JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ole Henrik Kråkenes i FO mener utvalget trekker opp viktige prinsipper, som at barn trenger ro og at institusjonene skal oppleves som et hjem.

Ole Henrik Kråkenes i FO mener utvalget trekker opp viktige prinsipper, som at barn trenger ro og at institusjonene skal oppleves som et hjem.

Anne Myklebust Odland

Institusjonsbarnevernet:

Utvalg vil gjøre store endringer for barn på institusjon: – Viktig kursendring

Utvalget vil ha færre og bedre institusjoner og pålegger helsesektoren mer ansvar og plikt.
26.10.2023
17:25
27.10.2023 10:48

anne@lomedia.no

Institusjonsutvalget ble satt ned sommeren 2022. Bakteppet er alvorlig, ifølge barne- og familieminister Kjersti Toppe: Institusjonstilbudet har ikke klart å hjelpe barn godt nok. Ungdom har mistet livet mens de har vært på institusjon.

Nå foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget tydelige endringer som gjør at barn som blir flyttet til institusjon kan få bedre hjelp og omsorg.

I dag la de fram NOU-en Med barnet hele vegen.

Utvalget har tenkt nytt om samhandlingen mellom barnevernet, helsetjenesten og justissektoren og hva som skal til for at samarbeidet skal bli bedre og ansvaret tydelig.

Utvalgsleder og fagdirektør i Helsetilsynet, Erik Stene presenterer utvalgets anbefalinger.

Utvalgsleder og fagdirektør i Helsetilsynet, Erik Stene presenterer utvalgets anbefalinger.

Anne Myklebust Odland

Utvalgsleder og fagdirektør i Helsetilsynet, Erik Stene leverte femti anbefalinger og understreket at det er et samlet utvalg som stiller seg bak forslagene.

– Vi har besøkt mange institusjoner og fått inspirasjon til hva som må gjøres, sa han under pressekonferansen.

Han la vekt på at det er snakk om tusen barn som bor på institusjon og at «dette må vi klare».

Les også: Kutt rammer de minste:– Det er lettere å lukke døra når en baby gråter enn når tenåringer knuser ruter

Institusjoner der barn bor

Et enkelt bolighus som brukes som barnevernsinstitusjon er ikke lenger nok.

Utvalget mener det trengs større, robuste institusjoner og at de må ha ambulante helseteam knyttet til seg.

I tillegg skal barn få tilbud om plass på institusjon i den regionen de bor. Barn med alvorlige rusproblemer skal ut av barnevernsinstitusjoner og få annen helsehjelp. Ansvaret for spesialisert rusbehandling legges til spesialisthelsetjenesten.

NOUen har fått tittelen Med barnet hele vegen.

NOUen har fått tittelen Med barnet hele vegen.

Anne Myklebust Odland

Utvalget anbefaler også at helsekartlegging flyttes fra Bufetat til helseforetakene, som får plikt og ansvar for å tilby helseteam til alle institusjoner og veilede ansatte.

– Det legges opp til en viktig kursendring der også helsetjenestene og kriminalomsorgen får et tydeligere ansvar for barn som trenger hjelp, sier Ole Henrik Kråkenes, leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO.

Vil ha store tun med hus

– Å få opp nye institusjoner vil ta tid, men bevegelsen må starte, slik at det blir en systemendring, sa utvalgslederen.

Utvalget vil ha institusjoner der behovet er og ikke der etableringslysten har vært stor, understreket han.

Dagens institusjoner er små, ofte med avdelinger på en til fire plasser.

Utvalget vil bort fra dagens inndeling i atferd- og omsorgsinstitusjoner.

I stedet foreslår de en tredeling av institusjoner i kategoriene Akutt og utredning, Omsorg- og utviklingsstøtte og et nivå pluss.

Utvalget skisserer at tilbudet skal bestå av hundre enheter mot 230 i dag.

De krever også at staten bygger større institusjoner og ser for seg store tun med hus, der hvert hus dekker barns ulike behov.

Slik mener utvalget at antall flyttinger kan reduseres. Hvis barnets behov endrer seg, kan det flytte over til et annet hus med annen kompetanse og andre ansatte.

Les også: – Jeg er blitt overrasket over hva friluftsliv gjør, sier sosionom

– Vi trenger institusjoner

Ole Henrik Kråkenes mener utvalget trekker opp viktige prinsipper, som at barn trenger ro og at institusjonene skal oppleves som et hjem. Han mener det er viktig at man flytter ressurser dit barna er. Han bet seg merke i flere gode forslag.

– Det er viktig med tiltak som kan motvirke at barn må flytte langt eller flere ganger, sier han.

I tillegg er det en spennende idé med ambulante helseteam som skal være tilgjengelige for institusjonene, mener han.

- Utvalget kommer med flere spennende forslag som vi skal sette oss godt inn i, sier Ole Henrik Kråkenes i FO.

- Utvalget kommer med flere spennende forslag som vi skal sette oss godt inn i, sier Ole Henrik Kråkenes i FO.

Anne Myklebust Odland

– Hvilke omveltninger kan forslagene få for ansatte?

– Hvis dette skal bidra til en bedre oppgavefordeling, må det være tydelige føringer på hvem som har ansvar for hva. Bistandsplikten er i stor grad førende for hvilke oppgaver som blir prioritert i dag, så denne bør sees på, sier Kråkenes.

Han er glad for å høre utvalget si at det er behov for institusjoner.

– For noen barn er det nettopp det som trengs. Da må vi ikke ha holdningen at institusjon alltid er siste utvei.

Glad for helhetlig plan

Utvalgslederen fraråder at man plukker forslag for forslag og la vekt på at det er en helhetlig plan som legges fram i NOU-en. Nettopp dette mener FO-leder Mimmi Kvisvik er bra.

- Det er flott at utvalget presenterer en helhetlig plan for barnevernsinstitusjoner, sier Mimmi Kvisvik. Bak står Torunn Austheim (tv), Gøril Våland og Monica Brunner fra utvalget.

- Det er flott at utvalget presenterer en helhetlig plan for barnevernsinstitusjoner, sier Mimmi Kvisvik. Bak står Torunn Austheim (tv), Gøril Våland og Monica Brunner fra utvalget.

Anne Myklebust Odland

– Det er flott at utvalget presenterer en helhetlig plan! Og så er det et klart råd fra utvalget at helsesektoren må ta sin del av ansvaret. Det er jeg glad for, så verken barn eller ansatte i barnevernet blir sittende med svarteper, sier Kvisvik.

– Hvordan vil arbeidshverdagen til ansatte i barnevernet endre seg om forslagene går gjennom?

– Vi har lenge sagt at vi strever med å lykkes med de sykeste ungdommene. De nye forslagene understreker at barnevern er omsorg og utvikling, mens helsehjelp skal gis av helsesektoren.

Les også: – Barnevernet alene kan ikke bære skylden for menneskerettsbrudd

– Her burde ikke barn bodd

Monica Brunner, barnevernsleder i Kristiansand har sittet i utvalget. Hun er opptatt av at institusjoner skal etableres i barnas nærmiljø slik at de slipper å flytte til en annen landsdel.

Monica Brunner, barnevernsleder i Kristiansand har sittet i utvalget.

Monica Brunner, barnevernsleder i Kristiansand har sittet i utvalget.

Anne Myklebust Odland

– Det er stor investeringslyst for å etablere private institusjoner i Agder, og det er nok en opphopning i regionen med ca. 120 omsorgsboliger og institusjoner. Det blir viktig å spre tilbudet utover hele Norges land, sier hun.

Hun mener det er et viktig forslag fra utvalget at kommuner kan etablere egne botiltak og differensiere tilbud på kommunalt nivå.

– Kommuner må ha mulighet til å gi et egnet botilbud. Det forslaget har jeg støttet veldig, sier Brunner.

Hun mener det også er svært viktig at rusbehandling gis av spesialisthelsetjenesten ved alvorlig og tung rusing, men at institusjonene også må ha kompetanse på rusbehandling.

– Jeg har undret meg over hvorfor de under 18 år skal ha behandling for rus fra barnevernet og de over 18 skal ha det i spesialisthelsetjenesten, sier hun. 

Har besøkt institusjoner

Sammen med utvalget har hun reist rundt til institusjoner. Hun sier hun har sett gode steder, men også institusjoner der hun har tenkt at her skulle ikke barn bodd.

– De stedene har vært preget av at barna er gitt opp, huset er kanskje strippet for inventar fordi det har vært mye hærverk, men det fremstår ikke som noe hyggelig sted å bo, sier hun.

Hun er tilfreds med at utvalget foreslår hva barnevernet, helsetjenesten og justissektoren skal ha ansvar for.

– Jeg håper våre forslag vil gi et bedre tilbud og tryggere forhold på institusjonene, sier hun.

NOU-en sendes nå på høring. Minister Kjersti Toppe mener det er en tyngde i forslagene ettersom et samlet utvalg stiller seg bak.

Hun sier hun er enig i prinsippene utvalget legger til grunn, som at barn må oppleve mest mulig normalitet og ro og at løsningen ligger i at flere sektorer jobber sammen.

Med barnet hele vegen

NOU-en skisserer «barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit».

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022 og har hatt som oppgave å utrede institusjonstilbudet i barnevernet.

To statsråder tok imot NOU-en: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

26.10.2023
17:25
27.10.2023 10:48

Med barnet hele vegen

NOU-en skisserer «barnevernsinstitusjoner som har barnas tillit».

Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2022 og har hatt som oppgave å utrede institusjonstilbudet i barnevernet.

To statsråder tok imot NOU-en: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).