JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn har sett seg lei på det han mener er tabloid og unyansert dekning av EMD-dommene i Dagbladet.

Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn har sett seg lei på det han mener er tabloid og unyansert dekning av EMD-dommene i Dagbladet.

Privat

Dagbladet bryter presseetikken, mener Barnevernsbarna. Nå har de klaget til PFU

Landsforeningen for barnevernsbarn har klaget inn to Dagblad-artikler for brudd på Vær varsom-plakaten.
17.08.2020
13:18
17.08.2020 14:45

anne@lomedia.no

Klagen til Pressens Faglige Utvalg (PFU) gjelder to artikler i Dagbladet;

«Går i strupen på Strasbourg», og «Nekter barnevernet omkamp etter EMD-juling», som ble publisert i februar i år.

Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Thomas Johansen, sier de har sett seg lei på den tabloide og unyanserte måten Dagbladet har dekket barnevernsdommene i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Vi reagerer på måten Dagbladet omtaler barnevernet på. Det brukes krigslignende ord i titlene som «knuste» barnevernet og «EMD-juling». Det er en ordlyd som overhodet ikke stemmer overens med de faktiske forholdene som kommer fram i dommene, sier Johansen.

– Noen må klage

Landsforeningen for barnevernsbarn mener Dagbladet bryter med punkt 1.2 og 4.8 i Vær varsom-plakaten, som er pressens eget etiske regelverk. Punkt 1.2 handler om at pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til orde. Punkt 4.8 sier at det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet, i saker der barn omtales.

– Hvem klager dere på vegne av?

– Vi klager på vegne av alle som har noe med barnevernet å gjøre, nåværende og framtidige barnevernsbarn. Dekningen fra Dagbladet fører til et ufattelig stigma med en sånn unyansert krigstype-dekning. Vi frykter for konsekvensene, at folk flest får et uriktig bilde av at barnevernet «tar barn», og at debatten om barnevernet dras i feil retning, sier Johansen.

Mener fagforeningene burde klage

Han forteller at flere av foreningens medlemmer har tatt kontakt med styret for å ta et oppgjør med den tabloide dekningen.

Norge felt i to nye barnevernssaker

– Vi har fulgt med i nyhetsdekningen og kom til et punkt hvor vi måtte si fra.

Johansen har selv bakgrunn som fosterbarn. Han er utdannet barnevernspedagog og jobber i dag i en barnevernsinstitusjon som drives av Klokkegårdsstiftelsen.

– Vi synes det er påfallende at det er vår organisasjon som tar klagen til torgs. Hvorfor ingen andre? Fagforbundene burde gjort det, Fellesorganisasjonen (FO), Delta, eller barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (Bia) ettersom yrkesgrupper i barnevernet også blir skadelidende etter Dagbladets artikler, hevder Johansen.

Professor i barnerett: – Nå må vi ha is i magen

Har levert tilsvar

Sekretariatet i PFU bekrefter at saken er igangsatt og at tilsvarsrunden er i gang. Klagen vil bli vurdert av utvalget i høst, sannsynligvis i oktober. Den får dermed full behandling, ikke forenklet slik noen saker får.

Journalist Asle Hansen, som har skrevet sakene, henviser til nyhetsredaktør Frode Hansen. Han bekrefter at Dagbladet er klaget inn.

– Vi mener ikke å ha brutt god presseskikk og har levert vårt tilsvar, sier Hansen.

Utover dette vil han ikke kommentere klagen før PFU har behandlet saken.

– Må gjøres på etterrettelig måte

Thomas Johansen har mottatt første tilsvar fra Dagbladet, og venter nå på andre og siste tilsvar, før saken overlates til utvalget.

– Jeg opplever at Dagbladet går langt i å forsvare dekningen sin. De tar ikke inn over seg at den unyanserte dekningen kan være problematisk, sier han.

– Hvis mediene skal ta hensyn til alle nåværende og framtidige barnevernsbarn, som er en mangfoldig gruppe mennesker, kan vel det føre til at journalister ikke lenger tør ta i barnevernssaker?

– Vi skal ha kritisk søkelys på barnevernet, men mediene må gjøre det på en etterrettelig måte, sier Johansen.

Dom i Menneskerettsdomstolen: Vibeke og Ken får erstatning i barnevernssak

– Et hav av forskjell

– Er klagen fra Landsforeningen politisk motivert?

– Det kan du si. Artiklene går for langt i å ta foreldrenes parti. Journalisten har referert dommene ut av kontekst, som Fanden leser Bibelen. Barnets stemme kommer ikke fram. Journalisten kunne tatt kontakt med interesseorganisasjoner som representerer barna, mener Johansen.

– Hva konkret mener du er unyansert i dekningen?

– Journalisten har helt klart tatt perspektivet til de som leser dommene mest kritisk. Når Bufdir og statsadvokaten kommer med sine tolkninger av EMD-dommene er det et hav av forskjell. Vinklingen i Dagbladet er tatt ut av proporsjoner. Landsforeningen kritiserer faktisk barnevernet hver dag, men vi gjør det i dialog, sier Johansen.

– En interesseorganisasjon har en annen rolle enn media?

– Det er klart, men dører lukkes når det blir polemisk, slik Dagbladet legger opp til, sier Johansen.

Dagbladet ble felt i mars

PFU har ikke spesifikk statistikk på klagesaker som omhandler barnevern, men sier det typisk er punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten det henvises til.

Fra desember 2019 og hittil i år har PFU konkludert med brudd på punkt 4.8 i fire saker, av klagesakene som har fått full behandling i utvalget.

– Punkt 4.8 gjelder imidlertid omtale av alle barn, ikke bare saker som handler om barnevern, opplyser Mathias Vedeler i PFU.

Dagbladet ble felt i en 4.8-sak i mars i år. PFU uttalte at avisen brøt god presseskikk da de skrev om tenåringen som ble hentet av politiet og isatt håndjern.

17.08.2020
13:18
17.08.2020 14:45