JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Regjeringens ekspertutvalg er for topptungt, mener Ola Fadnes, som har jobbet 40 år i barnevernet.

Regjeringens ekspertutvalg er for topptungt, mener Ola Fadnes, som har jobbet 40 år i barnevernet.

Hanna Skotheim

Hvorfor er de virkelige ekspertene på barnevern utelatt fra ekspertutvalget ditt, Ropstad?

DEBATT: Som barnevernsarbeider gjennom 40 år blir jeg provosert over ekspertutvalgets sammensetning. Dette er opprørende, arrogant og snevert.
04.05.2021
09:26
04.05.2021 09:52

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, du har nedsatt et ekspertutvalg som skal bidra til å utvikle barnevernet videre (departementets egne ord). Utvalget skal vurdere:

• rettssikkerheten i ulike faser av barnevernets arbeid

• hvordan barnevernet kan sørge for kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige sakene

• hvordan tilbudet til barna som trenger mest oppfølging skal innrettes

• hvordan foreldre kan følges opp bedre etter omsorgsovertakelse

• hvordan institusjonstilbudet kan bli bedre for barn med særlig omfattende behov

Som barnevernsarbeider gjennom 40 år har jeg blitt jeg provosert, ikke over mandatet, men utvalgets sammensetning. Jeg kjenner ingen av dem personlig, de er helt sikkert fine folk. Men spørsmålet er: Hvor har du gjemt unna de som jobber på fagfeltet, eller som har personlige erfaringer med det, foreldre, fosterforeldre? Det er flott at du har tatt med Landsforeningen for barnevernsbarn, men beklageligvis, i denne sammenhengen framstår de for meg som ditt alibi.

Det er mulig det er fire professorer, to advokater, to psykologspesialister, en kommunaldirektør, en direktør i Bufetat, en assisterende statsforvalter og en nestleder i Aberia som er det ypperste som kan oppdrives av eksperter på barnevern her i landet, og som best kan svare opp mandatet. Jeg tror det bare ikke. Det fins beviselig masse dyktige, oppegående, tenkende, reflekterende fagfolk der ute i det kommunale barnevernet (som jeg kjenner best), som samtidig er balanserte og nyanserte, fulle av etikk og verdier, og som er de virkelige ekspertene. De har tusen meninger å bidra med. Hvorfor er de ikke tatt inn i varmen? Hva er problemet, statsråd? Er de ikke akademiske nok? Har de ikke de intellektuelle ressursene som skal til, eller er det titlene som ikke gir nok tyngde til utvalget? Kanskje du ikke har tillit til at de har noe å bidra med?

Jeg undrer meg.

Ny barnevernslov må utsettes inntil utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet har levert sin innstilling

En ting er sikkert: Utvalget framstår som topptungt, med liten, eller ingen (slik ser det ut på papiret) forankring i praksisfeltet. FO-leder Mimmi Kvisvik har uttalt at hun er skuffet over at de ansatte i barnevernet ikke er representert, og at FO ikke er trukket med. Dette er sanne, men milde ord. For meg er oppnevninga opprørende, arrogant og snever.

Så et lite apropos: Sjøl om jeg synes forslaget til ny barnevernlov inneholder mye bra, stiller jeg, og flere andre, spørsmålet om rekkefølgen: først ny lov – så ekspertutvalg. Det naturlige – og riktige, ville vært motsatt. Vi har levd med den barnevernloven vi har nå siden 1953, så vi klarer vi vel litt til?

Forslaget til ny barnevernslov må settast på vent inntil ekspertutvalget har vurdert rettstryggleiken for å unngå fleire saker i EMD

04.05.2021
09:26
04.05.2021 09:52