Raed Amira jobber som sosialarbeider i Palestina og er med i den palestinske sosialarbeideravdelingen i Betlehem. Under landsmøte takket han FO for støtten deres til internasjonalt solidaritetsarbeid i Palestina.

Raed Amira jobber som sosialarbeider i Palestina og er med i den palestinske sosialarbeideravdelingen i Betlehem. Under landsmøte takket han FO for støtten deres til internasjonalt solidaritetsarbeid i Palestina.

Adrian Nielsen

Norske sosialarbeidere drar til Palestina for å lære å håndtere personer med traumer

Den palestinske sosialarbeideren Raed Amira er takknemlig for utvekslingsavtalen med norske sosialarbeidere. Nå vil FO utvikle det internasjonale solidaritetsarbeidet.
22.11.2019
10:21
22.11.2019 12:14

hanna.skotheim@lomedia.no

– Jeg vil takke for støtten av FO Rogaland og den muligheten vi i Palestina og Betlehem har fått gjennom å utveksle ideer og tanker med norske sosialarbeidere. Utvekslingen gjør at sosialarbeiderne i Palestina blir tryggere i arbeidet de gjør, sier Raed Amira.

Han er sosialarbeider i Betlehem og er gjest på FOs landsmøte.

Utvekslingsavtalen med FO ble etablert mellom de palestinske sosialarbeidernes lokale avdeling i Betlehem og FO Rogaland i 2005. Hensikten er at medlemmer i FO-Rogaland får hospitere i Betlehem og at palestinske sosialarbeidere får gjøre det samme i Stavanger.

Da Amira talte til FOs landsmøte, fortalte han om utfordringer for sosialarbeidere i Palestina og Betlehem. Mange sosialarbeidere kommer seg for eksempel ikke på jobb fordi de stoppes av israelsk politi ved checkpoints, og flere blir arrestert. Det er også mange sosialarbeidere som synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere barn og familier som har opplevd at israelske militærstyrker har kommet inn i hjemmene og skapt uro.

#heierna-kampanjen får årets sosialarbeiderpris

Lærer om traumer

Fylkessekretær i FO Rogaland, Ivar Kvadsheim, holder i arbeidet og ser hva norske og palestinske sosialarbeidere får ut av samarbeidet.

– Det de norske sosialarbeiderne i stor grad henter fra erfaringene i Palestina er hvordan sosialarbeiderne jobber med traumatiserte barn og familier, og særlig med personer som er traumatisert av krig. Det er flere som kommer til Norge med slike traumer nå. Da er det fint å ha sosialarbeidere som har kunnskap om det, sier Kvadsheim.

Ivar Kvadsheim, fylkessekretær i FO Rogaland, har fått mange positive tilbakemeldinger på utvekslingsavtalen de har mellom norske og palestinske sosialarbeidere.

Ivar Kvadsheim, fylkessekretær i FO Rogaland, har fått mange positive tilbakemeldinger på utvekslingsavtalen de har mellom norske og palestinske sosialarbeidere.

Adrian Nielsen

De palestinske sosialarbeiderne har meldt at de lærer mye nyttig om problematisk ungdomstid og kriminalomsorg.

– Det har blitt mer problematisk blant ungdommer i Palestina. Det er mer problemer knyttet til rus, noe de ikke er så vant til, men som vi i Norge har vært vant til lenge.

Kvadsheim vil at utvekslingsavtalen skal fortsette. Det vil også Amira. Han vil at ordningen utvikles og profesjonaliseres.

– Yrkesetikk kreves mer enn noen gang, fordi det strammer seg til i velferdstjenestene

Skeptisk til profesjonalisering

Under kveldsmøtet torsdag diskuterte landsmøtet en ny strategi for internasjonalt solidaritetsarbeid. Landsstyret anbefalte å utrede tiltak for å målrette, systematisere og profesjonalisere forvaltning og drift.

Mange var positive til at FO skal utvikle det internasjonale solidaritetsarbeidet videre, men flere var skeptiske til ordet «profesjonalisere» i innstillingen. Berit Musum, hovedtillitsvalgt i Verdal kommune og med i FOs internasjonale solidaritetsarbeid i Madagaskar, forslo at landsmøtet stryker ordet fra innstillingen.

Berit Musum som er med i det internasjonale solidaritetsarbeidet FO Trøndelag gjør i Madagaskar, fikk gjennom sitt forslag om å fjerne ordet «profesjonalisere» i innstillingen til Landsstyret.

Berit Musum som er med i det internasjonale solidaritetsarbeidet FO Trøndelag gjør i Madagaskar, fikk gjennom sitt forslag om å fjerne ordet «profesjonalisere» i innstillingen til Landsstyret.

Hanna Skotheim

– Jeg er skeptisk til at internasjonalt solidaritetsarbeid skal profesjonaliseres. Kravene til de som skal drive dette arbeidet blir ofte for stort for et vanlig medlem å holde på med på fritiden, sa Misund fra talerstolen.

AU-medlem Marit Selfors Isaksen presiserte overfor Misund at profesjonaliseringen i innstillingen ikke handler om at andre skal måtte jobbe mer.

– Profesjonaliseringen handler om at vi skal ha et godt og forutsigbart system. Det internasjonale solidaritetsarbeidet kan ikke være tilfeldig, sa Isaksen.

Under voteringen ble det bestemt at ordet «profesjonalisering» strykes fra forslaget til landsstyret.

Må prioritere annerledes

Forslaget til Nils Karlsholm, fylkessekretær i FO Trøndelag, ble ikke stemt fram. Han mener de prioriterte strategiområdene til FO må være noe medlemmene kjenner seg igjen i og at det ikke skjer hvis landsstyrets innstilling tas til følge.

– Strategier for det internasjonale solidaritetsarbeidet er viktig, men jeg er uenig i at dette skal være prioriteringen for den kommende landsmøteperioden. Skal vi få gjenklang hos medlemsmassen og få til en felles kraft til å jobbe med god FO politikk, er det andre områder vi må prioritere, sa Karlsholm fra talerstolen.

Han foreslo at FO prioriterer andre områder enn internasjonalt solidaritetsarbeid.

– Vi vil at prioriteringene skal dreie seg om Nav, barnevernet og mennesker med utviklingshemming. Med slike prioriteringer vil FO framstå som et tydelig forbund, sa Karlsholm.

Nav-direktør Sigrun Vågeng bekymret for mer hets mot ansatte etter trygdeskandalen

Barnevernet og Nav blir ikke glemt

Odd Ravn, fylkessekretær i FO Akershus, mener man ikke vil glemme barnevernet, personer med utviklingshemmede og Nav selv om FO også driver internasjonalt solidaritetsarbeid.

Odd Ravn, fylkessekretær i FO Akershus, mener det er viktig at forbundet fortsetter å satse på det internasjonale solidaritetsarbeidet.

Odd Ravn, fylkessekretær i FO Akershus, mener det er viktig at forbundet fortsetter å satse på det internasjonale solidaritetsarbeidet.

Adrian Nielsen

– I innstillingen til landsstyret ser jeg tre strategier som tar tak i ting som lett kan glippe i det daglige arbeidet. Men er det slik at hvis man støtter landsstyrets innstilling så vil man ikke tenke mer på Nav og arbeidet som gjøres i barnevernet? Nei, sa Ravn fra talerstolen.

22.11.2019
10:21
22.11.2019 12:14