Nav trenger tydelige politiske signaler, mener Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Nav trenger tydelige politiske signaler, mener Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Jan-Erik Østlie

SV-politiker: – Færre sosialarbeidere i Nav er alvorlig

– Arbeidsministeren må høre smerteropene og ta ansvar for sosialfaglig kompetanse i Nav, mener Karin Andersen (SV).
05.09.2019
12:48
05.09.2019 12:48

solfrid.rod@lomedia.no

– Da Stortinget vedtok Nav-reformen, ble det lagt vekt på at den sosialfaglige kompetansen skulle være sterk i alle ledd. Nå ser vi at sosialarbeiderne taper terreng i Nav, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Som Fontene skrev i forrige uke, har andelen sosialarbeidere sunket i den kommunale delen av Nav, mens andre utdanningsgrupper har kommet til. I hele Nav har andelen sosialarbeidere holdt seg stabil.

FO advarer mot utviklingen, og mener dette går utover dem som trenger mest hjelp og står lengst unna arbeidslivet. Karin Andersen er helt enig.

Nav-ansatte Else og Mariadelle får trusler om natta og skjelles ut på jobben

– Sosialt arbeid virker

Andersen mener at både den administrative ledelsen i Nav og den politiske ledelsen i Arbeids- og sosialdepartementet mangler forståelse for sosialt arbeids betydning.

Innstrammingen i arbeidsavklaringspenger (AAP) fører til at syke mennesker havner i økonomiske krise, og Navs kanalstrategi gjør at folk som trenger noen å snakke med blir avspist med kontakt på nett, mener Andersen.

– Sosialt arbeid virker. Det virker ikke å styre Nav etter New Public Management-prinsipper. Det som virker er å hjelpe folk godt, tidlig og tålmodig, sier hun.

– Ministeren må høre smerteropene

Mener du at politikerne skal overstyre rekrutteringen i Nav?

– Jeg vil ikke gå inn og findirigere det, men jeg mener det trengs tydelige politiske signaler om at den kompetansen må være sterkt til stede. Smerteropene fra de som er syke og som strever er så høye nå at politikerne må si fra.

Hva mener du at arbeids- og sosialministeren bør gjøre?

– Ministeren må høre på brukerne og de ansatte. Hun må høre etter når de sier at innstrammingene og endringene ikke fører til noe godt, bare noe vondt.

Ny bok feirer pionerene i sosialt arbeid

Tillit til etaten

Politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet har ingen kommentar til denne saken. Kommunikasjonsavdelingen skriver følgende i en epost til Fontene:

«Hvilken kompetanse det er behov for i den enkelte stilling i arbeids- og velferdsetaten, blir vurdert av den som skal rekruttere. Arbeids- og sosialdepartementet har tillit til at etaten kan håndtere dette selv, ut fra de overordnede målene for etaten. Tallene viser for øvrig at det er i den kommunale delen av Nav at det er blitt færre sosionomer. Departementet legger til grunn at når det ansettes nye medarbeidere tas det hensyn til den kompetansen det er behov for lokalt. Det er derfor ikke aktuelt for departementet å skulle sende signaler til Nav om rekruttering/kompetanse».

05.09.2019
12:48
05.09.2019 12:48