Leif Martin Kirknes

Nå har sykepleierne fått ny lønn. Får vernepleiere som jobber på sykehus like mye?

I dag starter forhandlingene om lønna til vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer som jobber på sykehus.
23.10.2020
12:33
26.10.2020 08:56

simen@lomedia.no

I forrige uka ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) enig med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny lønn for sine medlemmer:

• Alle er sikret et generelt tillegg på 0,8 prosent.

• Spesialsykepleiere og jordmødre med mer enn 16 års ansiennitet får et generelt tillegg på 1,6 prosent.

• Minstelønna økes med 4.000 kroner for de med tre års utdanning uten ansiennitet, 5.000 kroner for de med ti års ansiennitet.

• Minstelønna øker med 10.000 kroner for spesialsykepleiere.

Det skriver fagbladet Sykepleien.

Ifølge Spekter ligger resultatet innenfor normen for lønnsoppgjøret på 1,7 prosent, det samme som industriarbeiderne fikk.

– Våre medlemmer og sykepleierne jobber side om side

Marit Selfors Isaksen, som representerer Fellesorganisasjonen (FO) i Spekter-forhandlingene, sier at hun har registrert hva sykepleierne har fått.

Ole Palmstrøm

– Vil FO kreve det samme som sykepleierne fikk?

– Vi har registrert resultatet. I dag skal vi møtes i LO Stats forhandlingsutvalg for Spekter og diskutere kravene som skal leveres til arbeidsgiversiden mandag, sier Isaksen.

I kommunesektoren skapte det reaksjoner blant flere av FOs medlemmer da FO takket ja til tilbudet fra arbeidsgiver, mens Sykepleierforbundet takket nei. De krever mer.

– Er det ikke naturlig at vernepleiere og sosionomer som jobber på sykehuset sammenligner sine egen lønn med sykepleiernes lønn og vil ha det samme?

– Ja, de jobber side om side og har like lang utdanning. Det er klart det er viktig for oss å ha med, sier FO-toppen.

Jobber du på sykehus og ikke skjønner hvordan lønna di forhandles? Det er kanskje ikke så rart

Dette er viktig for FO

FO leverer felles krav til Spekter sammen med de andre LO-forbundene som har medlemmer som jobber på sykehus. Det største forbundet er Fagforbundet, som blant annet har sykepleiere og helsefagarbeidere i sine medlemsrekker.

Marit Selfors Isaksen vil ikke gå inn på detaljer før kravene overleveres over helga, men noen føringer har hun med seg fra FOs landsstyre: Likelønn, uttelling for kompetanse og ansiennitet.

– Sykepleierforbundet ble enige om et resultat i Spekter uten at riksmekleren måtte trå til. Tror du det dere også vil komme til enighet?

– I utgangspunktet går vi inn i forhandlingene for å få et bra resultat, det er et tydelig signal at de ble enige. Nå er det opp til arbeidsgiver om vi også får et resultat vi kan leve med, sier Isaksen.

Forhandlingsfristen går ut ved midnatt. Følg med på fontene.no for å få med deg resultatet.

23.10.2020
12:33
26.10.2020 08:56