Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn har sett seg lei på det han mener er tabloid og unyansert dekning av EMD-dommene i Dagbladet.

Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn har sett seg lei på det han mener er tabloid og unyansert dekning av EMD-dommene i Dagbladet.

Privat

Dagbladet bryter presseetikken, mener Barnevernsbarna. Nå har de klaget til PFU

Landsforeningen for barnevernsbarn har klaget inn to Dagblad-artikler for brudd på Vær varsom-plakaten.
17.08.2020
13:18
17.08.2020 14:45

anne@lomedia.no

Klagen til Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjelder to artikler i Dagbladet;

«Går i strupen på Strasbourg», og «Nekter barnevernet omkamp etter EMD-juling», som ble publisert i februar i år.

Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Thomas Johansen, sier de har sett seg lei på den tabloide og unyanserte måten Dagbladet har dekket barnevernsdommene i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi reagerer på måten Dagbladet omtaler barnevernet på. Det brukes krigslignende ord i titlene som «knuste» barnevernet og «EMD-juling». Det er en ordlyd som overhodet ikke stemmer overens med de faktiske forholdene som kommer fram i dommene, sier Johansen.

– Noen må klage

Landsforeningen for barnevernsbarn mener Dagbladet bryter med punkt 1.2 og 4.8 i Vær varsom-plakaten, som er pressens eget etiske regelverk. Punkt 1.2 handler om at pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til orde. Punkt 4.8 sier at det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet, i saker der barn omtales.

– Hvem klager dere på vegne av?

– Vi klager på vegne av alle som har noe med barnevernet å gjøre, nåværende og framtidige barnevernsbarn. Dekningen fra Dagbladet fører til et ufattelig stigma med en sånn unyansert krigstype-dekning. Vi frykter for konsekvensene, at folk flest får et uriktig bilde av at barnevernet «tar barn», og at debatten om barnevernet dras i feil retning, sier Johansen.

Mener fagforeningene burde klage

Han forteller at flere av foreningens medlemmer har tatt kontakt med styret for å ta et oppgjør med den tabloide dekningen.

Norge felt i to nye barnevernssaker

– Vi har fulgt med i nyhetsdekningen og kom til et punkt hvor vi måtte si fra.

Johansen har selv bakgrunn som fosterbarn. Han er utdannet barnevernspedagog og jobber i dag i en barnevernsinstitusjon som drives av Klokkegårdsstiftelsen.

– Vi synes det er påfallende at det er vår organisasjon som tar klagen til torgs. Hvorfor ingen andre? Fagforbundene burde gjort det, Fellesorganisasjonen (FO), Delta, eller barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (Bia) ettersom yrkesgrupper i barnevernet også blir skadelidende etter Dagbladets artikler, hevder Johansen.

Professor i barnerett: – Nå må vi ha is i magen

Har levert tilsvar

Sekretariatet i PFU bekrefter at saken er igangsatt og at tilsvarsrunden er i gang. Klagen vil bli vurdert av utvalget i høst, sannsynligvis i oktober. Den får dermed full behandling, ikke forenklet slik noen saker får.

Journalist Asle Hansen, som har skrevet sakene, henviser til nyhetsredaktør Frode Hansen. Han bekrefter at Dagbladet er klaget inn.

– Vi mener ikke å ha brutt god presseskikk og har levert vårt tilsvar, sier Hansen.

Utover dette vil han ikke kommentere klagen før PFU har behandlet saken.

– Må gjøres på etterrettelig måte

Thomas Johansen har mottatt første tilsvar fra Dagbladet, og venter nå på andre og siste tilsvar, før saken overlates til utvalget.

– Jeg opplever at Dagbladet går langt i å forsvare dekningen sin. De tar ikke inn over seg at den unyanserte dekningen kan være problematisk, sier han.

– Hvis mediene skal ta hensyn til alle nåværende og framtidige barnevernsbarn, som er en mangfoldig gruppe mennesker, kan vel det føre til at journalister ikke lenger tør ta i barnevernssaker?

– Vi skal ha kritisk søkelys på barnevernet, men mediene må gjøre det på en etterrettelig måte, sier Johansen.

Dom i Menneskerettsdomstolen: Vibeke og Ken får erstatning i barnevernssak

– Et hav av forskjell

– Er klagen fra Landsforeningen politisk motivert?

– Det kan du si. Artiklene går for langt i å ta foreldrenes parti. Journalisten har referert dommene ut av kontekst, som Fanden leser Bibelen. Barnets stemme kommer ikke fram. Journalisten kunne tatt kontakt med interesseorganisasjoner som representerer barna, mener Johansen.

– Hva konkret mener du er unyansert i dekningen?

– Journalisten har helt klart tatt perspektivet til de som leser dommene mest kritisk. Når Bufdir og statsadvokaten kommer med sine tolkninger av EMD-dommene er det et hav av forskjell. Vinklingen i Dagbladet er tatt ut av proporsjoner. Landsforeningen kritiserer faktisk barnevernet hver dag, men vi gjør det i dialog, sier Johansen.

– En interesseorganisasjon har en annen rolle enn media?

– Det er klart, men dører lukkes når det blir polemisk, slik Dagbladet legger opp til, sier Johansen.

Dagbladet ble felt i mars

PFU har ikke spesifikk statistikk på klagesaker som omhandler barnevern, men sier det typisk er punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten det henvises til.

Fra desember 2019 og hittil i år har PFU konkludert med brudd på punkt 4.8 i fire saker, av klagesakene som har fått full behandling i utvalget.

– Punkt 4.8 gjelder imidlertid omtale av alle barn, ikke bare saker som handler om barnevern, opplyser Mathias Vedeler i PFU.

Dagbladet ble felt i en 4.8-sak i mars i år. PFU uttalte at avisen brøt god presseskikk da de skrev om tenåringen som ble hentet av politiet og isatt håndjern.

17.08.2020
13:18
17.08.2020 14:45