JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åpent brev til Kjell Ingolf Ropstad: Bygg et tverrfaglig kompetanseprogram for barnevernet!

DEBATT: Utfordringene i barnevernet kan ikke møtes av en profesjon aleine, skriver Njål Petter Svensson og Randi Reese i dette innlegget.
Randi Reese og Njål Petter Svensson er veteraner i sosialt arbeid, og har tidligere ledet henholdsvis FO og Norsk sosionomforbund.

Randi Reese og Njål Petter Svensson er veteraner i sosialt arbeid, og har tidligere ledet henholdsvis FO og Norsk sosionomforbund.

Adrian Nielsen

Vi anbefaler barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstadet bredt, tverrfaglig kompetansebyggingsprogram i førstelinjen (alle kommuner/bydeler) og i alle fylker.

Førstelinjen i kommunene (bydeler i de største kommunene) for sårbare familier og barn er først og fremst barnevernstjenesten og sosialtjenesten.

Mange av familiene som møter førstelinjen har sammensatte problemer som for eksempel foreldre som sliter med vedvarende fattigdom, arbeidsløshet, alt for liten og dårlig bolig, helseproblemer og rus. Familienes utfordringer er komplekse og krever en tverrfaglig kompetanse hos de som skal møte disse familiene, både i barnevernet og sosialtjenesten. Det krever også en tett samhandling mellom barnevernet og sosialtjenesten i disse tilfellene.

Fagdirektoratet for barnevernet, Bufdir, har kommet med en utredning om kompetansehevingstiltak i barnevernet. Der signaliserer de tydelig at de ønsker å prioritere en profesjon innen barnevernet; barnevernspedagogen. Vi mener en profesjon aleine ikke kan møte de utfordringene barnevernet møter.

80 prosent av de ansatte i barnevernet bør ha mastergrad, anbefaler Bufdir

Sosionomer og barnevernspedagoger har en relevant grunnkompetanse til å arbeide i det kommunale barnevernet (bydelsnivå), men det må opprettes stillinger som etterspør sosialarbeidere med relevant mastergradskompetanse, relevant videreutdanning eller lang erfaring der avlønningen tilsvarer utdanningsnivå for begge profesjoner.

Allerede i dag er det mange med masterkompetanse. I større kommuner må det også opprettes stillinger med annen relevant fagbakgrunn enn sosialarbeider. De mindre kommunene må ha et fylkesnivå de kan henvende seg til i komplekse saker.

Grunnbemanningen i kommunene må være så stor at det er tid til å bygge gode relasjoner og utvikle et mangfold av tiltak tilpasset det enkelte barnet og familien.

Veiledning av nyutdannede sosialarbeidere være obligatorisk og en del av kompetanseprogrammet i alle kommuner. Som et ledd i kompetanseprogrammet opprettes det faglige fora i alle kommuner (bydeler), der ansatte i barnevernet, sosialtjenesten, helsesøstre, barnehager, utekontakter og andre møtes for å utveksle erfaringer og reflektere over problemstillinger og etiske utfordringer knyttet til barneverns- og familiearbeidet. Videre at gode eksempler blir presentert. Denne faste samhandlingen mellom barnevernet og andre tjenester i kommunen som møter familier og barn, skal også ha som målsetting å utvikle til god arbeidsdeling mellom tjenestene.

Problemet er ikke manglende mastergrader

Kompetansesentra må etableres i alle fylker med en tverrfaglig bemanning, for eksempel sosionom/barnevernspedagog, psykiater/psykolog, helsesøster/psykiatrisk sykepleier, pedagog/barnehageansatt og jurist. Kompetansesenteret er til disposisjon for alle kommunene i fylket for veiledning og rådgivning i vanskelige og sammensatte saker. Senteret skal stimulere til faglig utvikling i førstelinjen og være behjelpelig med utformingen av førstelinjens del av kompetanseprogrammet.

Kompetansesenteret skal etablere opplæringsprogrammer, dels intensive, dels langvarige for alle i barnevernstjenestene og sosialtjenestene i fylket. Temaer for disse kan være: barnevern og familie, marginalisert ungdom, juss, forvaltningsoppgaver, samarbeid og samhandling, brukerperspektiv, rus, psykiatri, kulturforståelse, relasjonskompetanse, etikk og verdier.

Kompetansesentrene skal styrke kommunikasjon og samarbeid vertikalt og horisontalt og er en viktig del av kompetanseprogrammet.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det