I MEKLING: LO Stats-sekretær Øystein Gudbrands er forhandlingsleder i sykehusmeklinga neste uke.

I MEKLING: LO Stats-sekretær Øystein Gudbrands er forhandlingsleder i sykehusmeklinga neste uke.

KRISTIAN BRUSTAD

På disse sykehusene kan det bli streik neste uke: Her er LOs streikeuttak

Dersom sykehusmeklinga ikke fører fram, går over 300 LO-organiserte i streik fra 29. mai.
23.05.2019
10:50
23.05.2019 10:50

anders@lomedia.no

Det er LO Stat og YS som skal møte Spekter i mekling neste uke, der det store stridsspørsmålet er pensjonsopptjening fra første krone. I dag nektes mange ansatte med lave stillingsprosenter pensjonsopptjening.

4000 statsansatte går ut i streik om meklingen ikke fører fram. Her er kravene det står strid om

Kaos ble orden da denne vernepleieren ble rektor

LO Stat-sekretær og forhandlingsleder Øystein Gudbrands karakteriserer uttaket som «forsiktig».

– De stillinger som er omfattet vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2 prosent av LO-forbundenes medlemmer og helgebemannings-prinsipper er lagt til grunn for uttaket, sier han.

LO Stats første streikeuttak ser slik ut:

Oslo Universitetssykehus HF: 119 ansatte

St. Olavs Hospital HF: 51 ansatte

Sørlandet Sykehus HF: 62 ansatte

Helse Bergen HF: 71 ansatte

Rammer lavtlønte kvinner

Dette er medlemmer fra Fagforbundet og Fellesorganisasjonen. Gudbrands mener de må få gjennomslag:

– Vi krever pensjon fra første krone, uansett lønn og stillings prosent, sånn som det er i kommunene. Vi skal huske på at brorparten av sykehusene kommer opprinnelig fra fylkeskommunene. Dette vil omfatte flere tusen personer der de fleste er lavtlønte kvinner med liten stillingsprosent. Og mange er medlemmer hos oss. Slik systemet er nå opptjener de ikke pensjon. Og det bekymrer meg, sier han i en pressemelding.

Dessuten mener han en tidligere arbeidsrettssak styrker argumentasjonen hans:

– I fjor vant vi en arbeidsrettssak om dette temaet, vi stevnet Spekter for ensidig å endre minstegrensen for innmelding i pensjonsordninger og arbeidsretten gav oss medhold.

Meklingen starter mandag 27. mai og har frist ved midnatt 28. mai.

Les flere saker på fontene.no:

Hun behandler klager på barnevernsansatte: – Jeg er usikker på om ordningen vår fungerer

Studentene Lise-Mari og Sarah ble tverrfaglig vekket

23.05.2019
10:50
23.05.2019 10:50