JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav-direktør Sigrun Vågeng bekymret for mer hets mot ansatte etter trygdeskandalen

Den fysiske sikkerheten i Nav har blitt bedre etter drapet på en ansatt i 2013, men hets og trusler øker, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.
Nav-direktør Sigrun Vågeng forsikrer at Nav jobber på høygir for å beskytte ansatte.

Nav-direktør Sigrun Vågeng forsikrer at Nav jobber på høygir for å beskytte ansatte.

Adrian Nielsen

solfrid.rod@lomedia.no

Nav-direktøren deltok i panelsamtale om vold og trusler på FOs landsmøte onsdag. Det gjorde også Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. De to representerer arbeidsplasser med mange FO-medlemmer. Dermed er de sterkt berørt av den nedslående forskningen Fafo-forsker Inger Marie Hagen presenterte:

• Nesten halvparten har vært utsatt for vold eller trusler det siste året.

• En av seks opplever vold eller trusler månedlig eller oftere.

• En av fem har opplevd netthets rettet mot arbeidsplassen

• Seks prosent har opplevd netthets rettet mot dem personlig

• Sju prosent har opplevd fysisk seksuell trakassering de siste 12 månedene.

• 16 prosent har opplevd verbal eller ikke-verbal seksuell trakassering siste året.

Nedslående funn, fastslår forsker Inger Marie Hagen.

Nedslående funn, fastslår forsker Inger Marie Hagen.

Adrian Nielsen

Store mangler

Vold og trusler er et stort og alvorlig arbeidsmiljøproblem for FOs medlemmer, og det er store mangler i arbeidet for å få ned omfanget, fastslår Hagen.

Det er ingen enkel oppgave, fordi årsakene er sammensatte og varierer mellom ulike sektorer og bransjer. Det som skjer i skranken på et Nav-kontor er noe annet enn det som skjer på en barnevernsinstitusjon, påpeker forskeren.

Men hun finner også en del fellestrekk. Mangelen på informasjon og kunnskap er gjennomgående.

En av fem ansatte vet ikke hva virksomhetsledelsen gjør for å redusere problemet. Halvparten vet ikke hva arbeidsmiljøutvalget gjør. Bare fire av 10 sier at det er foretatt en risikokartlegging. Halvparten har vært på kurs. Bare 25 prosent husker at vold og trusler var tema på utdanningen.

I disse svakheten ligger også potensialet for å redusere omfanget av vold og trusler, påpeker Hagen.

– Det er et stort potensial for økt samarbeid mellom partene, sier hun.

FO-leder Mimmi Kvisvik (i midten) i samtale med Anne-Cathrine Hjertaas fra KS.

FO-leder Mimmi Kvisvik (i midten) i samtale med Anne-Cathrine Hjertaas fra KS.

Adrian Nielsen

– Vi jobber systematisk i Nav

Nav-direktøren takket FO for nok en gang å sette vold og trusler på agendaen.

– Vi jobber systematisk med dette i Nav, forsikret Vågeng.

Hun mener at samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud ble tettere og bedre etter at en ansatt på Nav Grorud ble drept på jobben i 2013. Som følge av dette har den fysiske sikkerheten blitt bedre, mener Vågeng.

– Hos oss er det ikke fysisk vold som øker, det er det psykiske presset. Det er trusler, sjikane og netthets. Vi må være opprørt over disse tallene, og vi skal ha nulltoleranse. Samtidig vet vi at våre ansatte kommer i slike situasjoner, så vi må også være skodd til å takle det når det skjer, sa Vågeng.

Nav-ansatte Else og Mariadelle får trusler om natta og skjelles ut på jobben

– Bare mitt ansvar

Hun er spent på hvordan trygdeskandalen kan slå ut for de ansatte.

– Det er ikke de ansatte i Nav som har tolket lover og regler feil, det er ikke de som har ansvar for det som har skjedd. Til syvende og sist er det bare meg. Men mange ansatte møtes jo med spørsmål om hva i alle dager Nav driver med, sa Vågeng.

Hun forsikrer at det jobbes på høygir for å beskytte de ansatte.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik er også bekymret for at kritikk mot enkelte velferdstjenester omvandles til kritikk mot dem som jobber der, og dermed til å senke terskelen for å hetse ansatte.

– Dere får ikke mye honnør om dagen. Men jeg har lyst til å gi deg honnør for godt samarbeid etter drapet i 2013, sa Kvisvik til Vågeng.

Etter at Veronica (41) fikk tre drapstrusler, sluttet hun i barnevernet

FO: – Arbeidsgivers ansvar

Fafo-rapporten viser stor mangel på informasjon om risiko og tiltak. Både Nav og KS understreker at ledelsen skal gjøre sitt, men understreker behovet for aktive tillitsvalgte.

– Ledere i seg selv gjør ingen sommer. Vi er helt avhengige av tillitsvalgte og verneombud. De stedene vi får til noe, det er de stedene vi har engasjerte tillitsvalgte, ikke minst et aktivt hovedverneombud, sier Vågeng.

– Ikke at vi ikke skal jobbe sammen. Men vi har både lover og forskrifter. De blir ikke fulgt. Det er arbeidsgivers ansvar, påminner FO-leder Mimmi Kvisvik.

For tre år siden fikk arbeidsmiljøloven nye forskriftsbestemmelser som nettopp påla arbeidsgiver større ansvar for å forhindre vold og trusler mot ansatte.

Kvisvik er skuffet over at disse bestemmelsene har hatt så liten effekt etter tre års virketid. Hun etterlyser politisk handling, og mener det må vurderes strengere sanksjoner når loven ikke blir fulgt. Farlige byggeplasser blir stengt, mens farlige forhold for helse- og sosialarbeidere ikke tas på samme alvor, påminnet Kvisvik.

– Vi er avhengige av tillitsvalgte og verneombud, sa Sigrun Vågeng og Anne-Cathrine Hjertaas.

– Vi er avhengige av tillitsvalgte og verneombud, sa Sigrun Vågeng og Anne-Cathrine Hjertaas.

Adrian Nielsen

– FO må presse på

Forsker Inger Marie Hagen oppfordrer både ledere og tillitsvalgte til å intensivere arbeidet mot vold og trusler. For eksempel må arbeidsmiljøutvalget (AMU) ha dette som fast post på sine møter, mener hun. Og ansatte må faktisk sende inn avviksmeldinger når noe skjer. De fleste vet at arbeidsplassen har et system for å melde avvik, men mange lar det være. 40 prosent sier at de ikke vet hva som skjer med avviksmeldingen.

– Du legger ikke så mye i det hvis du ikke vet hva som skjer med meldingen. Folk oppgir også at de ikke har tid til å skrive avviksmelding, og at det ikke er tradisjon for det, sa Hagen.

Hun mener vold og trusler er underdekket i forskningen.

– Min anbefaling til FO er å presse på for å frambringe mer kunnskap. Tillitsvalgte lokalt må presse på og samarbeide med ledelsen for å få vold og trusler på dagsorden som arbeidsmiljøproblem. Og så må dere be utdanningene om å skjerpe seg.

Mer fra landsmøtet:

Salen jublet da FO presenterte den nye logoen på landsmøtet til tross for enkeltes skepsis

FO har over 1200 tillitsvalgte. I dag ble Marit Frette Opsahl kåret til årets tillitsvalgt

Fafo-rapporten

6 av 10 har selv vært utsatt eller har kolleger som har opplevd vold og trusler

4 av 10 oppgir at det er foretatt risikokartlegging på arbeidsplassen

5 av 10 oppir at det finnes en handlingsplan mot vold og trusler

1 av 4 husker at vold og trusler ble snakket om på studiet

Fem prosent sier temaet er godt dekket på utdanningene

Svært få kjenner forskriftsbestemmelsene til arbeidsmiljøloven

9 av 10 sier at det finnes system for avviksmelding, men det betyr ikke at det brukes

16 prosent leverte avviksmelding sist gang de ble utsatt for fysisk seksuell trakassering

1 av 10 har fått fysiske eller psykiske plager i etterkant

45 prosent av lederne sier at de har hatt ansatte med sykefravær på grunn av vold og trusler

Fafo-rapporten

6 av 10 har selv vært utsatt eller har kolleger som har opplevd vold og trusler

4 av 10 oppgir at det er foretatt risikokartlegging på arbeidsplassen

5 av 10 oppir at det finnes en handlingsplan mot vold og trusler

1 av 4 husker at vold og trusler ble snakket om på studiet

Fem prosent sier temaet er godt dekket på utdanningene

Svært få kjenner forskriftsbestemmelsene til arbeidsmiljøloven

9 av 10 sier at det finnes system for avviksmelding, men det betyr ikke at det brukes

16 prosent leverte avviksmelding sist gang de ble utsatt for fysisk seksuell trakassering

1 av 10 har fått fysiske eller psykiske plager i etterkant

45 prosent av lederne sier at de har hatt ansatte med sykefravær på grunn av vold og trusler