I fjor streiket sykehusansatte for pensjon fra første krone. Dette kunne ikke skjedd i Oslo kommune.

I fjor streiket sykehusansatte for pensjon fra første krone. Dette kunne ikke skjedd i Oslo kommune.

Solfrid Rød

Oslo kommune er den eneste i hele landet som ikke vil gi ansatte rett til å forhandle om pensjon

Før kunne ansatte forhandle om pensjonsvilkårene i Oslo. Dette ble det en slutt på etter 1994. Helt siden den gang har LO-forbundene krevd retten tilbake, men Oslo kommune står på sitt. Neste uke skal kravet mekles om nok en gang.
08.10.2020
13:21
09.10.2020 11:36

hanna.skotheim@lomedia.no

Natt til onsdag 16. september strandet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Dette på grunn av krav knyttet til heltid og ikke minst pensjon. Forhandlingsrett på pensjon har vært et krav i lønnsforhandlingene i Oslo siden tariffrevisjonen i 1996, men det er foreløpig ikke innfridd.

Heller ikke nå ønsket Oslo kommune å møte Fellesorganisasjonen (FO) og de andre fagforbundene på dette kravet. Dermed endte forhandlingene med brudd. Nå skal det mekles mellom partene, med frist 14. oktober innen midnatt.

Men hva betyr det egentlig at det i Oslo, som den eneste kommunen i Norge, ikke er forhandlingsrett på pensjon?

FO vil påvirke

– Det betyr at pensjon ikke er en del av tariffavtalen og at Oslo kommune kan endre på pensjonsvedtektene uten å forhandle med partene og komme til en enighet, forklarer leder i Fellesorganisasjonen (FO) Oslo, Hanne Groseth.

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune strandet i september og går til mekling hos Riksmekleren, med frist 14. oktober innen midnatt. Hvis meklingen ikke fører fram, blir det streik.

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune strandet i september og går til mekling hos Riksmekleren, med frist 14. oktober innen midnatt. Hvis meklingen ikke fører fram, blir det streik.

Ole Palmstrøm

FO er imot en slik ordning da forbundet ønsker å kunne påvirke endringene som gjøres på pensjon. FO Oslo forhandler med Oslo kommune som en del av kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH).

Forsvant ut av tariffavtalen

I resten av Norges kommuner er det reell forhandlingsrett på pensjon og bestemmelsene er regulert i tariffavtalen. Det vil si at ved hvert tariffoppgjør kan man forhandle også om pensjonsvilkårene.

Oslo er et eget tariffområde. Og så her kunne man forhandle om pensjonsvilkårene, men bare fram til 1994. Etter det ble den opprinnelige teksten om forhandlingsrett på pensjon endret og pensjon forsvant ut av tariffavtalen i Oslo.

Hvorfor det ble slik, har ikke Fontene lykkes med å få svar på. Men det er en som kan kommentere det anonymt: «Det er umulig å svare på. Det er kun de som var til stede under forhandlingene som kan svare på det». En annen svarer følgende på hvorfor det ikke er forhandlingsrett i Oslo: «Ja, det er et godt spørsmål».

Fungerende sjef i seksjon for personalledelse i byrådsavdelingen for finans i hovedstaden, Harald Nævdal, skriver i en epost til Fontene:

«I vår tariffavtale er det avtalt at kommunen ikke kan foreta generelle endringer av vedtektene uten at det er ført drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Dette er altså annerledes enn i KS hvor pensjonsordningen er tariffavtalt».

Nævdal sier altså at det ikke kan gjøres endringer uten drøfting, mens Groseth fra FO sier at det kan gjøres endringer uten at det forhandles med partene. Er ikke det to ulike svar på det samme?

Tar egne beslutninger

Per Egil Johansen, leder i Fagforbundets kompetansesenter i Oslo, forklarer de ulike svarene slik:

– Kommunen har rett i at det ikke kan gjøres endringer uten at det er ført drøftinger. Men hva betyr det? Hvis vi har drøfta noe og vi ikke har kommet til enighet, betyr det at jeg kan gjøre det jeg vil?

Her står Per Egil Johansen (t.h.) sammen med leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Her står Per Egil Johansen (t.h.) sammen med leder i Faforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Fagforbundet Oslo

Ansatte i Oslo har altså rett til å si hva de mener, men de har ikke rett til å forhandle om pensjon og heller ikke streike på pensjonsspørsmål. Deres mulighet til å påvirke er med andre ord mindre enn i resten av landet.

LO-forbundene har ønsket en endring på dette siden 1996, men spørsmålet om pensjon er bare blitt avvist, ifølge Johansen.

– Vi opplever at kravet er blitt avvist uten noen mulighet til å snakke om det. Oslo er den eneste kommunen i landet der pensjon ikke er tariffregulert. Det er dette negative avviket vi ønsker rettet oppi.

Ingen kommentar

Fontene har spurt Oslo kommune om hvorfor de er så sta når det kommer til forhandlingsretten på pensjon. Til svar fikk vi:

«Under mekling kan vi ikke uttale oss om aktuelle krav, forventninger til resultat av meklingen osv. For øvrig ser vi fram til meklingen, og håper at mekler og partene i fellesskap kan komme fram til en løsning.»

Fontene har også spurt Hanne Groseth i FO om hennes forventninger til punktet om forhandlingsrett på pensjon i forbindelse med meklingen med frist 14. oktober innen kl. 24.00. Dette kan hun ikke kommentere grunnet taushetsplikten under forhandlinger.

08.10.2020
13:21
09.10.2020 11:36