JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Redd Barna lanserer en ny film om seksuelle overgrep som retter seg til voksne som omgås barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Redd Barna lanserer en ny film om seksuelle overgrep som retter seg til voksne som omgås barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Redd Barna

Ny kortfilm kan brukes til å snakke med funksjonshemmede barn om sex og overgrep

Barn med funksjonsnedsettelser er mer utsatt for vold og overgrep enn andre barn. #JegErHer og en ny kortfilm er Redd Barnas kampanje for å bekjempe dette.
22.04.2021
07:00
21.04.2021 16:50

anne@lomedia.no

Redd Barna lanserer nå en ny film om seksuelle overgrep som retter seg mot voksne som omgås barn og unge med funksjonsnedsettelser. Redd Barna ber vernepleiere, barnevernspedagoger og andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge om å ta praten om sex, grensesetting og overgrep.

– Vi håper filmen vil gjøre de voksne mer rustet og motivert til å snakke om dette, sier Silje Vold, spesialrådgiver i Redd Barna.

Forskningen viser at barn med funksjonsnedsettelser er betydelig mer utsatt for vold og overgrep enn barn uten. Risikoen er nesten tre ganger større, ifølge internasjonal forskning.

– Det er ulike grunner til at barn med nedsatt funksjonsevne kan være enda mer utsatt enn andre barn. Det kan skyldes funksjonsnedsettelsen i seg selv, at barnet ikke klarer å komme seg bort fra situasjonen, rope om hjelp eller formidle hva som har skjedd, sier Vold.

Her er

filmen.

Sanne historier vevd sammen

Filmen presenteres under et webinar om vold og seksuelle overgrep mot barn med funksjonsnedsettelser, på Redd Barnas facebookside torsdag.

Historien som fortelles i filmen er satt sammen av tre jenters sanne historier – fra en blind, en døv, og en i rullestol. Skuespiller i filmen, Lena Karlsen har sittet i rullestol hele livet og har valgt å gi sin stemme i filmen.

– Gjennom frivillig arbeid på krisetelefon har jeg blitt bevisst på hvor mange som preges av vonde opplevelser og sitter alene med tanken om «at det bare er meg som har opplevd dette». Redd Barnas kampanjefilmer er med å bryte tabu, og bevisstgjør oss på omfanget av problemer vi innbiller oss er små, sier hun i en pressemelding fra Redd Barna.

Lena Karlsen har sittet i rullestol hele livet og har valgt å gi sin stemme i filmen.

Lena Karlsen har sittet i rullestol hele livet og har valgt å gi sin stemme i filmen.

Johan Kaos

Tryggest: Dette nye systemet avdekker seks til åtte ganger flere volds- og overgrepssaker mot voksne

Kripos og Likestillingssenteret deltar

Webinaret blir strømmet og vil ligge tilgjengelig som opptak på Redd Barnas facebook-side. Her vil man kunne høre innlegg fra en politioverbetjent i Kripos, som jobber med tilrettelagte avhør av barn og voksne med nedsatt funksjonsevne, og prosjektleder for VIP-programmet ved Likestillingssenteret, som gir utviklingshemmede kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting. Silje Vold i Redd Barna ser selv fram til å få mer kunnskap om temaet.

– Vi må sikre at også barn med funksjonsnedsettelser får kunnskap om hva seksuelle overgrep er, hvordan de kan sette grenser for egen kropp, og hvordan de kan si ifra og få hjelp, sier Vold.

Silje Vold er spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep hos Redd Barna.

Silje Vold er spesialrådgiver i barns beskyttelse, vold og seksuelle overgrep hos Redd Barna.

Nora Lie/Redd Barna

I arbeidet med kampanjefilmen har de snakket med både barn som har opplevd overgrep og med flere organisasjoner.

– Barn kan tenke at det er noe feil med kroppen sin, og så tror de at krenkelser og overgrep er noe de skal godta. Det kan være typiske tanker for barn med funksjonsnedsettelser som opplever seksuelle overgrep, sier Vold.

Stortingets nei til FN-konvensjon: – Et svik mot funksjonshemmede, men slaget er ikke tapt, varsler FO

Materiell for barn med utviklingshemming

Hun påpeker at det finnes materiell på tegnspråk som kan brukes i kontakt med for eksempel døve barn. Også overfor barn og unge med utviklingshemming kan man bruke plakater, filmer, kroppskart og tegneserier.

– Hvordan snakker man om sex og overgrep med en person som er utviklingshemmet, som har begrenset språk og har lav mental kapasitet?

– Det viktigste er at man ikke har berøringsangst med temaet. En ungdom eller voksen som man kan oppleve som mentalt på nivå med en 6-åring, vil likevel ha en naturlig seksualdrift, som andre på samme alder. Det er viktig å snakke om både den sunne seksualiteten, om grensesetting og overgrep, sier Vold.

Hun foreslår at man under stell kan bruke situasjonen til å snakke om grenser og om det oppleves greit, og dermed vise at man er en trygg voksen som respekterer barnet.

– Hvorfor kan det oppleves vanskeligere å snakke med barn med funksjonsnedsettelser om grensesettinger og overgrep?

– Det handler nok om barrierer hos voksne, man er usikker på hvordan man skal ta det opp. Ja, for hvordan snakker man om å sette grenser med en som sitter i rullestol, som har hjelpebehov og som er vant til å få hjelp til å stelle seg? Det må snakkes om dette slik at det gir mening ut fra deres situasjon, sier Vold.

Hun mener Redd Barnas råd om hvordan man snakker med barn om overgrep også gjelder for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

#JegErHer-kampanjen

#JegErHer er Redd Barnas kampanje for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Siden starten på kampanjen i 2015, har Redd Barna laget 14 filmer der skuespillere, personer og ungdommer, gir sin stemme til historier fra mennesker som har opplevd seksuelle overgrep som barn.

Hvordan snakke med barn om overgrep

Vis og fortell at du bryr deg om dem. Spør hvordan de har det.

Gi informasjon om hva vold er, at det er ulovlig, at alle barn har rett til å være trygge.

Forklar hvordan de kan få hjelp. Si at de kan få hjelp fra deg, og gi informasjon om Alarmtelefonen for barn og unge og andre hjelpetilbud.

Lytt til hva barn forteller, ta det på alvor, og vis at du tror på dem.

Vær oppmuntrende og støttende for å hjelpe barnet til å fortelle. Prøv å unngå ledende spørsmål eller å legge ord i munnen på barnet. Still oppfølgingsspørsmål for å sjekke om du forstår dem riktig.

Hjelp barnet til å fortelle. Hvis barn forteller om vold, still gjerne spørsmål innledet med hvem, hva og hvor. Spør om det har skjedd før, og om de tror det vil skje igjen. Ikke press barnet til å fortelle, men vis at du gjerne vil høre.

Skriv ned samtalen, det barnet sier og det du selv sier, så ordrett som mulig.

Gi trøst og vis omsorg. Fortell at du skal gjøre det du kan for at de skal få hjelp.

Vær klar over at barn ofte forteller litt av gangen. Barnet kan være utsatt for noe annet, og noe mer alvorlig, enn de forteller når de først åpner seg. De kan si litt, for å se hvordan den voksne reagerer, og om de blir tatt på alvor.

Barn som har opplevd vold kan ha manglende tillit til voksne. Hvis et barn stoler på deg nok til å fortelle, er det viktig å verne om denne tilliten. Forsøk å samarbeide med barnet om veien videre.

Ikke fortell det barnet har delt til andre voksne enn de som trenger å være involvert i saken for å hjelpe, med mindre barnet selv ønsker det. Spør også alltid barnet før du kontakter barnets foreldre om noe barnet har fortalt. Det kan være noe i hjemmesituasjonen som gjør barnet utrygt.

Kilde: Redd Barna

22.04.2021
07:00
21.04.2021 16:50

#JegErHer-kampanjen

#JegErHer er Redd Barnas kampanje for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Siden starten på kampanjen i 2015, har Redd Barna laget 14 filmer der skuespillere, personer og ungdommer, gir sin stemme til historier fra mennesker som har opplevd seksuelle overgrep som barn.