BEDRE SAMMEN: Oppgavene er for store for de minste kommunene, mener Rita Stølen (t.v.) Veamyhr,  Bjarte Gangeskar og Gerd Ynnesdal, barnevernsledere som slår sine ressurser sammen.

BEDRE SAMMEN: Oppgavene er for store for de minste kommunene, mener Rita Stølen (t.v.) Veamyhr, Bjarte Gangeskar og Gerd Ynnesdal, barnevernsledere som slår sine ressurser sammen.

Mia Paulsen

Nordfjord-kommuner spleiser på bedre barnevern

Gloppen, Eid og Stryn gikk sammen og spleiset på to fagstillinger da de mistet tjenester fra Bufetat. Nå har de fått en ny nøtt: Eid skal slås sammen med en fjerde kommune, Selje.
04.04.2017
13:47
26.04.2017 16:46

mia.paulsen@lomedia.no

Da Bufetat reduserte på tilbudet til kommunene, klarte de tre barneverntjenestene i Sogn og Fjordane å fange opp to som ble overtallige i Bufetat og gi dem ansvar for hjembaserte tiltak. De to ble ansatt i Gloppen kommune. Konstituert barnevernsjef i Gloppen, Gerd Ynnesdal, har arbeidsgiveransvar og skal fordele oppgaver fra de tre kommunene på de to ansatte. Det går greit, synes hun.

– Dette er måten å gjøre det på for små kommuner som ikke har mulighet for å lage et eget tiltaksapparat, sier Ynnesdal.

Kvisvik slakter Hornes barnevernsreform

Ekstra penger fra Fylkesmannen

Barnevernsleder Bjarte Gangeskar i Eid bor i Gloppen, er politisk aktiv i kommunen, og presiserer at han bare vil uttale seg som fagperson i barnevernet.

Grunnen er at det har vært oppe flere sammenslåingsfrierier i regionen. Det pågår diskusjoner som ennå ikke er avsluttet i flere kommunestyrer.

Gangeskar var barnevernsleder i Gloppen da samarbeidet om de to stillingene kom i gang.

– Vi fikk styrkingsmidler fra fylkesmannen basert på at vi skulle gå sammen om stillingene. I tillegg bruker vi midler som ellers ville vært brukt på tjenester fra Bufetat, forteller han.

Gangeskar har erfart at det ikke er bare enkelt å administrere to fagpersoner på vegne av tre kommuner. Det var vanskelig som barnevernsleder å være tett på, synes han.

– Vi trenger å utvide med en ansatt som kan være teamleder. Vi er i dialog med kommunene om utvidelse, sier Bjarte Gangeskar.

De to andre barnevernslederne er enige i det.

Felles akuttberedskap

I disse dager setter de tre i gang et nytt samarbeidsprosjekt: De går sammen for å få i havn den akuttberedskapen som barnevernet er pålagt. Vaktansvaret vil gå på omgang i de tre barneverntjenestene.

Eid blir vertskommune for dette samarbeidet. De tre barnevernlederne ser fram til å få opp den fellesordningen.

– Vi får vakt hver sjette uke. De andre ukene kan vi slappe av, sier Gerd Ynnesdal.

– Litt forstyrrende

Midt i prosessen dukket det opp en ny faktor: Kommunesammenslåingen mellom Eid og Selje. Den kom litt plutselig på Bjarte Gangeskar.

– Det virker litt forstyrrende på prosessen at vi ikke vet helt hvor kommunene går. Men for oss i Eid er det naturlig å begynne samtaler med barnevernet i Selje så snart vi kan. Foreløpig vet jeg for lite om hva de tenker om organiseringen av barnevernet, sier han.

Nå håper Gangeskar at de tre kan få med seg Selje inn i samarbeidet om akuttberedskapen. Men hva som skjer med de hjembaserte tiltakene er for tidlig å si. Alternativene er enten å trekke seg ut av samarbeidet eller få Selje med inn.

Ønsker felles barnevern

Alle de tre barnevernsjefene ønsker seg et felles barnevern for Eid, Gloppen, Stryn og etter hvert Selje.

Gloppen kommune har ventet med å ansette fast barnevernsjef til de vet mer om framtidas kommunekart. Derfor er Gerd Ynnesdal fortsatt konstituert etter nesten trekvart år. Barnevernet er i utgangspunktet lavt bemannet, og en halv stilling står ubesatt.

– Konstitueringsperioden har vært ganske tøff. Sakene spør jo ikke hvilken kapasitet vi har, sier hun.

Steinkjer: Barnevernet sliter med å skaffe fagfolk

For små hver for seg

Rita Stølen Veamyhr, barnevernsleder i Stryn, mener oppgavene som barnevernet er pålagt er for store til at hver av kommunene kan klare det godt nok. Også en barneverntjeneste bestående av Gloppen og Stryn ville blitt for lite etter hennes mening. En barneverntjeneste bør ha en viss størrelse for å få den effekten en ønsker av et interkommunalt samarbeid, mener hun.

– Vi trenger en større og mer robust tjeneste, supplerer Gerd Ynnesdal.

– Med et større miljø kan det dessuten bli enklere å yte tjenester uten at forholdet mellom den ansatte og den som mottar tjenesten blir for tett, sier Rita Stølen Veamyhr.

Tøft med hets i små kommuner

Flere lokale barnevern har vært i hardt vært de siste åra, blant dem Stryn. Den lille barneverntjenesten har klart seg godt i stormen, mener barnevernsjefen.

– Men det har vært en hel kampanje, og det har vart ganske lenge nå. I en liten kommune blir det lett veldig personlig, sier hun.

En større barneverntjeneste kunne nok gitt bedre vern også for de ansatte som hetses og trakasseres av media og brukere av tjenesten, mener hun.

Enige om lokalisering

Selv om førstevalg for de fleste er å jobbe i egen kommune, ser barnevernslederne det som geografisk naturlig at en eventuelt sammenslått barneverntjeneste burde ligge i Eid.

– Vi i Gloppen ville helst hatt det i Sandane (kommunesenteret), men vi må være litt rasjonelle. Vi får ikke flere tjenester av å kjøre og kjøre, sier Gerd Ynnesdal.

Hun mener en sammenslått tjeneste vil klare å finne fleksible løsninger. Uansett er avstandene mellom de tre kommunene overkommelige og det er stor vilje til å finne løsninger.

Rita Stølen Veamyhr mener at en eventuell interkommunal eller sammenslått barneverntjeneste må ha et felles kontor for å dra nytte av et stort fagmiljø. Små sattelittkontor med fellesmøte en gang i uka blir for tynt, etter hennes mening.

Må akseptere bieffekter

Det er 50 km mellom barnevernskontorene i Stryn og Eid.

– Personlig synes jeg ikke det er vanskelig, men for noen vil dette kanskje være avskrekkende å pendle hver dag, sier Stølen Veamyhr.

Små lokale barnevern har mye lokalkunnskap og som regel et tett forhold til sine samarbeidspartnere i barnehage og helsestasjoner. Det er lett for en barnehageansatt å ta en telefon til barnevernet over gata.

– Dette må vi eventuelt jobbe litt ekstra med hvis vi slår oss sammen, sier Gerd Ynnesdal.

– Og det kan hende vi må akseptere noen bieffekter som mer byråkrati og fakturering mellom kommunene, sier Bjarte Gangeskar.

– Politikere som ikke er vertskommune i interkommunale barnevern glemmer av og til at de fortsatt har ansvar for barnevernet. Skulle vi få et interkommunalt eller sammenslått barnevern, blir det dessuten viktig å sørge for at politikerne fortsatt er tett på barnevernet, legger han til.

FO hedrer barnevernet i Kongsberg

Kronikk: Barnevernet må ha kultur for kritisk refleksjon og analyse

• Debatt: Sårbare barn må få hjelp av kompetente fagfolk

Eid kommune

5. 920 innbyggere

Barnevernleder Bjarte Gangeskar

6 Fagstillinger i barnevernet

Sammenslås med Selje fra 2020

Den sammenslåtte kommunen får 9.000 innbyggere

Gloppen kommune

5.676 innbyggere

Konstituert barnevernleder Gerd Ynnesdal

4 Fagstillinger i barnevernet, pr. i dag er 3,5 besatt

Stryn kommune

7.168 innbyggere

Barnevernleder Rita Stølen Veamyhr

4 fagstillinger i barnevernet

Gloppen, Stryn og Eid grenser mot hverandre

04.04.2017
13:47
26.04.2017 16:46

Eid kommune

5. 920 innbyggere

Barnevernleder Bjarte Gangeskar

6 Fagstillinger i barnevernet

Sammenslås med Selje fra 2020

Den sammenslåtte kommunen får 9.000 innbyggere

Gloppen kommune

5.676 innbyggere

Konstituert barnevernleder Gerd Ynnesdal

4 Fagstillinger i barnevernet, pr. i dag er 3,5 besatt

Stryn kommune

7.168 innbyggere

Barnevernleder Rita Stølen Veamyhr

4 fagstillinger i barnevernet

Gloppen, Stryn og Eid grenser mot hverandre