Hanne Bjørkvold Lilleåsen og Fredrik Sørensen er i gang med å intervjue en kandidat.

Hanne Bjørkvold Lilleåsen og Fredrik Sørensen er i gang med å intervjue en kandidat.

Anne Myklebust Odland

Fredrik (21) hjelper barnevernet å ansette riktig person

Barnevernstjenesten i Gjerdrum har alltid med en ungdom når kandidater intervjues til jobb. Fredrik ser etter varme i øynene, kroppsspråk og kjærlighet.
12.03.2019
10:00
10.04.2019 20:37

anne@lomedia.no

– Min rolle er å se på kroppsspråk, varme i øynene, om det er en person det er lett å prate med. Du kjenner det, om det er en som smiler på ekte, sier Fredrik Sørensen (21).

Han har solid erfaring med barnevernet. Han har gått på 13 barneskoler og har hatt så mange kontaktpersoner at han ikke har tall på dem.

Hanne Bjørkvold Lilleåsen, virksomhetsleder for helse og forebyggende tjenester i Gjerdrum kommune forklarer hvorfor de alltid har med en ungdom når de skal ansette nye folk:

– Ungdommen er opptatt av å komme inn på kjerneverdier som ligger i formålsparagrafen til barnevernsloven. Vi kunne spurt om dette selv, men det er mer troverdig når ungdommen gjør det. Slik får vi også vist frem våre verdier med barnets beste og barnets rett til medvirkning, sier hun.

Fredrik Sørensen hjelper barnevernsledelsen i Gjerdrum å finne riktig kandidat til ledig stilling.

Fredrik Sørensen hjelper barnevernsledelsen i Gjerdrum å finne riktig kandidat til ledig stilling.

Anne Myklebust Odland

• Erna skuffet #heierna

Tegner hjerter

Til to ledige stillinger er det 12 søkere. Helene Ringvall (29) vikarierer i Gjerdrum og har søkt. Hun er innkalt til intervju. Hun blir spurt om episoder i arbeidet som gjør henne stolt, og hva som er forbedringsområder. Barnevernsleder Elisabeth Kumano Rom spør hva som motiverer henne til å gå på jobb, hva som gjør henne frustrert og opprørt, og hvilke metoder hun har for å ivareta seg selv. De snakker om stress, samarbeid og samvær.

Så er det Fredriks tur. Han spør: Hvordan merker jeg at du gir meg kjærlighet?

Og han lurer på hvordan hun vil reagere følelsesmessig hvis han forteller om noe som er dritt. Han har ark og penn foran seg og tegner hjerter og utropstegn til gode og reflekterte svar.

Fredrik Sørensen stiller flere spørsmål til kandidaten under intervjuet.

Fredrik Sørensen stiller flere spørsmål til kandidaten under intervjuet.

Anne Myklebust Odland

• Barnevernsledere fortviler over få jobbsøkere

Gjennomskuer svarene

Når kandidaten er gått ut, drøfter Fredrik intervjuet med barnevernsleder, virksomhetsleder og tillitsvalgt. Han er begeistret. Han så «sinnsykt mye varme i øynene» og syntes det var ærlige, utfyllende og reflekterte svar.

– Det hjelper ikke om kandidatene bruker ord som åpenhet, ydmykhet og kjærlighet, hvis de ikke er i stand til å fortelle hva de legger i det konkret. Her gjennomskuer man fort om man har rett kandidat eller ikke, mener han.

Spesielt godt likte han at kandidaten snakket om hvordan man kan ivareta foreldre uten at det går utover barnet.

Helene Ringvall (29) søkte fast jobb i barnevernstjenesten i Gjerdrum og ble tilbudt stillingen.

Helene Ringvall (29) søkte fast jobb i barnevernstjenesten i Gjerdrum og ble tilbudt stillingen.

Anne Myklebust Odland

– Hvordan hjelper Fredrik dere å velge rett?

– Vi kjenner på ulike ting og kan ha antenner for å fange opp ulike signaler og svar. Jeg har ikke erfaring med å skulle fortelle vanskelige ting i livet mitt til en kontaktperson. Fredrik kan si noe om hva slags egenskaper som er nyttige for et barn som trenger å få tillit til en voksen hjelper, sier Lilleåsen.

Når formalkompetansen er på plass, er det egnetheten som bestemmer hvem som får jobben.

Denne gangen var det blanda drops i søkerbunken. Noen var kvalifisert gjennom utdanning, men manglet relevant erfaring fra førstelinjetjenesten.

F.v: Barnevernsleder Elisabeth Kumano Rom, Fredrik Sørensen og virksomhetsleder Hanne Bjørkvold Lilleåsen.

F.v: Barnevernsleder Elisabeth Kumano Rom, Fredrik Sørensen og virksomhetsleder Hanne Bjørkvold Lilleåsen.

Anne Myklebust Odland

Merethe Løland ringte politiet og ba om at barna måtte hentes

Forandringsfabrikken bidrar

Forandringsfabrikken kjenner til at flere andre kommuner benytter ungdom fra egen tjeneste eller barnevernsproffer inn i intervjusituasjoner. Frederick A. Reiersen nevner Molde, Færder, Oslo, Bergen, Ringsaker, Stavanger, Verdal og Drammen og forteller at det nå utvikles et opplegg for å inkludere unge i ansettelser, også på andre måter enn i intervjuer.

Fredrik Sørensen har tidligere vært rådgiver i Forandringsfabrikken. Han er ikke i tvil:

– Skal barnevernstjenesten ha nyttige folk til å jobbe for seg, må ungdom med erfaring trekkes med i ansettelsesprosesser. Barn og unge føler på helt andre ting enn voksne, sier han.

Det er imidlertid ett spørsmål han gjerne skulle stilt, som han ikke får lov å stille:

– Om kandidaten er gravid. Det er et problem for mange barn at personen de knytter seg til, plutselig blir borte. Men jeg forstår at også kontaktpersoner må få ha barn. Det er sikkert en fordel, sier han.

Intervju med barneombudet: - Jeg orket ikke sitte stille i dommerstolen og høre om svikt

Skal barnevernstjenesten ha nyttige folk til å jobbe for seg, må ungdom med erfaring trekkes med inn i ansettelsesprosesser

Fredrik Sørensen

12.03.2019
10:00
10.04.2019 20:37