Fra sitt hjemmekontor jobber Maria Meikjær med å ferdigstille en veileder for sosialt arbeid på nett.

Fra sitt hjemmekontor jobber Maria Meikjær med å ferdigstille en veileder for sosialt arbeid på nett.

Hanna Skotheim

Maria har lenge jobbet med å flytte det sosiale arbeidet over på nett. Koronakrisen har gjort det brennaktuelt

– Sosialarbeidere må anerkjenne at mye av det sosiale livet foregår på nett, sier Maria Meikjær, sosialkonsulent ved Pro Sentret.
02.04.2020
12:19
02.04.2020 12:24

hanna.skotheim@lomedia.no

Da Pro Sentret over tid opplevde at prostitusjonsmarkedet stadig ble mer digitalisert, startet de et systematisk arbeid for å nå ut til sin målgruppe på nye flater.

Nå har de drevet med oppsøkende arbeid på nett i flere år og utarbeider i disse dager en egen veileder som de baserer på egne erfaringer.

– Vi vet at vårt felt er smalt, men vi tenker at det arbeidet vi har gjort også har relevans for mange andre sosialarbeidere. Og nå med koronasituasjonen er det brennaktuelt, sier Maria Meikjær, sosionom og sosialkonsulent ved Pro Sentret.

Lærere viser at de kan være digitale når de må. Nå må sosialarbeidere gjøre det samme

Hun jobber med veilederen, nå fra sitt hjemmekontor. Fontene møter henne utenfor huset. Med seg har hun en oversikt over hvordan Pro Sentret har lyktes med det oppsøkende arbeidet på nett. Her er deres råd:

• Kartlegge hvor målgruppa befinner seg og deres foretrukne digitale flater.

• Vær personlig. Erfaringskonsulent og likeperson er gull.

• Enkelt budskap. Konkrete tilbud og visuelle hjelpemidler får budskapet fram.

• Vær systematisk og unngå spamming.

• Vær tålmodig. Ingen respons betyr ikke at budskapet ikke nådde fram. Hold kontakten varm.

Konfliktsaker er lagt på is, nå driver tillitsvalgte med smittevern og digitale samtaler

Ikke klinisk, men personlig

I disse dager er det mange som bekymrer seg for hva som skjer innenfor husets fire vegger når skoler og barnehager er stengt. Meikjær mener rådene også kan brukes av sosialarbeidere som jobber med andre utsatte grupper.

– Man må prøve å nå disse gruppene akkurat som vi gjør med våre folk. Vi har måttet tenke annerledes rundt det å etablere kontakt og bygge relasjon. Først må vi kartlegge hvor de vi ønsker å nå befinner seg, deretter må vi få målgruppas oppmerksomhet og synliggjøre tjenestens relevans for den enkelte.

FO og Utdanningsforbundet ber tillitsvalgte skaffe en oversikt over tilbud til sårbare barn

Når de sender ut en melding, er de bevisst på at den skal være personlig og ikke for klinisk. I den forrige kampanjen skrev de noe sånt som: «Hei, dette er Maria fra Pro Sentret. Her har vi gratis kondomer, doktor og advokathjelp». Kort og rett på sak. De la også inn et bilde av den som sendte ut meldingen.

– De fleste liker å vite hvem de kommuniserer med selv om de ikke ser dem, sier Meikjær som informerer om at Pro Sentret fortsatt tilybr tjenester som vanlig.

Maria Meikjær er utdannet sosionom og har flere års erfaring med å jobbe med flyktninger før hun startet som sosialkonsulent ved Pro Sentret.

Maria Meikjær er utdannet sosionom og har flere års erfaring med å jobbe med flyktninger før hun startet som sosialkonsulent ved Pro Sentret.

Hanna Skotheim

– Vær tålmodig

Meikjær mener sosialarbeidere må anerkjenne at mye av det sosiale livet foregår på nett.

– En ting er under koronakrisen, men dette gjelder uansett. Vi må tilpasse oss virkeligheten, være der folk er og kommunisere på den måten de er komfortable med.

Hun oppfordrer sosialarbeidere til å være tålmodige.

– Ingen respons betyr ikke at budskapet ikke har nådd fram.

Håper å inspirere

Ved Prosenteret ser det at folk har fanget opp informasjonen. For når de trenger bistand, kommer de.

– Folk tar vare på den informasjonen vi gir, sier Meikjær.

Hun oppfordrer sosialarbeidere til å sette seg grundig inn i lovverket på eget felt når det gjelder datasikkerhet og lagring av personsensitive opplysninger.

– Det digitale sosiale arbeidet er ikke likt for alle, men vi håper at våre erfaringer kan inspirere og gjøre det enklere å utvikle noe eget for hver enkelt sitt felt.

02.04.2020
12:19
02.04.2020 12:24

Mest lest