«Tor» er takknemlig for tilbudene han har fått delta på i fengselet, og mener de har vært med på å gjøre soningen bedre for både ham selv og barna hans. Her står han i rommet hvor han får besøk av barna en gang i måneden.

«Tor» er takknemlig for tilbudene han har fått delta på i fengselet, og mener de har vært med på å gjøre soningen bedre for både ham selv og barna hans. Her står han i rommet hvor han får besøk av barna en gang i måneden.

Adrian Nielsen

«Tor»: – Den verste straffen er å ikke se barna

Det er ikke ofte «Tor» treffer ungene sine, men når han gjør det er det ukas høydepunkt. – Innsattes Barn Oslo har gjort soningen bedre for både meg og barna, sier han.
15.04.2020
13:18
16.04.2020 17:23

hanna.skotheim@lomedia.no

«Unnskyld for at vi har vært sinte på deg i det siste. Håper du kan tilgi oss. We love you». Denne lappen fikk «Tor» av barna sine kort tid etter at han kom til Romerike fengsel. Lappen satt en støkk i han. Det var jo ikke barna hans som skulle ha skyldfølelse. Det var han selv.

I dag er det opptil 9.000 barn i Norge som har en mor eller en far i fengsel. Det viser tall fra Kirkens Bymisjon. Barna til «Tor» er blant disse. Han ønsker å være anonym av hensyn til barna. I starten syntes Tor det var vanskelig å snakke med dem om at han var i fengsel. Etter å ha vært med på flere av de gratis tilbudene Innsattes Barn Oslo har, er det blitt enklere.

Mer naturlig samvær utenfor fengselet

Innsattes Barn Oslo har siden 2007 jobbet for å utvikle tiltak som retter seg spesielt mot barn av innsatte. I dag gjennomfører og tilrettelegger de for samvær med barn som har foreldre i fengsel. De er en del av Myrsnipa Samværssted som er en virksomhet knyttet til Kirkens Bymisjon. Der legges det til rette for samvær med tilsyn på oppdrag fra Bufetat og barnevernstjenesten.

Tor er blant dem som har fått bistand til å gjennomføre samvær med barna sine under fremstilling. Han møter dem to ganger i måneden, en gang på besøksrommet i fengselet og en gang i en av leilighetene på Myrsnipa Samværssted. Han gleder seg alltid til å møte dem, og synes det er ekstra fint når de er på Myrsnipa Samværssted.

– Samværet blir mer naturlig der. Det blir aldri helt naturlig i et fengsel, sier Tor, som er preget av dagens situasjon.

Koronaviruset har nemlig satt en stopper for alle besøk til innsatte og Tor har derfor ikke sett barna sine på fem uker.

– Det er tøft, men det er enda tøffere for de små. Det er vanskeligere for dem å forstå at dette vil ta slutt en dag.

Som plaster på såret, har det innsatte fått gratis ringetid. Tor og de andre innsatte har også fått utdelt iPader. I påska ble det dermed videosamtale med ungene.

– Det var koselig, men det er ikke det samme. Jeg er der, men jeg er ikke der egentlig, sier han.

Besøksforbudet rammer kvinnefengselet ekstra hardt

Nøye vurderinger

Selv om det i dag er unntakstilstand i fengslene, vil det åpnes opp for samvær når situasjonen normaliseres. Det er kriminalomsorgen som vurderer om den innsatte får innvilget fremstilling eller permisjon for å gjennomføre samværene i leilighetene på Myrsnipa Samværssted. Samværene skjer etter henvendelse fra innsatte, omsorgspersoner på utsiden, fengselsansatte eller samarbeidspartnere.

– Det gjøres nøye vurderinger i forkant av et eventuelt samvær, sier Pia Solicki og understreker at samværet alltid skal være til barnets beste.

Hun er barnevernspedagog, familieterapeut og leder av Innsattes Barn Oslo. Alle samværene både i og utenfor fengselet skjer sammen med henne eller Hanne Jørgensen, som er sosialkonsulent i Innsattes Barn Oslo og utdannet barnevernspedagog og familieterapeut. De har begge flere års erfaring med samvær dre i fengsel og tilbyr også veiledning i forbindelse med samværene.

Oppfordres til å snakke om følelser

Tor har også deltatt på pappaprogrammet som er utarbeidet av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Det er et program for domfelte fedre som har et ønske om å opprettholde og bedre relasjonen til sine barn. Programmet kan gjennomføres av Innsattes Barn Oslo etter forespørsel fra fengsler og fengselsenheter.

Pia Solicki har holdt kurs i pappaprogrammet i ulike fengsler siden 2015. Hun har blant annet vært på avdeling Kroksrud i Romerike fengsel, der Tor sitter.

– Følelser er et av mange viktige temaer som blir tatt opp i løpet av de gangene fedrene møtes i gruppe. Der blir de også oppfordret til å snakke med barna deres om følelser, sier Solicki.

Aleksander oppdrar hunden Lena mens han er i fengsel

Tor har hele tiden ønsket å være ærlig med barna om at han sitter inne og hvorfor. Tilbudene han har deltatt på har lært ham hvordan han skal gjøre dette på best mulig måte.

– Det er fint å kunne dele erfaringer med andre fedre som sitter inne. Det hadde vært et stort tap uten disse tilbudene, sier Tor og bekymrer seg for at kuttene i kriminalomsorgen vil føre til at færre innsatte får ta del i slike tilbud.

På rommet til «Tor» henger det fullt av tegninger og beskjeder fra barna på veggen.

På rommet til «Tor» henger det fullt av tegninger og beskjeder fra barna på veggen.

Adrian Nielsen

– Fikk høre at jeg var en god pappa

På pappaprogrammet lærer fedre om barns utvikling og behov, og de snakker om følelsene og reaksjonene barna kan få når pappa blir fengslet.

– Programmet gjør den domfelte mer bevisst på egen kriminalitet og hva kriminaliteten betyr for barna og familien, sier Solicki som håper programmet kan virke forebyggende.

Tall fra 2019 viser nemlig at tre av ti barn med foreldre som har sittet i fengsel, selv blir rusmisbrukere eller kriminelle.

– Vi ser at fedre som har gjennomført programmet, tar bedre vare på barna og er mer sensitiv overfor dem under samværene, sier Solicki.

Mange fordommer

Når programmet er ferdig, arrangeres det en familiedag med pappaene, barna og deres omsorgspersoner. Tor synes det var positivt at hans barn fikk møte andre barn som har en far i fengsel.

– Da så de at de ikke er alene, og at de foreldrene som sitter inne, er normale folk, sier Tor som er i femtiårene.

Han mener mange barn har et feil inntrykk av hvordan det er i fengsel.

– Det er viktig å bryte ned disse fordommene overfor barna og i samfunnet generelt.

Når «Tor» møter barna, spiller de spill, lager mat eller er ute og leker.

Når «Tor» møter barna, spiller de spill, lager mat eller er ute og leker.

Adrian Nielsen

Slitt med dårlig selvfølelse

Samtidig som pappaprogrammet har hatt positiv innvirkning på Tors barn, har det også vært til hjelp for ham selv.

– Jeg har slitt med dårlig selvfølelse, men kurset har løftet meg. Jeg fikk blant annet høre at jeg er en god pappa. Det er fint å høre når du føler at du har svikta, sier Tor.

Etter at Tor var ferdig med programmet, har han deltatt i en refleksjonsgruppe for pappaer. De som deltar, kan bli med ut på felles fengselspermisjon, altså fremstilling, for å møte barna en gang i måneden. Dette skjer i regi av kriminalomsorgen.

– Innsattes Barn Oslo har gjort soningen bedre for både meg og barna, sier Tor til Fontene.

Ønsker program for mødre

Mens pappaprogrammet har eksistert i mange år, har det ikke vært et slikt tilbud for mødre.

– Det er blitt gjennomført et foreldreveiledningskurs på Bredtveit Kvinnefengsel. Erfaringene så langt viser at det er behov for et program som er likt pappaprogrammet, men som er rettet mot mødre i fengsel og deres behov, sier Solicki.

Innsattes Barn Oslo samarbeider nå med KRUS om å utarbeide et tilsvarende program for mødre. Planen er at det skal ferdigstilles i løpet av 2022. Før den tid skal KRUS og Innsattes Barn innhente informasjon fra innsatte og ansatte i ulike kvinnefengsler i landet.

Den verste straffen

På rommet til Tor er det akkurat plass til en enkeltseng og en kontorpult. Nå som alle på Kroksrud er isolert, er det ekstra fint å ha en hel vegg med alle tegningene og beskjedene barna har gitt ham. På en av dem står det: «Jeg elsker deg. Jeg savner deg veldig mye. Du er verdens beste pappa. I love you».

– Det er jævlig å ikke få komme ut og treffe ungene sine. Det er det som er den verste straffen, sier Tor.

Til orientering: Fontene besøkte Tor i fengselet før koronapandemien.

Innsattes Barn Oslo

Samarbeider med fengsler på store deler av Østlandet, og er en del av Myrsnipa Samværssted i Oslo. Alle tilbud og all bistand er gratis for pårørende og innsatte.

De tilbyr: Tilrettelagte samvær med fokus på trygghet og forutsigbarhet for barnet. Samværene blir gjennomført i fengselet eller i tilrettelagte leiligheter. Innsattes Barn Oslo kan føre tilsyn etter oppdrag fra barnevernstjenester eller Bufetat.

Følgetjeneste: Innsattes Barn Oslo kan være til stede under samvær i fengselet som en trygghetsperson for barnet der hvor omsorgspersonen selv ikke ønsker å være til stedet.

Transporttjeneste: Innsattes Barn Oslo kan etter vurdering tilby transport til og fra fengselet hvis familier strever økonomisk og/eller får lang reisevei til fengselet.

Samtaletilbud: Innsattes Barn Oslo gjennomfører barnesamtaler, par og familiesamtaler og rådgivende samtaler. Samtalene kan foregå i fengslene, ved hjemmebesøk eller i våre lokaler på Nordstrand.

Kurstilbud: Innsattes Barn Oslo tilbyr kurs/programmer for mammaer og pappaer i fengsel og i friomsorgen. Kursene kan gjennomføres både individuelt og i grupper. Innsattes Barn Oslo har et tett samarbeid med KRUS, (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter).

Innsattes Barn kan også tilby programmet «Fokus, oppmerksomhet og mestring» hvor målsettingen er å jobbe med utfordringer når det kommer til følelsesregulering, uro, impulsivitet og lav selvfølelse.

Kilde: Leder for Innsattes Barn Oslo, Pia Solicki.

Pappaprogrammet

Tilbud til domfelte, innsatte fedre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn.

Fedrene får økt innsikt i barns utvikling og behov, et viktig tema er er barns følelser og reaksjoner på at pappa er i fengsel.

Har som mål å bidra til forebygge kriminalitet gjennom økt bevissthet om egen kriminalitet og konsekvensene for familien.

Innsattes Barn har erfart at fedre som har gjennomført pappaprogrammet oppleves mer ivaretakende og sensitiv ovenfor barnas behov under samvær.

Kilde: Innsattes Barn Oslo

15.04.2020
13:18
16.04.2020 17:23

Innsattes Barn Oslo

Samarbeider med fengsler på store deler av Østlandet, og er en del av Myrsnipa Samværssted i Oslo. Alle tilbud og all bistand er gratis for pårørende og innsatte.

De tilbyr: Tilrettelagte samvær med fokus på trygghet og forutsigbarhet for barnet. Samværene blir gjennomført i fengselet eller i tilrettelagte leiligheter. Innsattes Barn Oslo kan føre tilsyn etter oppdrag fra barnevernstjenester eller Bufetat.

Følgetjeneste: Innsattes Barn Oslo kan være til stede under samvær i fengselet som en trygghetsperson for barnet der hvor omsorgspersonen selv ikke ønsker å være til stedet.

Transporttjeneste: Innsattes Barn Oslo kan etter vurdering tilby transport til og fra fengselet hvis familier strever økonomisk og/eller får lang reisevei til fengselet.

Samtaletilbud: Innsattes Barn Oslo gjennomfører barnesamtaler, par og familiesamtaler og rådgivende samtaler. Samtalene kan foregå i fengslene, ved hjemmebesøk eller i våre lokaler på Nordstrand.

Kurstilbud: Innsattes Barn Oslo tilbyr kurs/programmer for mammaer og pappaer i fengsel og i friomsorgen. Kursene kan gjennomføres både individuelt og i grupper. Innsattes Barn Oslo har et tett samarbeid med KRUS, (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter).

Innsattes Barn kan også tilby programmet «Fokus, oppmerksomhet og mestring» hvor målsettingen er å jobbe med utfordringer når det kommer til følelsesregulering, uro, impulsivitet og lav selvfølelse.

Kilde: Leder for Innsattes Barn Oslo, Pia Solicki.

Pappaprogrammet

Tilbud til domfelte, innsatte fedre som har et ønske om å opprettholde og/eller bedre relasjonen til sine barn.

Fedrene får økt innsikt i barns utvikling og behov, et viktig tema er er barns følelser og reaksjoner på at pappa er i fengsel.

Har som mål å bidra til forebygge kriminalitet gjennom økt bevissthet om egen kriminalitet og konsekvensene for familien.

Innsattes Barn har erfart at fedre som har gjennomført pappaprogrammet oppleves mer ivaretakende og sensitiv ovenfor barnas behov under samvær.

Kilde: Innsattes Barn Oslo

Mest lest