Barneminister Solveig Horne kaller statsbudsjettet et historisk løft for barnevernet.

Barneminister Solveig Horne kaller statsbudsjettet et historisk løft for barnevernet.

Martin Guttormsen Slørdal

Solveig Horne: – Et historisk kompetanseløft i barnevernet

80 millioner til å heve kompetansen er vel og bra, men det blir ikke noe historisk løft uten nye stillinger i barnevernet, innvender FO-leder Mimmi Kvisvik.
12.10.2017
12:55
12.10.2017 16:05

solfrid.rod@lomedia.no

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å bevilge 80 millioner til å heve kompetansen i det kommunale barnevernet.

Opp 50 millioner

Det er en økning fra 30 millioner i år, og barneminister Solveig Horne kaller dette et historisk løft.

– Satsinga skal gå til nye vidareutdanningar, opplæringsprogram og utviklingsprosjekt. Vi startar også arbeidet med å forbetre grunnutdanningane og vurdere innhald og omfang i tilbodet om masterutdanningar i barnevern, sier Horne i en pressemelding.

Må flere barn vokse opp med en sånn vask?

Regjeringen foreslår flere tiltak:

• 32 millioner kroner til videreutdanning for barnevernsansatte

• Videreutdanningene barnevernsledelse, barnevernsveiledning og barnevern i minoritetsperspektiv videreføres

• Nye videreutdanninger fra høsten 2018 skal øke kompetansen om ekstra krevende saker

• 22 millioner til opplæringsprogram om undersøkelser og tiltaksarbeid i barnevernet

Barnevernet i Kongsberg reduserte akuttplasseringer med 90 prosent

Trangt om plassen i Stortingets vandrehall da statsbudsjettet ble presentert torsdag.

Trangt om plassen i Stortingets vandrehall da statsbudsjettet ble presentert torsdag.

Eirik Dahl Viggen

FO: – Hjelper lite uten nye årsverk

FO-leder Mimmi Kvisvik er ikke enig i at busjettforslaget gir det kommunale barnevernet et historisk løft.

– Hvis man skal snakke om historisk, trenger man ikke å gå lenger tilbake enn til den siste rødgrønne regjeringen, som øremerket penger til nye stillinger, sier Kvisvik.

80 millioner til å heve kompetansen er bra, men så lenge barnevernstjenestene ikke får flere ansatte, hjelper det lite, mener FO-lederen.

Altfor mange saker per ansatt gjør det vanskelig å tilrettelegge for at folk skal ta videreutdanning, erfarer Kvisvik.

Etterlyser behovsberegning

Under den siste rødgrønne regjeringen regnet FO ut at det kommunale barnevernet trengte 1500-2000 nye årsverk. Øremerkede penger til nye stillinger medførte 900, altså nesten halvparten.

Siden har det ikke vært øremerket penger til nye stillinger, og nå trengs det en ny beregning, mener Kvisvik.

STENGETID: Karin Andersen vil stenge barnevernsbutikken.

STENGETID: Karin Andersen vil stenge barnevernsbutikken.

Eirik Dahl Viggen

Karin Andersen (SV): Vil stenge barnevernsbutikken

– Det skal være omsorg, ikke privat omsetning i barnevernet. Det er ingen mennesker i Norge som betaler skatt for at noen skal tjene penger på en slik bedrift, sier stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen.

Regjeringen setter av en halv milliard til innkjøp av private barnevernstjenester.

– De nærmest øremerker penger til at private skal drive mer barnevern på statlig nivå.

Andersen frykter at mer av pengene Stortinget bevilger vil gå til profitt.

80 millioner ekstra til kompetanseløft er veldig lite, mener hun.

Skuffet over kommunepott

Hun mener behovet er stort nå for å styrke kommunene, skal disse bli i stand til å aksle alle de nye omsorgsoppgavene de har fått de seneste årene. Det gjelder spesialisert barnevern, rus-ettervern, psykisk helse og tjenester til utviklingshemmede.

– Nå har jeg reist og besøkt veldig mange barnevernstjenester landet rundt. De melder om utslitte medarbeidere og altfor mange barn og familier som ikke får hjelp. Det er behov for et stort øremerka løft.

Noe à-la da hennes eget parti satt i regjering.

Slik håper Andersen å sikre barn og familier tidlig hjelp, dermed forebygge omsorgsovertakelser.

Vil stanse frislippet av arbeidstid

Ifølge Andersen melder også ansatte i private barnevernselskaper om høyt arbedspress.

– Hos noen av de private selskapene sliter de ansatte seg ut, og turnoveren er høy. Det er behov for å bygge opp en stamme av offentlig drevne tilbud, gjerne i samarbeid med non-profit-sektoren. De er mye mer stabile og langsiktige.

– Det som trengs nå er et løft i bemanning og kompetanse, med tydeligere krav til bemanning og kvalitet i tiltakene. Inkludert arbeidstid i de private selskapene. De jeg har snakket med, melder om at de er for tynt bemannet. De holder ikke ut stort lenger.

– Om vi skal klare å rekruttere mange flinke folk som kan stå i denne jobben gjennom mange år, kan man ikke bli presset hele tiden med for mye å gjøre og anbudsregimer som presser lønns- og arbeidsvilkår. Det er elendig politikk om vi i årene framover skal klare å rekruttere folk til barnevernet

Høgskoleansatte:– Barnevern er altfor krevende til at det holder med treårig utdanning

Miljøterapeuter får eksperthjelp av Villa SULT:Her tetter de gapet mellom barnevern og psykiatri

12.10.2017
12:55
12.10.2017 16:05