JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tillitsvalgt Linn-Christin Eik de Lange er positiv til tiltakene fra byrådet, men minner om at ingen av dem løser det største problemet: Mangel på tid. Skal barnevernet gi gode tjenester, må saksbehandlere ha mer tid til familiene, mener hun.

Tillitsvalgt Linn-Christin Eik de Lange er positiv til tiltakene fra byrådet, men minner om at ingen av dem løser det største problemet: Mangel på tid. Skal barnevernet gi gode tjenester, må saksbehandlere ha mer tid til familiene, mener hun.

Otto von Münchow

Barnevernet i Bergen fikk knusende kritikk i Fjeld-rapporten. Nå lanserer kommunen tiltak for å sikre barns rettigheter

– Ansatte skal lære av feil, men politikerne må ikke tro at det finnes en quick fix, sier Linn-Christin Eik de Lange, tillitsvalgt for FO.
10.09.2020
08:09
10.09.2020 08:09

fontene@lomedia.no

Byrådet i Bergen vil innføre krav om at alle barn skal bli hørt. Dersom det ikke gjøres, skal det dokumenteres hvorfor barnevernet ikke har snakket med barna og hvilke vurderinger som er gjort.

Byrådet ønsker også å styrke kompetansen til ansatte og se på hvordan tjenesten er organisert. Videre vil byrådet innføre tiltak for bedre konflikthåndtering og -læring, se på internkontroll, gjennomføre halvårlig spørreundersøkelser blant ansatte og utvikle en ny digital portal for saksbehandling.

Bakgrunnen er den såkalte Fjeld-rapporten. Den avdekket at barnevernstjenesten i flere saker gjorde alvorlige feil, som fikk store konsekvenser for barn og familier.

– Fjeld-rapporten er rystende lesing. Det gjør vondt å lese om barn og unge som ikke har fått den hjelpen de trenger, konstaterer byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery (Ap).

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery (Ap) har ambisjoner om å skape den beste barnevernstjenesten i landet.

Byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Jaffery (Ap) har ambisjoner om å skape den beste barnevernstjenesten i landet.

Otto von Münchow

– Samtidig gir rapporten oss en mulighet til å utvikle barnevernet i Bergen. Hvis vi kan lære av feilene som er gjort, kan vi gjøre vår barnevernstjeneste til den beste i landet, sier hun.

Tillitsvalgt ikke overrasket over kritikken

Linn-Christin Eik de Lange, spesialkurator i barnevernet og plasstillitsvalgt for FO, forteller at de ansatte er positive til at tjenesten blir kartlagt. Samtidig opplever hun at det er ulik forståelse av virkeligheten blant dem som jobber i førstelinjetjenesten og blant administrasjon og politisk ledelse.

– Vi må være ydmyke i den jobben vi utfører og selvsagt gjøre møtet med barnevernet til en best mulig opplevelse. Og så må vi beklage til de familiene som det er blitt gjort feil overfor, sier Eik de Lange.

Linn-Christin Eik de Lange jobber som spesialkurator i barnevernet i bydelen Loddefjord og er plasstillitsvalgt for FO.

Linn-Christin Eik de Lange jobber som spesialkurator i barnevernet i bydelen Loddefjord og er plasstillitsvalgt for FO.

Otto von Münchow

Hun er ikke overrasket over rapportens knusende dom. Slik hun ser det, må mye på plass for at barnevernstjenesten skal fungere optimalt. Barnevernet må se på hele pakken, inkludert rammevilkårene for dem som skal gjøre jobben, mener hun.

Tid det største problemet

For de Lange er mange av tiltakene som byrådet foreslår positive. Men ingen av dem tar tak i den største utfordringen: Tid. Skal barnevernet kunne gi så gode tjenester som mulig og forhindre grove feil, må saksbehandlere ha mer tid til oppfølging av familiene, og avdelingslederne må få ansvar for mindre team og færre saker.

– Det vi i FO og medlemmene er opptatt av, er at det ikke finnes en quick fix. Vi opplever litt at det fra politisk hold letes etter raske løsninger og en syndebukk for den kritikken som fremkommer i rapporten, bemerker de Lange.

– Vi må ikke glemme at 80 prosent av dem som har vært i kontakt med barnevernet, er fornøyd med oss. Vi gjør heldigvis ikke bare feil!

Feil i 9 av 10 saker

Bakgrunnen for rapporten, som har utløst byrådets forslag til tiltak, var flere konflikter i barnevernet for noen år tilbake. I 2017 vedtok bystyret i Bergen å bestille en ekstern granskning av ti spesielt konfliktfylte barnevernssaker. Utvalget ble utnevnt i 2019 og Rune Fjeld utpekt til leder.

Rapporten fra Fjeld-utvalget ble lagt fram i vår. Den konstaterer at i ni av de ti sakene har barnevernets saksbehandling vært for dårlig med til dels store konsekvenser for barn og familie.

Han har vært med å dømme Norge i tre barnevernssaker. Nå tror han tiden som dommer i Strasbourg vil gå med til klager på koronareglene i Europa

Linn-Christin Eik de Lange er klar på at folk må kunne stole på at de som jobber i barnevernet, gjør de riktige valgene. Eller som hun sier: En skal lete etter dem som bevisst gjør feil. Samtidig erkjenner hun at det av og til kan glippe.

– Da må vi lære av feilene vi gjør. Og det opplever jeg at vi ønsker. Men vi er allergiske mot flere spørreundersøkelser, sier Eik de Lange.

Hun synes det er fint både med bedre oppfølging, øvingsarenaer, kompetanseheving og en ny mentorordning, som byrådet foreslår, men det endrer ikke på tidsklemmen. Når ansatte tas ut av den daglige jobben, lider saksbehandlingen. Eik de Lange istemmer at det vil være mulig å jobbe smartere, men det løser ikke alt.

– Det å skape relasjoner, krever tid.

Må minimere feil

Byråd Lubna Jaffery gjenkjenner opplevelsen av at det er stor avstand mellom henne i byrådet og ut til den enkelte i tjenesten. For henne er målet å minke denne avstanden. Hun ønsker også at det skapes tverrpolitisk enighet om barnevernet i Bergen slik at vilkårene ikke endres avhengig av hvilket parti som styrer byen.

– Vi i dagens byråd mener at vi må se på systemet og gi ansatte gode rammevilkår slik at de kan gjøre en god jobb.

Jaffery understreker at det ikke er slik at barnevernet har stått stille. 25 nye stillinger er blitt tilført allerede før Fjeld-rapporten forelå. Barnevernet må fortsatt styrkes, men det økonomiske aspektet må byrådet komme tilbake til i budsjettet forklarer hun.

Helserisiko å jobbe i Tromsø barnevernstjeneste, advarer bedriftslegen. Rovdrift på ansatte, sier tillitsvalgt

For byråden er alle forslagene til endringer og nye tiltak viktige. Men Jaffery vil spesielt framheve to momenter. Det ene er barnas perspektiv, at de blir hørt og lyttet til. Barnevernet er til for barna fastslår hun. Samtidig erkjenner hun at det kan være ekstremt krevende.

– Dernest er jeg opptatt av at de ansatte har anledning til å utføre jobben sin, slik at de gjør mindre feil. Alle kan gjøre feil, men i barnevernet får det store konsekvenser. Vi må derfor minimere feilene.

Hun forklarer at det er derfor det blir viktig å styrke kompetansen, legge til rette for øving, ny mentorordning, veiledning og å bruke tid til å utvikle lederne. Jaffery konstaterer at det er stor turnover i tjenesten. Det er ikke bra, og hun ønsker å gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnevernet.

– Vi må utvikle tiltakene i samarbeid med de ansatte.

– Finnes ingen raske løsninger

Hovedtillitsvalgt i FO i Bergen, Renathe Remes Øen, ble ansatt i barnevernet for 20 år siden. Allerede den gang ble det fokusert på at alle barn skal få uttale seg. At det fortsatt er et tema i dag, er for Øen ganske talende.

– Dette snakket vi om for ti år siden, for fem år siden, og nå er det plutselig blitt en hastesak. Det er ikke tvil om at opposisjonen i bystyret er pådrivere for at byrådet må finne raske løsninger. Men det finnes ingen raske løsninger, sier Øen.

Renathe Remes Øen er hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune.

Renathe Remes Øen er hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune.

Otto von Münchow

For henne er Fjeld-rapporten bare én i bunken av rapporter som peker på de samme problemene. Hun er redd for at alle disse eksterne rapportene kan skape frykt for å gjøre feil da de er vilkårlige og tilfeldige. Rapporter er vel og bra, men nå må tjenesten få fred til å jobbe, mener hun.

– Fjeld-rapporten peker på at barnevernet skal være en lærende organisasjon. Men politikerne kan ikke si at vi må tørre å feile. Men det er eneste måten å lære.

Øen tror ikke økt bemanning i seg selv er svaret på utfordringene i barnevernet. Dette kan ikke løsrives fra ledelse og lønnsforhold. Høy turnover og høyt sykefravær sier noe om at arbeidsforholdene må bedres.

– Jeg tror at Bergen kommune kan bli bedre på rekruttering og på det å hente ut det beste av sine medarbeidere. Det gjelder også ledere. De må ha trygghet i bunn for å kunne lede en forsvarlig tjeneste, sier Øen.

10.09.2020
08:09
10.09.2020 08:09