Hans-Christian Gabrielsen innledet på dagens representantskapsmøte i LO.

Hans-Christian Gabrielsen innledet på dagens representantskapsmøte i LO.

Sissel M. Rasmussen

Nå tar eierne mer av verdiskapninga: Arbeidsfolk må få en større del av kaka, krever LO-lederen

Frontfaget virker, men kapitaleierne har de siste årene tatt ut altfor mye av verdiskapningen, påpeker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.
19.02.2019
10:57
10.04.2019 20:37

sym@lomedia.no

– Arbeidstakerne skal ha sin del av kaka, var hovedbudskapet til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da LOs representantskap behandlet grunnlaget for vårens tariffoppgjør.

Geir er trygdet, men jobber hele uka: – På jobb får jeg pratet med andre, jeg føler meg som en viktig person

I sin innledning viste LO-lederen til statistikkene som viser at kapitaleierne har stukket av med mer av verdiskapningen enn tidligere. Han viste til frontfagets hovedprinsipp som er en jevn fordeling av verdiskapningen.

– Men, de siste årene har andelen til bedriftseierne økt mer enn andelen som går til arbeidstakerne, sa Gabrielsen.

Barneombudet: – Jeg orket ikke sitte stille i dommerstolen og høre om svikt

Mellom 1970 og 1990 var lønnskostnadenes andel av verdiskapningen i hele privat sektor 85,7 prosent.

– Siden 2004 har den i gjennomsnitt ligget på 74,2 prosent, konstaterte LO-lederen.

I industrien har fordelingen vært jevn, og Gabrielsen mente derfor at frontfagsmodellen slikk sett virket. Det er de som kommer etter frontfaget som ikke er solidariske og som tar ut en altfor stor del av verdiskapningen. Han trekker spesielt fram tjenestenæringene, blant annet dagligvarehandelen og hotell.

– Dette er penger som verken kommer de ansatte – mange av dem uten pensjon fra første krone – eller forbrukerne til gode.

LO-lederen var kritisk til at den samordnete lønnsdannelsen resulterte i at kapitaleierne i store deler av næringslivet hentet ut store gevinster. Penger LO-lederen mente skulle gått til folk flest i form av lavere priser, bedre lønninger og pensjon fra første krone.

Da marerittene herjet, hjalp det å stå opp og skrive. Nå har notatene blitt roman

Viktige prioriteringer

Ikke uventet krever derfor LO økt kjøpekraft for alle ved vårens mellomoppgjør. Tilleggene skal fremme likelønn, bekjempe lavlønn og sikre garantiordningene.

LOs prioriteringer i lønnsoppgjørene bidrar til små lønnsforskjeller i Norge. Gabrielsen erkjente likevel at utviklingen mot likelønn går altfor sakte.

– Men hvordan hadde lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vært uten at vi ved hvert eneste oppgjør hadde fokusert på likelønn? Og hvordan hadde lønnsforskjellene mellom bunn og topp sett ut om vi ikke ved hvert eneste lønnsoppgjør hadde insistert på en solidarisk profil på lønnstilleggene?

LO-medlemmene har vist moderasjon i flere år. Da kan ikke Erna Solberg øse ut penger, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

Skattekuttene skaper forskjeller

Men LO-lederen understreker at rettferdig fordeling handler om mer enn bare lønnsdannelse. Skatt er et av de viktigste verktøyene for omfordeling. Og Gabrielsen mente det var forstemmende å høre at finansminister Siv Jensen sier at «debatten om ulikhet ikke kan reduseres til bare et spørsmål om omfordeling gjennom skatter og overføringer.»

Andreas (28) om livet i omsorgsbolig: – Det var dataspill, chips og sjokolade nesten hver dag. Det går bedre nå!

Religiøse utbrytere stiller større krav til hjelpeapparatet

– Dette kommer ikke som noen overraskelse fra en finansminister som har kuttet skatt på formue og arv med over åtte milliarder kroner. Og som vanlig går det meste til de som har de høyeste formuene. De samme som de siste årene har stukket av med den største andelen av verdiskapningen, sa LO-lederen.

Han mente utviklingen var alvorlig fordi det svekker bærekraften til velferdsstaten.

– Lav ulikhet og sterk velferdsstat henger tett sammen.

Vil skifte regjering

LO-lederen benyttet også innledningen til å understreke betydningen av det kommet kommunevalget. Ikke minst i arbeidet mot sosial dumping og konkurranseutsetting er rødgrønne kommuner viktige. Og i en tid hvor han mener regjeringen politikk fører til økte forskjeller og en skarp høyredreining, er det desto viktigere at «kommunene virker som en brannmur for regjeringens politikk».

Hans-Christian Gabrielsen viste også til en fersk meningsmåling hvor 75 prosent av medlemmene i LO-forbund mener at dagens regjering bør byttes ut.

– Og her er jeg helt enig med medlemmene, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til LOs representantskapsmøte.

Ny måling: Slik stemmer LO-medlemmene

19.02.2019
10:57
10.04.2019 20:37