Nyhetsredaktør i Dagbladet Frode Hansen.

Nyhetsredaktør i Dagbladet Frode Hansen.

Terje Bendiksby/NTB

Dagbladets barnevernsdekning fikk ros av PFU – utvalget frikjente avisen på alle punkter

Landsforeningen for barnevernsbarn klaget på presseetikken i to av Dagbladets artikler, men fikk ikke medhold.
25.11.2020
17:31
25.11.2020 17:42

anne@lomedia.no

Landsforeningen for barnevernsbarn klaget i sommer inn to Dagblad-artikler for brudd på Vær varsom-plakaten. Klagen gjaldt sakene «Går i strupen på Strasbourg», og «Nekter barnevernet omkamp etter EMD-juling», som ble publisert i februar i år.

Nå har Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klagen og kommer til at Dagbladet ikke har brutt god presseskikk. Uttalelsen kan leses her.

– Utvalget deler vår oppfatning om at artiklene åpenbart har samfunnsbetydning og at presseskikken ikke er brutt, sier nyhetsredaktør Frode Hansen.

Dagbladet har levert flere tilsvar på klagen. Der understreker avisen at en eventuell fellelse nærmest vil gjøre det umulig å omtale norske barnevernssaker, både enkeltsaker og barnevernet som institusjon.

Hørte på stream

Nyhetsredaktøren fulgte utvalgets møte på stream i dag. Der hørte han medlemmene gi ros til Dagbladet for dekningen av dommene i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

Han har vært med å dømme Norge i tre barnevernssaker. Nå tror han tiden som dommer i Strasbourg vil gå med til klager på koronareglene i Europa

– Utvalget roste journalistikken vår på et vanskelig område og sa at artiklene er godt og viktig håndverk. Utvalget uttrykte at artiklene har bidratt til oversikt på området, og at det er bred bruk av kilder, sier redaktør Frode Hansen.

Det er journalist Asle Hansen som har skrevet sakene.

Klaget på titlene

Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Thomas Johansen, sa til Fontene i august at de har sett seg lei på den tabloide og unyanserte dekningen Dagbladet har gjort av barnevernsdommene i Menneskerettsdomstolen. Det var grunnen til at de leverte klage.

– Det brukes krigslignende ord som «knuste» barnevernet og «EMD-juling». Det er en ordlyd som overhodet ikke stemmer overens med forholdene som kommer fram i dommene, sa Johansen da.

Utvalget i PFU er ikke enig i dette. De uttaler at artiklene ikke gir et uriktig inntrykk av de faktiske forhold, eller at utvalget av kilder samlet sett er presseetisk uakseptabelt. «Overskriftene var spissede, men ikke misvisende eller usaklige», står det i uttalelsen.

Klaget på vegne av alle barn

Landsforeningen for barnevernsbarn viste også til punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten. Den sier at det er god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Landsforeningen klaget på vegne av «alle som har noe med barnevernet å gjøre, nåværende og framtidige barnevernsbarn».

– Dekningen fra Dagbladet fører til et ufattelig stigma med en sånn unyansert krigstype-dekning. Vi frykter for konsekvensene, at folk flest får et uriktig bilde av at barnevernet «tar barn», og at debatten om barnevernet dras i feil retning, sa Johansen til Fontene i august.

Mye lest på Fontene: «Leo» (5) ble akuttplassert uten at han var utredet for autisme. Etter fem års kamp, har mor fått gutten hjem

Ikke en vid tolkning

Utvalget er ikke enig i at Dagbladets omtale innebærer en presseetisk krenkelse av alle norske barnevernsbarn: «Utvalget finner det uansett ikke godtgjort at Dagbladets publiseringer var i strid med barnevernsbarns interesser generelt. Basert på det foreliggende materialet kan PFU heller ikke se at publiseringene inneholdt elementer som identifiserte berørte barn på presseetisk krenkende vis», står det i uttalelsen.

– Jeg er tilfreds med at utvalget ikke legger til grunn en vid tolkning av punkt 4.8, slik klager gjør, sier Frode Hansen.

Fikk du med deg denne? Ingen granskning av barnevernet, politikerne lyttet til alliansen av ansatte, arbeidsgivere og barnevernsbarn

25.11.2020
17:31
25.11.2020 17:42