Linn og mannen, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk, hadde hatt to timer med familieterapeut før de fikk beskjed om at de neste timene ble utsatt. Dette er et illustrasjonsbilde.

Linn og mannen, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk, hadde hatt to timer med familieterapeut før de fikk beskjed om at de neste timene ble utsatt. Dette er et illustrasjonsbilde.

Colourbox

Linn og mannen rakk to timer hos familieterapeut før alt stengte. Det har reddet koronadagene så langt

Nå vurderer myndighetene å åpne alternative tjenester i familievernet.
25.03.2020
11:48
25.03.2020 13:55

anne@lomedia.no

Linn og mannen, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk, hadde hatt to timer med familieterapeut før de fikk beskjed om at de neste timene ble utsatt.

– Det var selvsagt dumt. Vi var endelig i gang, og oppfølgingen i familievernet er jo noe vi har behov for, sier Linn.

Nå håper hun familievernet snart åpner. Det gjør også FO-ere som jobber som familieterapeuter. De venter på klarsignal fra Bufetat og Bufdir om å sette i gang med mer telefonisk kontakt med klientene enn de har gjort til nå.

Fikk hjelp de kunne bruke

Linn er blitt overrasket over hvor godt hun og mannen likevel har klart seg:

– Vi fikk såpass god hjelp i de to første timene at vi har klart å bruke det vi lærte da. Det har gått mye bedre enn forventet, sier Linn.

Noen av tipsene de fikk var å legge vekk mobil og nettbrett om kvelden og sette av tid til å prate om dagen, hvorfor den ble som den ble. Dessuten øver de på å støtte hverandre i håndteringen av barna, i stedet for å gå mot hverandre.

Kevin Vågnes i humorserien Parterapi: – Jeg tror det er håp for de fleste

– Da vi først ble «innestengt» hjemme, tenkte jeg, nå rakner alt, dette går ikke! Men situasjonen har for vår del blitt positiv. Vi har fått bevist for hverandre at vi kan hvis vi vil, når det gjelder. Det har vært veldig godt.

Foreslår videokonsultasjoner

Paret sier de vil ta imot hjelp fra familievernet, når det åpner igjen.

– Har du hatt behov for å ringe familievernet mens det har vært stengt?

– Nei, jeg har ikke rukket å tenke tanken egentlig. Her er det full rulle med hjemmekontor og hjemmeskole. Vi har derimot fått telefon fra helsesøster på skolen, og det har vært fint. Hun har vært klar over konfliktsituasjonen i familien vår, sier Linn.

Hun mener familievernet burde strekke seg langt for å komme i kontakt med familier, spesielt med tanke på de virkelig sårbare familiene.

– I disse dager bør folk ha tilgang på alt! Hvorfor ikke prøve videokonsultasjoner, om så bare med en partner av gangen? spør Linn.

Meld deg på nyhetsbrev fra Fontene

Ringer klientene sine

– Jeg håper myndighetene vil gjøre familievernet mer tilgjengelig, selv om vi må holde kontoret stengt, sier Inger M. Rørmark.

Hun leder FOs faggruppe for familievernet og er familieterapeut og teamleder ved familievernkontoret i Odda.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Inger Rørmark leder FOs faggruppe for familievernet og er familieterapeut og teamleder ved familievernkontoret i Odda.– - Det at vi jobber hjemme med egen familie rundt oss, legger jo også noen begrensninger, sier hun.

Inger Rørmark leder FOs faggruppe for familievernet og er familieterapeut og teamleder ved familievernkontoret i Odda.– - Det at vi jobber hjemme med egen familie rundt oss, legger jo også noen begrensninger, sier hun.

Privat

– Selv om vi ikke kan gi terapi til par og familier, kan vi gi råd og veiledning på telefon. Familieterapeutene hos oss har ringt flere av klientene sine mens kontoret har holdt stengt, sier Rørmark.

Noen har spurt om barna kan bo hos den andre forelderen, eller om det er fare for smitte. Hun understreker at det er vanskelig å få til videokonsultasjon med en hel familie eller med par i konflikt, men at hun synes det er viktig å finne ut hvordan familievernet kan være tilgjengelig.

Vil gi alternative tjenester

Alle landets familievernkontorer ble stengt i kjølvannet av de strenge tiltakene regjeringen varslet 12. mars. All megling, parterapi og foreldreveiledning stoppet opp. Dagsavisen omtalte først saken, da barneombud Inga Bejer Engh slo alarm.

– Dette kan resultere i ulike former for omsorgssvikt, sa hun til avisen.

Familievernet: – Å ta vare på foreldre som mister omsorgen for barn har vært et forsømt område. Nå gjør vi noe med det

Nå sier Mari Trommald, direktør i Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), at de vurderer å få i gang noe av driften ved familievernkontorene.

– Vi ser at dette kan bli en langvarig situasjon. Derfor er vi i full gang med å finne alternative tjenester ved de aller fleste kontorer. De vil være oppe og i funksjon om kort tid, sier Trommald i en epost til Fontene.

Hva slags tjenester det vil være snakk om, har vi ikke fått svar på.

Et smittereduserende tiltak

– Hvorfor måtte dere stenge familievernet?

– De tilstedeværende tjenestene ved familievernkontoret er stengt. Det gjorde vi for å følge anbefalinger om smittereduserende tiltak fra Helsedirektoratet. Familievernet er heller ikke definert som en samfunnskritisk funksjon, sier Trommald.

Barnevernsansatte får status som personell i kritiske samfunnsfunksjoner

– Går det ikke an å finne løsninger som ikke innebærer fysisk kontakt?

– Direktoratet opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på telefon 400 31 501, skriver Trommald i eposten.

– Det har ikke vært stor pågang på telefonen så langt, tilføyer hun.

Vil være lavterskeltjeneste

– Familievernet er utrolig viktig i den situasjonen vi er i nå: Det er en tjeneste for vanlige folk med vanlige problemer, sier Stig-Rune Aarø.

Han er sosionom og familieterapeut i familievernet i Follo og medlem av FOs faggruppe for familievernet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stig-Rune Aarø er sosionom og familieterapeut i familievernet i Follo.

Stig-Rune Aarø er sosionom og familieterapeut i familievernet i Follo.

Privat

– Jeg er opptatt av at vi i familievernet framstår som en lavterskeltjeneste, slik vi er ment å være, selv om kontoret er stengt, sier han.

Han er glad for at familievernkontorene nå ser ut til å bli åpnet for telefonisk kontakt, i tillegg til den nasjonale meklingstelefonen som er i drift.

– Det er også arbeidet med unntaksbestemmelser som skal ivareta dem som har behov for mekling ved separasjon, flytting og foreldretvist, slik at prosessene ikke stopper helt opp. Hvordan dette blir, utformes nå, sier han.

Oppdaterer seg på fagstoff

Han håper Bufdir og Bufetat som drifter familievernet, åpner mer opp.

– Flere av våre klienter har allerede fått råd og veiledning over telefon. Ulempen er at terapitimene har stoppet opp, sier han.

Han bruker tiden sin på å ringe klienter, for å høre hvordan det har gått med dem som har måttet utsette timer. Han oppdaterer seg på fagstoff, og kommer à jour med rapporter og statistikk. Det holdes også personalmøter via digitale plattformer for å følge situasjonen og spille inn faglige råd til beslutningstakerne i Bufetat, gjennom ledergruppene i regionen.

Ingen skrekkscenarioer

– Er du bekymret for dem som nå ikke får hjelp hos dere?

– Mange sier at de klarer seg bedre enn de trodde. Så jeg vil ikke bidra til å lage skrekkscenarioer. Det kan komme gode ting ut av den pressede situasjonen vi er i. Men noen får det vanskeligere i parforholdet eller familieforholdet nå som de blir sittende tett på hverandre. Vår bekymring gjelder spesielt de som allerede lever med sinne, vold og overgrep fra før. Vi må være klar over at det også er mange som får det vanskelig med arbeid og økonomi, som strever med psykiske lidelser. Det er likevel viktig å nyansere bildet og vise at vi kan ha tro på det allmenne folkevettet og at dette kan slå begge veier, sier Aarø.

Ekspertgruppe anbefaler at det opprettes flere familievernkontor

– Hvorfor kan dere ikke få i gang videokonsultasjoner?

– Vi ønsker å gi råd og veiledning på telefon. Videokonsultasjoner har vært oppe til drøfting så vidt jeg vet, men terapi er vanskelig digitalt med tanke på personvernhensyn og taushetspliktbestemmelsene, sier han.

Han forventer et stort trykk framover når familievernet åpner for fullt:

– Det blir mye å gjøre når vi skal ta igjen alt som ble avlyst, og ta imot nye familier som trenger hjelp, sier han.

Skolen tilkalte politiet da de ikke klarte å roe «Peder». Nå har kommunen fått tvangsmulkt

25.03.2020
11:48
25.03.2020 13:55