som tillitsvalgte, understreker han.

– Står delegatene dine fritt til å stemme det de vil?

– Vi ønsker å ta diskusjoner internt og at vi stemmer så likt som mulig. I saken om organisasjonsendring vil utfallet ha stor betydning for medlemmene, sier han.

Dette skjer på FOs landsmøte

Fire av seks nye fra Troms

Julia Johnsen er delegat fra FO Troms. Hun er hovedtillitsvalgt i Tromsø og frikjøpt fra stillingen som barnevernspedagog i en avlastningsbolig for barn.

- Jeg er kjeftsterk og kommer til å gå på talerstolen flere ganger, sier Julia Johnsen.

- Jeg er kjeftsterk og kommer til å gå på talerstolen flere ganger, sier Julia Johnsen.

Anne Myklebust Odland

– Jeg kjenner på en ære å få være med å ta avgjørelser. Fire av seks i delegasjonen vår er nye på landsmøtet, men vi har heldigvis med oss to godt trente damer, sier hun.

– Hvilken sak kjemper du mest for her?

– At FO i Finnmark og Troms ikke slås sammen. Vi er redd en sammenslåing vil gi dårligere tilbud til FO-medlemmer i vår region og at det vil gå ut over medlemmenes arbeidsforhold.

– Jeg er kjeftsterk og kommer til å gå på talerstolen flere ganger, sier hun.

Organisasjonssaken er betent. Noen omtaler sammenslåing som katastrofe for de to fylkene i nord.

– Jeg er spent på hvordan stemningen blir når det spisser seg til i debatten. Det foregår lobbyvirksomhet, og jeg er overraska og skuffa når jeg hører om hvordan enkelte holder på. Jeg har sett at det foregår utilbørlig press. Det har skuffet meg enormt, faktisk. Jeg håper på en real debatt og håper ingen «trues» til å stemme mot overbevisningen sin.

Debattene blir morsomme etter midnatt for da er folk trøtte og korte i talene

Sanam Henriksen

Representasjon

Landsmøtet består av 157 delegater, 12 studentdelegater, en delegat fra velferdsviterutvalget og landsstyrets medlemmer. Totalt er det 195 delegater som har tale-og forslagsrett.

Delegatene fra fylkesavdelingene velges av representantskapene i fylkene.

Av delegatene med stemmerett er det 76 sosionomer, 53 barnevernspedagoger og 66 vernepleiere.

Kilde: FO

22.11.2019
15:24
22.11.2019 19:03

Representasjon

Landsmøtet består av 157 delegater, 12 studentdelegater, en delegat fra velferdsviterutvalget og landsstyrets medlemmer. Totalt er det 195 delegater som har tale-og forslagsrett.

Delegatene fra fylkesavdelingene velges av representantskapene i fylkene.

Av delegatene med stemmerett er det 76 sosionomer, 53 barnevernspedagoger og 66 vernepleiere.

Kilde: FO