Navn det unevnelige

Siri Søftestad:Seksuelle overgrepFra privat avmakt til tverretatlig handlekraftUniversitetsforlaget 2005-12-06
10.01.2006
14:22
15.12.2013 22:33

I Vest-Agder var de tidlig ute med et tverretatlig samarbeid om seksuelle overgrep mot barn En ildsjel i fylkesbarnevernet , nå det statlige Bufetat, og en forsker stod sentralt i samarbeidet, hvor psykiatri, barnevern, barnemedisin og politi har deltatt. Men også lærere, barnehageansatte og kommunale barnevernsarbeidere.Siri Søftestad er sosionom og arbeider i Bufetat. Barnet trenger beskyttelse, men får det sjelden. Et tverretatlig samarbeid hvor barneverntjenesten er sentral, kan bedre situasjonen atskillig, mener hun.Men det krever at fagfolk utfordrer tabuiseringen av seksualisert vold. Først i 1967 ble incest gjort straffefritt for de utsatte. Søftestad bidrar til å utfordre tabuiseringen med denne boka. Boka veksler mellom personlige historier og mer lærebokpregede og praktiske deler hvor fagfolk kan finne nyttig hjelp videre i arbeid med problemstillingen.

Mia

10.01.2006
14:22
15.12.2013 22:33